Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag Tor Ottersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag Tor Ottersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag Tor Ottersen

2 29.03.2015| Tor Ottersen| 2 Bakgrunn Helse-, sosial- og omsorgssektoren er: Enorm både i antall årsverk og omsetning Organisatorisk fragmentert Har sensitive personopplysninger som grunnlag for all virksomhet Og krever stadig mer samhandling på tvers

3 29.03.2015| Tor Ottersen| 3 Personvern Kontroll over egne personopplysninger Jeg skal samtykke til at opplysninger blir samlet inn Jeg skal vite hva opplysningene kan bli brukt til – Formålet (og hvem som har tilgang) Jeg skal til en hver tid kunne få innsyn i hva som er registrert (uansett hvem som har registrert) Jeg skal til en hver tid kunne trekke tilbake samtykket Kun vitale nasjonale interesser skal kunne overstyre samtykket

4 29.03.2015| Tor Ottersen| 4

5 29.03.2015| Tor Ottersen| 5 Informasjonssikkerhet Sikre at innsamlede data ikke kommer på avveie Sikre at data bare benyttes til det de er samlet inn for - Formålet Kun autorisert personell får tilgang Kun de med tjenstlig behov får tilgang Sikre at de registrerte kan få opplysningene

6 29.03.2015| Tor Ottersen| 6 Norm for informasjonssikkerhet Helse-, omsorgs- og sosialsektoren Rammeverket og minimumskravene

7 29.03.2015| Tor Ottersen| 7 Omforent Helsedirektoratet (leder + sekretariat) Den norske Legeforening Sykepleierforbundet Norges Apotekforening KS Den norske Tannlegeforening DOT De regionale Helseforetak NAV Norsk Helsenett Private laboratorier Farmasøytene DIFI (observatør) Datatilsynet (observatør) HOD (observatør) Observatører har tale- og forslagsrett

8 29.03.2015| Tor Ottersen| 8 Støttedokumenter Veiledere utvikles ved behov Alle innen sektoren som har et udekket behov kan foreslå at en veileder utvikles (se Prosessdokumentet) Veiledningen baseres på eksisterende teknologi og organisering Veilederne skal gi klare svar på hvordan tilfredsstillende informasjonssikkerhet etableres for en problemstilling eller en sektor Veilederne utvikles i samarbeid med sektoren

9 29.03.2015| Tor Ottersen| 9 Veiledninger/Faktaark - Bruk Leses for å få en oversikt F. eks. 17 Fysisk sikring av områder og utstyr 36 Fjernaksess Brukes av sikkerhetsledere e. a. 06/06b Sikkerhetsrevisjon med malverk Gis til leverandører for at de skal løse problemet 29 Hjemmekontor Inntas i kravspesifikasjoner 38 Sikkerhetskrav for systemer

10 29.03.2015| Tor Ottersen| 10 Praktisk bruk av Normen 1. Les Normen 2. Hva mangler hos meg 3. Hvordan får jeg dette på plass 1. Les den aktuelle veileder 2. Gjør som veilederen sier Du kan nå rolig vente på tilsynet

11 29.03.2015| Tor Ottersen| 11 Takk for oppmerksomheten www.normen.no


Laste ned ppt "Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag Tor Ottersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google