Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Introduksjon Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU V 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Introduksjon Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU V 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Introduksjon Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU keb@idi.ntnu.no V 2004

2 2 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Praktisk Fagpåmelding + semesteravgift Øvinger –3 av 4 må godkjennes –Max. Pers 3 pr. besvarelse Øvingsleder: ??? Epostliste –Melde seg på: til-felt: ”majordomo@idi.ntnu.no” tekst-felt: ”subscribe it1603” –Skrive til: til-felt: ”it1603@idi.ntnu.no Informasjon på weben –http://www.idi.ntnu.no/emner/it1603/ –Forelesningsmanus, forelesningsplan, info om øvinger og godkjenning, pensum, mm

3 3 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Fagbeskrivelse Målsetningen med kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sosiale og samfunnsmessige forhold påvirker og blir påvirket av trekk ved utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det vil bli lagt vekt på å beskrive hvordan IKT har endret karakter - og dermed hvilken rolle teknologien har fått - fra å være et verktøy med begrenset funksjonalitet, til et mer generelt verktøy, til dagens fokus på IKT sin kommunikative karakter. Emnet tar for seg IKT (tidligere kalt EDB eller IT) sin betydning for samfunnsutviklingen - nasjonalt, internasjonalt, og innen den enkelte bedrift eller organisasjon. Man tar videre opp hvordan teknologien utvikles, hvordan og hvorfor den tas i bruk, på hvilke områder IKT har hatt størst gjennomslagskraft, og hvilke konsekvenser dette har hatt. Emnet vektlegger videre hvordan iKT har virket inn på sysselsetting, arbeidsforhold, jobbinnhold, samarbeidsrelasjoner, likestilling mellom kjønnene og bruken av IKT utenfor arbeidslivet.

4 4 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Den tekniske historien Radiorør og magnetiske lager Halvlederteknologien og mikroprosessoren Fiberoptikk og satellittkommunikasjon

5 5 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Den sosiale historien Regnemaskin * Telefon Skrivemaskin og spillemaskin Kommunikasjons og Informasjonsmedium

6 6 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Endringer Hvordan? Hvorfor? Hva betyr det? Hvordan skal vi forholde oss?

7 7 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Den tradisjonelle forklaringsmodellen Teknologi i seg selv er drivkraft som forklarer samfunnsendringer =” teknologisk determinisme ” …………. (FY!) –Utviklingen er uungåelig –Den beste teknologien vinner alltid –Spredning av teknologi er uproblematisk – skjer ”automatisk” »(”den lineære innovasjonsmodellen”)

8 8 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Kontekst

9 9 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Kontekst “..minusgrader” Celcius el. Fahrenheit? –°F = (9/5 * °C) + 32 –0 °F : Frysepkt. 50/50 salt/vann –32 °F : (oppr. 30) frysepkt vann –98.6 °F : (oppr.90) kroppstemp. - 10 °C = 14 °F Alt må relateres til kontekst

10 10 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Den alternative forståelsen Teknologien i seg selv er aldri tilstrekkelig forklaring.. = ” sosial konstruktivisme ” Utviklingen er ikke uungåelig Suksess er avhengig av sosial og kulturell tilegning … = ”domestisering” Tilegningsprosesser er komplekse og lite forutsigbare

11 11 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Eksempel: ”Automat..” Kinobillett, flybillett, pæng, … Hvem gjør det ? Hva skal til for å begynne å bruke den ? Når begynner du ? Hvorfor bruker du ?

12 12 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Resept lege apotek resept

13 13 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Resept NMD varenr. lagersystem lege apotek resept

14 14 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Resept leverandør journalsyst. varelisten Felleskatalogen Fabritius NMD varenr. lagersystem lege apotek resept

15 15 IT1603.v2004.1 29.03.2015 IKT-kompetanse vs. annen kompetanse Annen kompetanse også viktig for teknologiutviklere Sunn skepsis - se muligheter, men... IKT angår alle andre også Ustabil teknologi - kan tilsløre dette behovet

16 16 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Pensum Fra boka: Merete Lie og Knut H. Sørensen: Making Technology Our Own? Domesticating Technology into Everyday Life. Oslo Scandinavian University Press, 1996. Kap. 1, 2, 4, 5. Kompendium: Knut H. Sørensen (red.) ”Informasjonsteknologi, kultur, samfunn”. Trondheim Senter for teknologi og samfunn, 1998. Tilleggskompendium: 5 artikler av Friedman, Grindley, Wagner og Abbate *2 Øvinger og forelesninger

17 17 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Forelesningsplan - del 1

18 18 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Forelesningsplan - del 2

19 19 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Forelesningsplan - del 3

20 20 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Hjemmelekse Les kap.1 i boka “Making technology your own” - og finn 2 eksempler på begrep, setninger som du ikke forstår eller er usikker på, så diskuterer vi de neste gang


Laste ned ppt "1 IT1603.v2004.1 29.03.2015 Introduksjon Kirsti E. Berntsen, IDI, NTNU V 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google