Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd NTL Presentasjon 12. mars 2015

2 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Produktivitetskommisjonens sammensetning Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim Direktør Marianne Andreassen, Oslo Spesialrådgiver Tore Eriksen, Oslo Styreleder og selvstendig næringsdrivende Siri Beate Hatlen, Bærum Forretningsfører Hans Olav Karde, Tromsø Virksomhetsleder Anne May Mauritzen, Stavern Konkurransedirektør Christine Benedichte Meyer, Bergen Professor Kjell Gunnar Salvanes, Bergen Direktør Simen Vier Simensen, Oslo Professor Peter Birch Sørensen, Danmark 2

3 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Rapporten 1.Sammendrag og kommisjonens forslag 2.Mandat og arbeidet i kommisjonen 3.Utfordringer for norsk økonomi og framtidig produktivitetsvekst 4.Produktivitetsutviklingen i Norge 5.Hva kan Norge lære av andre land? 6.Hva driver produktivitetsveksten? 7.Urbanisering og produktivitet 8.Omstilling og vekst i norsk næringsliv 9.Innovasjon og entreprenørskap 10.Konkurranse og regulering 11.Regulering av byggenæringen 12.Arbeidstidsreguleringer 13.Offentlige støtteordninger 14.Offentlig eierskap 15.Effektivisering av offentlig sektor 16.Kommunesektoren 17.Utdanningssektoren 18.Samferdselssektoren 19.Gjennomføring av reformer 3

4 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Det store bildet Produktivitetsveksten var på topp internasjonalt 1960-70, lavere etter det, uenighet om framtidig vekst Norsk produktivitetsvekst lavere etter 2005, ikke særnorsk problem, utvikling som andre sammenlignbare land Særnorsk utfordring: oljenæringen vil ikke lenger være motor for vekst, nye næringer må overta Stor offentlig sektor og velferd skal finansieres med eldre befolkning 4

5 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svakere produktivitetsvekst ute Gjennomsnittlig vekst i timeverksproduktivitet. Glattet. 1891-2012 i prosent Kilde: Bergeaud, Cette og Lecat (2014)

6 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svakere produktivitetsvekst etter 2005 6 Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

7 Produktivitetskommisjonen 7 Arbeidsproduktivitet i utvalgte OECD-land. BNP per timeverk. Indekser. 1995=100 Kilde: OECD og Finansdepartementet Utviklingen deles med andre land

8 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten Prosent av BNP for Fastlands-Norge Kilde: NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. 8 Budsjettunderskudd som andel av trend Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge Har hatt sterke impulser fra olje og offentlige budsjetter

9 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Godt utgangspunkt for omstillinger, men omstillinger er krevende Høyt velstandsnivå, oljefond på bok Partssamarbeid i arbeidslivet Stor omstillingsevne i næringslivet Høyt kunnskapsnivå Gode institusjoner Gode statsfinanser

10 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Andel av arbeidstakere som har rapportert substansiell restrukturering eller omorganisering de tre siste årene (2011). Prosent Norske arbeidstagere er vant til omstilling Kilde: OECD.

11 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Kommisjonens hovedpunkter Nye vekstmotorer etter oljeutbyggingen Må bygge på kompetanse og teknologi Næringspolitikk må fremme omstilling Bedre kunnskapsproduksjon og bedre utnyttelse av kunnskap Stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor i forhold til beste praksis Offentlige investeringer med høyere produktivitet og bedre kostnadskontroll Politiske beslutningsprosesser for langsiktige resultater

12 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Næringsliv I Norge plasserer seg middels i OECD (innovasjon, nyetablering, utdanning, forskning), ikke godt nok for topp inntektsnivå over tid Liten kompleksitet, lite bedriftsspesifikk (immateriell) kunnskapskapital, lite privat eierskap Investering i digital infrastruktur og teknologisk læring fra utlandet Bedre kvalitet og kobling høyere utdanning – forskning – næringsliv

13 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Næringsliv II Stor variasjon i produktivitetsutviklingen i privat tjenesteyting Høy produktivitetsvekst i varehandel, IKT og bank/finans Øvrig tjenesteyting har stått stille i 10 år Vurdere reguleringer opp mot produktivitet og åpnere konkurranse Må over på høyere kompetanse

