Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i Oslo

2 Et nasjonalt samarbeidsprosjekt  Tromsø Museum, Universitetsmuseet  Vitenskapsmuseet  Bergen Museum  Universitetets kulturhistoriske museer, UiO  Universitetets naturhistoriske museer, UiO

3 Formål  Digitalisere samlingene/arkivene ved universitetsmuseene  Etablere felles databaseløsninger -samkatalog for universitetsmuseene -muliggjøre tverrfaglige søk -web-publisering Å lage en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om vår kultur- og naturarv

4 Organisasjon -historie Februar 1997: Initiativ tatt at dekanene Hodne (HF) og Kanestrøm (MN), begge Universitet i Oslo Juni 1997: Søknad sendt KUF fra UIO på vegne av de fire universitets- direktørene om 5 årig prosjekt som fortsettelse av UNADOK og Dokumentasjonsprosjektet (DOK). Ramme 50 millioner. Mai 1998: Styringsgruppe opprettet og faglig leder leid inn fra HF,UiO 2001: Ny samarbeidsavtale for perioden 2001-2005 mellom universitetene og museene ble utarbeidet. Avtalen er undertegnet av de fem museumsdirektørene og de fire universitetsrektorene. 2006: MÅL: Permanent driftsorganisasjon skal være etablert i henhold til forpliktelser i samarbeidsavtalen. Virkelighet: Situasjonen er fullstendig uavklart og en vet ikke hva som skjer ved utgangen av året.

5 Finansiering MDKUF/UFD/KDUniv. 199851,5 199943,4 200033,6 2001333,5 200254,9 200335,3 200435,3 200535,3 200635,3

6 Organisasjon  Et nasjonalt styre -Styreleder oppnevnt av universitetenes rektorer i fellesskap -Representanter fra hvert universitet oppnevnt av rektor  Faglig og administrativ ledelse -Drift og organisering av tiltaksplasser -IT-drift, opplæring, kundestøtte og systemutvikling (samorganisert med Enhet for digital dokumentasjon ved HF)  Delprosjekter -Delprosjektansvarlig (fast vitenskapelig ansatt) -Fagkonsulenter -Innskrivere (tiltaksplasser)

7 Delprosjektene (15 i alt)  Botanikk, zoologi, geologi  Arkeologi, etnografi, nyere kulturhistorie Et delprosjekt reguleres av et eget delprosjektdirektiv:  Museum og fagmiljø -Fast vitenskapelig ansatt er delprosjektansvarlig -Fagmiljøet stiller infrastruktur for fagkonsulent -Velger ut hva som skal registreres  Museumsprosjektet ved styret og prosjektledelse -Finansierer om mulig fagkonsulent -Administrer og organiserer registreringsaktiveten -IT: systemering og digitaliseringsekspertise

8 120 personer på tiltak pr 2003  På museene  Kongsvinger  Flisa  Kringsjå  Vardø  Kautokeino  Karasjok  Masi  Lakselv

9 Fotoprosjekter  Tromsø museum, avd. for nyere kulturhistorie -1995 – 1998 Fotokort, dias, positiver, ca 60 000 -2000 – 2001 Videre digitalisering, web-tjeneste  Bergen museum, fotoavdelingen -1999-2000, dias Bryggenutgravningen  Vitenskapsmuseet -Digitalfoto, gjenstander og feltrbeid  Kulturhistoriske museer, Univ. i Oslo -2004-2006, Fotoavdelingen I alt 350 000, digitalisert 190 000  Universitetet i Oslo, EDD/HF -Kunsthistorisk studiesamling, ca 35 000 -Univeristetshistorisk fotodatabase, ca 8 000 -Universitets informasjonsavdeling ?

10 KHM 1 stk Colortrac 4280, A0 - farge 1 stk. Canon DR 7080 C, A3 dokumentscanner/magasinscanner, farge 1 stk Epson 1240 U, flatbed/fotoscanner, farge. BERGEN MUSEUM Fujitsu M3097DG Nikon D-100 digitalkamera (fotograferer herbarieark) EDD Fujitsu M3097DG Fujitsu fi-5650C dokumentskanner Context Chroma XL 42" TROMSØ MUSEUM Olympus E1 digitalt speilreflekskamera (fotograferer herbarieark) UNIREG VARDØ Fujitsu fi-5650C dokumentskanner KHM/Muspro en samling Epson A3- og A4-skannere. Teknisk utstyr

11 Felles databaseverktøy  Felles databasesystem for alle fagområdene -Databasemodellen for museene basert på ICOM/CIDOC CRM-modell  60 ulike fagdatabaser i systemet så langt -Navn -Ordbøker -Språkteknologi -Historie -Arkeologi -Zoologi -Botanikk -Etnografi -Fotosamlinger

12 Datatyper i databasene  Tekst -Vanlige tekstfelt -Store tekster med fritekstsøk (100.000 sider)  Bilder - 250.000 høyoppløselige digitale foto -4.000.000 faksimiler av ulik kvalitet og med ulik oppløsning  Kart  Lyd

13 Windowsapplikasjon  En applikasjon for tilgang til alle databasetyper

14 Fotodatabase - KHM

15

16

17

18 Database for botanikk – Karplanteherbariet ved BM

19 Web-tilgang  Automatisk publisering på Web (http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi)http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

20 Fotodatabasen enkel nettversjon http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi (Velg Kvinnemuseet på Kongsberg)

21 Dvergbjørk på Svalbard

22 BOTANIKK Prioritert for registreringRegistrert 19972000 1.1.01 31.12.02 Bergen985 000715 50047 00095 254 Trondheim362 000381 09953 630185 439 Oslo1 500 0001 283 000368 134519 500 Tromsø265 000222 145147 328182 316 Sum:3 112 0002 601 744616 092982 509 ZOOLOGI Prioritert for registreringRegistrert 199720001.1.01 31.12.02 Bergen1 004 0001 180 304590 000673 292 Trondheim1 316 3001 128 000266 766409 600 Oslo2 800 000550 0003 500125 000 Tromsø132 900155 44185 219107 729 Sum:5 253 2003 013 745945 4851 315 621 I tillegg kommer krysslister med mer I tallene for Bergen er prosjektmaterialet satt til 200 000 og det er ikke inkludert 270 000 registreringer fra før Mus.pro. I Oslo er Sommerfugldatabasen ikke med.


Laste ned ppt "Museumsprosjektet Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt 21. april 2006 Christian-Emil Ore Enhet for digital dokumentasjon, HF Universitetet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google