Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i Oslo

2 Et nasjonalt samarbeidsprosjekt  Tromsø Museum, Universitetsmuseet  Vitenskapsmuseet  Bergen Museum  Universitetets kulturhistoriske museer, UiO  Universitetets naturhistoriske museer, UiO

3 Formål  Digitalisere samlingene/arkivene ved universitetsmuseene  Etablere felles databaseløsninger -samkatalog for universitetsmuseene -muliggjøre tverrfaglige søk -web-publisering Å lage en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om vår kultur- og naturarv

4 Organisasjon -historie Februar 1997: Initiativ tatt at dekanene Hodne (HF) og Kanestrøm (MN), begge Universitet i Oslo Juni 1997: Søknad sendt KUF fra UIO på vegne av de fire universitets- direktørene om 5 årig prosjekt som fortsettelse av UNADOK og Dokumentasjonsprosjektet (DOK). Ramme 50 millioner. Mai 1998: Styringsgruppe opprettet og faglig leder leid inn fra HF,UiO 2001: Ny samarbeidsavtale for perioden mellom universitetene og museene ble utarbeidet. Avtalen er undertegnet av de fem museumsdirektørene og de fire universitetsrektorene. 2006: MÅL: Permanent driftsorganisasjon skal være etablert i henhold til forpliktelser i samarbeidsavtalen. Virkelighet: Situasjonen er fullstendig uavklart og en vet ikke hva som skjer ved utgangen av året.

5 Finansiering MDKUF/UFD/KDUniv , , , , , , , , ,3

6 Organisasjon  Et nasjonalt styre -Styreleder oppnevnt av universitetenes rektorer i fellesskap -Representanter fra hvert universitet oppnevnt av rektor  Faglig og administrativ ledelse -Drift og organisering av tiltaksplasser -IT-drift, opplæring, kundestøtte og systemutvikling (samorganisert med Enhet for digital dokumentasjon ved HF)  Delprosjekter -Delprosjektansvarlig (fast vitenskapelig ansatt) -Fagkonsulenter -Innskrivere (tiltaksplasser)

7 Delprosjektene (15 i alt)  Botanikk, zoologi, geologi  Arkeologi, etnografi, nyere kulturhistorie Et delprosjekt reguleres av et eget delprosjektdirektiv:  Museum og fagmiljø -Fast vitenskapelig ansatt er delprosjektansvarlig -Fagmiljøet stiller infrastruktur for fagkonsulent -Velger ut hva som skal registreres  Museumsprosjektet ved styret og prosjektledelse -Finansierer om mulig fagkonsulent -Administrer og organiserer registreringsaktiveten -IT: systemering og digitaliseringsekspertise

8 120 personer på tiltak pr 2003  På museene  Kongsvinger  Flisa  Kringsjå  Vardø  Kautokeino  Karasjok  Masi  Lakselv

9 Fotoprosjekter  Tromsø museum, avd. for nyere kulturhistorie – 1998 Fotokort, dias, positiver, ca – 2001 Videre digitalisering, web-tjeneste  Bergen museum, fotoavdelingen , dias Bryggenutgravningen  Vitenskapsmuseet -Digitalfoto, gjenstander og feltrbeid  Kulturhistoriske museer, Univ. i Oslo , Fotoavdelingen I alt , digitalisert  Universitetet i Oslo, EDD/HF -Kunsthistorisk studiesamling, ca Univeristetshistorisk fotodatabase, ca Universitets informasjonsavdeling ?

10 KHM 1 stk Colortrac 4280, A0 - farge 1 stk. Canon DR 7080 C, A3 dokumentscanner/magasinscanner, farge 1 stk Epson 1240 U, flatbed/fotoscanner, farge. BERGEN MUSEUM Fujitsu M3097DG Nikon D-100 digitalkamera (fotograferer herbarieark) EDD Fujitsu M3097DG Fujitsu fi-5650C dokumentskanner Context Chroma XL 42" TROMSØ MUSEUM Olympus E1 digitalt speilreflekskamera (fotograferer herbarieark) UNIREG VARDØ Fujitsu fi-5650C dokumentskanner KHM/Muspro en samling Epson A3- og A4-skannere. Teknisk utstyr

11 Felles databaseverktøy  Felles databasesystem for alle fagområdene -Databasemodellen for museene basert på ICOM/CIDOC CRM-modell  60 ulike fagdatabaser i systemet så langt -Navn -Ordbøker -Språkteknologi -Historie -Arkeologi -Zoologi -Botanikk -Etnografi -Fotosamlinger

12 Datatyper i databasene  Tekst -Vanlige tekstfelt -Store tekster med fritekstsøk ( sider)  Bilder høyoppløselige digitale foto faksimiler av ulik kvalitet og med ulik oppløsning  Kart  Lyd

13 Windowsapplikasjon  En applikasjon for tilgang til alle databasetyper

14 Fotodatabase - KHM

15

16

17

18 Database for botanikk – Karplanteherbariet ved BM

19 Web-tilgang  Automatisk publisering på Web (http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi)http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

20 Fotodatabasen enkel nettversjon (Velg Kvinnemuseet på Kongsberg)

21 Dvergbjørk på Svalbard

22 BOTANIKK Prioritert for registreringRegistrert Bergen Trondheim Oslo Tromsø Sum: ZOOLOGI Prioritert for registreringRegistrert Bergen Trondheim Oslo Tromsø Sum: I tillegg kommer krysslister med mer I tallene for Bergen er prosjektmaterialet satt til og det er ikke inkludert registreringer fra før Mus.pro. I Oslo er Sommerfugldatabasen ikke med.


Laste ned ppt "Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google