14 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Næringspolitikk Effektiviseringspotensial i landbruk og matindustri, reguleringer hemmer fiskeri Kostnadsdrivende reguleringer, mange klageinstanser, mange pålegg, eks bygg Bedre bruk av arbeidskraften og arbeidstidsordninger, særlig i helse, politi, skole og oljesektor Klimapolitikk gjennomføres med effektivitet, lik kostnad for reduksjon av utslipp mellom næringer 14

15 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Lave investeringer i immateriell kapital Kilde: OECD. Prosent av BNP

16 Produktivitetskommisjonen 16 Er norsk økonomi kompleks nok? Kilde: Center of International Development (CID) ved Harvard University.

17 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 82%18% 55%45% 75%25% Framvoksende økonomier Høyt utviklede økonomier G19 6 2 4 Teknologisk adopsjonInnovasjon Mesteparten av produktivitetsveksten skjer gjennom teknologisk adopsjon Potensial for årlig produktivitetsvekst. Prosent Kilde: McKinsey.

18 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bidrag til årlig gjennomsnittlig produktivitetsvekst i fastlandsnæringene Høyere bidrag til produktivitetsvekst i foretak med høy eksport Kilde: Statistisk sentralbyrå.

19 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utvikling i arbeidsproduktivitet i k- og s-sektor. Indeks 1995=100 Lav produktivitetsvekst i mange tjenestenæringer Kilde: Statistisk sentralbyrå

20 Produktivitetskommisjonen Profesjonelle målgruppers opplevelse av i hvilken grad det er reell konkurranse i ulike markeder (2008) Svak konkurranse i mange næringer Kilde: Konkurransetilsynet.

21 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Kunnskap Svake resultater i grunnskolen, stort frafall i videregående og høyere utdanning Vi må løfte kunnskapsutviklingen for de store gruppene i utdanningssystemet, økte ferdigheter, læreplasser i yrkesfagene Sterkere organisering og ledelse av skolen, åpnere arbeidsmarked for lærere Begrense insentiver til kvantitet, bedre sikring av kvalitet, større institusjonsansvar og større institusjoner i høyere utdanning Mer åpen konkurranse om forskningsmidler og mindre politisk overstyring 21

22 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svake resultater til tross for høy ressursbruk Kilde: OECD.

23 Produktivitetskommisjonen 23 Fullført videregående skole innenfor normert tid. Prosent Bekymringsfull lav fullføring i VGS Kilde: OECD.

24 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bekymringsfull lav fullføring i UH-sektoren Kilde: Statistisk sentralbyrå. Avlagt grad i løpet av 10 år

25 Produktivitetskommisjonen Vekst i faglig og administrativt personale i UH-sektoren (1996=100) Vekst i kvantitet, men hva med kvalitet? Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning.

26 Produktivitetskommisjonen 26 Forskningsproduksjon i underkant av andre land målt etter antall siteringer Kilde: NIFU

27 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Offentlig sektor Internasjonale sammenligninger viser stor ressursbruk uten bedre resultater Store forskjeller, ta ut effektiviserings- potensialet, sats på ‘beste praksis’ Styringsproblem og strukturproblem For mange gode intensjoner, mer tydelige mål, mer fristilling med ansvar Mer systematisk bruk av digital kommunikasjon og moderne teknologi, inkl. velferdsteknologi Kommunereform og sterkere regionbyer

28 Produktivitetskommisjonen Betydelig effektiviseringspotensial i offentlig sektor Potensial for effektivisering basert på DEA-metode. Prosent Kilder: Diverse DEA-analyser.

29 Produktivitetskommisjonen 29 Utnytting av operasjonskapasitet Prosent Store forskjeller mellom institusjoner Kilder: Sykehusenes operasjonsplanleggingssystemer/Riksrevisjonen.

