Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vefsn kommune Barne- og ungdomstjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vefsn kommune Barne- og ungdomstjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vefsn kommune Barne- og ungdomstjenesten
Barnevernledernettverk i Bodø 25. & 26. November 2014

2 Enhetsleder/Barnevernleder
Organisasjonskart Barne- og ungdomstjenesten Enhetsleder/Barnevernleder Barneverntjenesten Ungdomstjenesten Fagleder Fagkonsulenter Saksbehandlere i tiltak Saksbehandlere i undersøkelse Ungdomsklubb Topic Miljøterapeuter i skolen Miljøterapeuter EM Miljøterapeuter EM: Barnevern: enkeltsaker vedtak/tiltaksplaner faste kontordager søknader Bosetting Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester Ungdomstjenesten: overordnede drøftinger ifht ungdom generelt, integrering, aktiviteter og lignende.

3 Undersøkelsesteamet Maria Forsmo Hanne Jørgensen Fredrik Silvik
Raina Koskinen Cecilie Røsdal Nina Tangstad = 6 stykker 

4 Utredningsmaler vi bruker i undersøkelse
Undersøkelsesplan Maler for innhenting av opplysninger Nettverkskart Livslinje Sensitivitetsintervju Kvello-mal på undersøkelsesrapport (i noen saker) Egen mal for undersøkelsesrapport. Barnesamtalen( Dialogisk barnesamtale med barn, Gamst & Langballe) Kartleggingspakke- redskap ved kartlegging av vold (ATV). Eyebergs registrering av atferd hos barn Trygghetssirkelen – Circle og security

5 Erfaringer ved bruk av utredningsmaler
Bidrar til å systematisere og effektivisere kartleggingen Ikke basert på ”synsing” Undersøkelsesmal: familiene vet hva som skal skje og hjelper saksbehandler til å systematisere og holde fokus på frist. Kan noen ganger være hemmende dersom for omstendelig, for eksempel Kvello-malen. Barnesamtalen har vi positiv erfaring med. Vi ser at ved å bruke metoden, får vi lettere barna i fri fortelling om bestemte tema.

6 Kompetansebehov i tjenesten (undersøkelser)
Care- index Flip- Over metoden Observasjoner

7 Systematisere, ikke personavhengig, kvalitetssikring
Synspunkter på innføring av nasjonale standarder for informasjonsinnhenting i barnevernssaker Både- og. Systematisere, ikke personavhengig, kvalitetssikring Fare for å miste skjønnet- tenke selv- være kreativ dersom det blir for standarisert.


Laste ned ppt "Vefsn kommune Barne- og ungdomstjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google