Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS

2 KS Arbeidsgiverutvikling Arbeidsgiverpolitiske utfordringer : Sykefravær Rekruttere og beholde og videreutvikle arbeidskraften Styrke kommunesektorens omdømme som arbeidsgiver Benytte de teknologiske muligheter

3 KS Arbeidsgiverutvikling 2010 Kommunesektorens evne til utvikling og nyskaping Kommunesektorens tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft To hovedutfordringer – AGS 2020

4 KS Arbeidsgiverutvikling Helhetlig arbeidsgiverpolitikk Kommunen som organisasjon Kommunen som samfunn VERDIENE

5 KS Arbeidsgiverutvikling Overbygningen i arbeidsgiverpolitikken Verdigrunnlaget Deltid Seniorpolitikk Sykefravær Omdømme Arbeidskraft

6 KS Arbeidsgiverutvikling Sykefraværet Sykefraværet i kommunal sektor på samme nivå i 2001 som i 2009 Sykefraværet varierer mellom 2,6% og 16,9% - på kommune/fylkeskommunalt nivå Reduksjon på 1 prosentpoeng i sykefraværet: 1,4 mrd kroner per år 2700 årsverk

7 KS Arbeidsgiverutvikling Nesset kommune – fra 10 til 6 En fortelling om utviklingsarbeid 3076 innbyggere Nær Molde Ny rådmann i 2005 Ordfører fra Høyre Kraftinntekter – Mardøla

8 KS Arbeidsgiverutvikling Nesset kommune – fra 10 til 6 Forankret i kommunens toppledelse 6 hovedmål vedtatt av kommunestyret –Klar målstyring –Sykefravær i hver tertialrapport Et aktivt administrasjonsutvalg Felles kjerneverdier for hele kommunen – god prosess med 3 partsrepresentasjon

9 KS Arbeidsgiverutvikling Nesset kommune – fra 10 til 6 Faste møter med tillitsvalgte, ordfører og varaordfører, enhetsledere, stabsledere og utvidet ledersamling Rutiner og forutsigbarhet Lederutviklingskurs gjennom 3 år Personalutviklingskurs Medarbeiderdag for alle ansatte Besøksrunder Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet

10 KS Arbeidsgiverutvikling Sykefravær 2004 – Nesset kommune 1 fraværsdag hadde i 2004 en samfunns- økonomisk kostnad på ca. 1860,- kroner I 2004 hadde vi 6652 fraværsdager Kostnad = ca 12,4 mill kroner

11 KS Arbeidsgiverutvikling Sykefraværsutvikling i Nesset 2004: 10,08 % 2005: 9,15 % 2006: 8,46 % 2007: 7,70 % 2008 7,64 % 2009: 6,11 %

12 KS Arbeidsgiverutvikling Ø kt n æ rv æ r – redusert sykefrav æ r Innsatsområder – individuelle og organisatoriske (forebyggingsperspektiv) Hva er viktig? Oppslutning i % Tilrettelegge for gravide og medarbeidere som står i fare for å bli sykemeldt 22% Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet 04% Avklare forventninger, mål og verdier, ha ledere som er synlige og tilgjengelige 96% Praktisere medbestemmelse og bred involvering i OU-prosesser 38% Fremme godt kollegasamarbeid og tilhørighet gjennom gode arbeidsformer og møteplasser 80% Skape mestring gjennom gode læringsmuligheter i og utenfor arbeid, og felles oppfatning av ”en god tjeneste” 78% Legge til rette for myndiggjøring med innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidstid 80% Legge til rette for interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver 26% Motivere til ny livsstil og legge til rette for fysisk aktivitet 14% Annet - beskriv

13 KS Arbeidsgiverutvikling Motivasjon Tre faktorer, som uavhengig av hverandre, styrker den indre motivasjon: Jobbautonomi Sosial tilhørighet Mestringsopplevelse STAMI

14 KS Arbeidsgiverutvikling Konklusjoner: Vi vet det meste om sykefravær (fakta) –476 vitenskapelige artikler (inkl FoU) Utfordringen er knyttet til ledelse, handlekraft og gjennomføring (gjøre)

15 KS Arbeidsgiverutvikling Utviklingsarbeid kritisk blikk! Manglende engasjement Økonomiske utfordringer Uenighet i gruppen –Gruppens sammensetning (profil, faglig bakgrunn etc.) Prioritering av tid Politiske innspill – endrede forutsetninger

16 KS Arbeidsgiverutvikling Tilfredshet alt i alt varierer

17 KS Arbeidsgiverutvikling Omdømme betyr mest for tilfredsheten

18 KS Arbeidsgiverutvikling Konklusjoner Eksterne forhold betyr mye: –De ansatte identifiserer seg med kjerneoppgaven Kommunene bør gripe fatt i interne forhold –Trivsel og samarbeid mellom kolleger –Nærmeste leder –Utviklende arbeidsoppgaver og kompetanse –Lønn har mindre effekt

19 KS Arbeidsgiverutvikling Identitet og omdømme Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss Identitet og omdømme Identitet handler om tilhørighet

20 KS Arbeidsgiverutvikling Styrke sektorens omdømme Mål: å styrke sektorens attraktivitet som arbeidsgiver gjennom systematisk arbeid med omdømmet

21 KS Arbeidsgiverutvikling 40 kommuner søkte om å delta Syv kommuner og en fylkeskommune er med Har vært etterspurt som satsing www.ks.no/omdomme ” Attraktive arbeidsgivere”

22 KS Arbeidsgiverutvikling www.drammen.no

23 KS Arbeidsgiverutvikling Ledelse Ledelse er å nå mål eller oppnå resultat gjennom andre

24 KS Arbeidsgiverutvikling Velferdsteknologi på dagsorden! Dagsavisen 12.juli 2009: Ved hjelp av en alarmbrikke vet sykepleier Idun Kleppe og de andre ansatte ved Sofienbergsenteret om en beboer forlater avdelingen. Utvikling og bruk av ny teknologi er redningen for framtidas eldreomsorg. Foto: Arne Ove Bergo

25 KS Arbeidsgiverutvikling Hva mener vi med velferdsteknologi? teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i samspill mellom kommune og/eller pårørende understøtte for eksempel –trygghet –sikkerhet –daglige gjøremål –mobilitet i nærområdet 2010

26 KS Arbeidsgiverutvikling KS rekrutteringsstrategi Seks innsatsområder Styrke kommunenes omdømme Rekruttere unge og nyutdannede Beholde arbeidskraften Mangfold Organisering og velferdsteknologi Kompetanse

27 KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Hva er Utviklingsverksted? Utviklingsverksted: Utviklingsverksted er en organisert arbeidsform der personer med ulik bakgrunn jobber for å finne løsninger på problemer Asle Farner

28 KS Arbeidsgiverutvikling Felles - og egne samlinger Samlingene skal: Gi inspirasjon, motivasjon og engasjement for arbeid i egen kommune Være et sted for læring, erfaringsoverføring og utvikling Forankring 2010

29 KS Arbeidsgiverutvikling Metoden Styrke - og videreutvikle arbeidsgiverpolitikken! Varighet inntil 12 måneder Inntil fire samlinger Hjemmelekse mellom samlingene 4-6 personer fra hver kommune 2010


Laste ned ppt "Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google