30 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Rigide vakt- og turnusordninger hemmer produktiviteten Behov for 1 og tilgjengelighet av politi, hele landet, 2011 1 Antall prioriterte politioppdrag Kilde: 22. juli-kommisjonen. Faktiske timer og overtidstimer Prioriterte oppdrag (rød linje)

31 Produktivitetskommisjonen Stort potensiale for økt bruk av IKT i offentlig sektor

32 Produktivitetskommisjonen Store forskjeller i tjenestetilbudet i kommunene Korrigert inntekt og produksjonsindeks. Landsgjennomsnitt=100. Kilder: Borge (2014) og Kostra. Kommuneobservasjoner Regresjonslinje Pindeks=70,2+0,318 Korr.inntekt Korrigert inntekt Produksjonsindeks

33 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Offentlige investeringer Store investeringer med lite produktivitet Kostnadsoverskridelser og kostnadsdrift på store prosjekter Koble prioriteringsansvar og finansieringsansvar Organisering av offentlige innkjøp Organisering av IKT prosjekter

34 Produktivitetskommisjonen Samfunnsøkonomisk netto nytte av veiinvesteringsprosjektene i NTP 2010-2019 og NTP 2014 -2023 Mrd. kroner Stor samfunnsøkonomisk gevinst av lønnsomme veiinvesteringer Kilde: Nasjonal Transportplan 2010-2019 og Nasjonal Transportplan 2014 - 2023.

35 Produktivitetskommisjonen 35 Kostnaden ved veibygging er høye Strekning Type vei Distanse Veibredde Antall broer Antall tunneler Trafikk Start planlegging Vedtak Byggestart Åpnet Totale omkostninger 2 Kostnad per km Finansiering ▪ Dal – Boksrud 1 ▪ 4-felts motorvei ▪ 11,2 km ▪ 20,0 m ▪3▪3 ▪0▪0 ▪ 18000 biler per døgn ▪ 2003 ▪ 2007 ▪ Oktober 2009 ▪ November 2011 1 ▪ 940 mill. NOK 1,2 ▪ 84 mill. NOK/km 2 ▪ Bompenger, fullfinan- siert gjennom lån til bompengeselskapet ▪ Trelleborg - Vellinge ▪ 4-felts motorvei ▪ 9,6 km ▪ 21,5 m ▪1▪1 ▪0▪0 ▪ 12000 biler per døgn ▪ 2006 ▪ 2008 ▪ Desember 2009 ▪ November 2011 ▪ 500 mill. NOK 2 ▪ 52 mill. NOK/km 2 ▪ Statlig fullfinansiering ▪ Skejby - Skødstrup ▪ 4-felts motorvei ▪ 12,0 km ▪ 28,0 m ▪9▪9 ▪0▪0 ▪ 19000 biler per døgn ▪ 2000 ▪ 2002 ▪ Mars 2005 ▪ September 2008 ▪ 700 mill. NOK 2 ▪ 58 mill. NOK/km 2 ▪ Lokal fullfinansiering (amt/fylke) Kilder: Statens Vegvesen, Trafikverket, Vejdirektoratet, McKinsey.

36 Produktivitetskommisjonen 36 Fra 650 mill. til 5,5 mrd. kroner Kilde: Statens Vegvesen

37 Produktivitetskommisjonen 37 Fra 800 mill. til 2,6 mrd. kroner Foto: Knut Opeide

38 Produktivitetskommisjonen 38 Fra 1 mrd. til 12,7 mrd. kroner Foto: St. Olav Hospital

39 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Reformbehov: Politikkens rolle Bedre beslutningsprosesser, bedre avveining av nytte mot finansiering Mer fornying, mindre bevaring Flytte oppmerksomhet fra bevilgninger til resultater Få kontroll med kostnadsnivå og overskridelser Langsiktige investeringer foran kortsiktige prosjekter

40 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Kommisjonens videre arbeid Koblingen utdanning, forskning, teknologiutvikling og næringsliv Arbeidsmarked under omstilling, bedre bruk av arbeidskraften, polarisering (press mot fagkompetanse), åpent europeisk arbeidsmarked Mekanismer som sikrer fornyelse av offentlig sektor, insentiver til langsiktighet og teknologibruk

41 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Ekstra

42 Produktivitetskommisjonen 42 Store variasjoner mellom næringer Bruttoprodukt per timeverk. Indekser. 1990=100 2013 Kilde: Statistisk sentralbyrå

43 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svak produktivitetsutvikling i matindustrien Arbeidsproduktivitet, 1996-1998=100

44 Produktivitetskommisjonen Ekstrakostnader for 65 kvm leilighet som følge av økte reguleringskrav (TEK97-TEK10) Kilde: Selvaag

45 Produktivitetskommisjonen Betydelig effektiviseringspotensial i offentlig sektor Potensial for effektivisering basert på DEA-metode. Prosent Kilder: Diverse DEA-analyser.

46 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Betydelige effektiviseringsgevinster med større enheter i kommunene 46

47 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Aldringen av befolkningen gir behov for økt sysselsetting i offentlig sektor 47 Finansieringsbehovet blir betydelig Økt produktivitet vil hjelpe, særlig dersom den kommer i offentlig sektor Kilder: Statistisk sentralbyrå og finansdepartementet

48 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Produktivitetsveksten er avgjørende for vår fremtidige velferd BNP Fastlands-Norge per innbygger ved ulik vekst i arbeidsproduktivitet. 1 Faste priser. Indeks 1970 =100 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 48 1 Antall arbeidstimer per innbygger holdes uendret på 2012-nivå i alle de tre framskrivingene.

49 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Diagram Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Dyrere å bemanne norske politienheter 49

50 Produktivitetskommisjonen 50 Kostnad for tre livbåter fra 40 mill. til 1,5 mrd.

51 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mange på helserelaterte ytelser 51 Omfang av helserelaterte trygdeordninger. 1 000 personer på høyre akse, venstre akse i prosent av befolkningen Kilder: NAV og Statistisk sentralbyrå

52 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Store forskjeller i kostnader ved klimautslipp 52 Kilde: Finansdepartementet

53 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mye offentlig eierskap i det norske egenkapitalmarkedet 53 Andre Husholdninger Institusjonell Industriell Utenlandsk 1 196 Andre Husholdninger Institusjonell Industriell Utenlandsk 2 227 646 1 062 Offentlig Kontrollerte foretak Offentlig forvaltning Offentlig forvaltning A. Privat notert 1 B. Privat unotert (estimat) 2 C. Offentlig notert 3 B. Offentlig unotert (estimat) 2 Egenkapitalmarkedet i Norge Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

54 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utgift per elev i grunnskolen og 15- åringers matematikkferdigheter i OECD-landene Finland Sveits Norge Sverige Danmark USA Storbritannia Utgift per elev i grunnskolen (USD kjøpekraftkorrigert 2011) Matematikkferdigheter, 15-åringer Kilde: OECD

55 Produktivitetskommisjonen Befolkningsutviklingen i kommunene etter størrelsen pr 31.12.2013. Prosentvis endring Det er byene som vokser Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

56 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 56 Lave FoU-investeringer i næringslivet Næringslivets forskningsinvesteringer, andel av BNP Kilde: OECD

57 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Diagram Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Nederst blant «innovasjonsfølgerne» 57 Rangering i EUs Innovation Union Scoreboard 2014 Innovasjonsfølgere Innovasjonsledere Moderate innovatører Beskjedne innovatører Kilde: OECD

58 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Økonomisk kompleksitet og inntekt per innbygger. 2012 Kompleksitetsindeks Log BNP per innbygger Norge ? ? Mot en mer kunnskapsbasert økonomi Kilde: Center of International Development (CID) ved Harvard University.

59 Produktivitetskommisjonen Utnyttelsen av dyr kapital i sykehusene må bedres Antall utførte prosedyrer etter ukedag, fredager og mandager (ekkokardiografi) Kilder: Sykehuspartner/Terje P. Hagen (2014).

60 Produktivitetskommisjonen Kontrollen med store prosjekter er for dårlig Kostnadsestimat Første anslagSlutt-kostnad Rv. Ryfast 6505 490 Rv. 13 Hardangerbroen 8002 570 E18 Bjørvikaprosjektet 1 2007 100 Rv. 706 Nordre avlastningsveg 4501 600 Dobbeltspor Ski-Sandbukta 3001 708 Dobbeltspor Sandvika-Asker 1 4003 714 St. Olavs Hospital 1 00012 700 Skjold Missiltorpedo-båter 1 5005 000 Fregattene 6 00024 700 Stad skipstunnel 901 927 1 Operaen 7504 356 Nye Holmenkollen 401 820 1 Siste estimat Kilde: Conceptprosjektet NTNU.

61 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. http://produktivitetskommisjonen.no/


Laste ned ppt "Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google