Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04. 2 Formål ”Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04. 2 Formål ”Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04

2 2 Formål ”Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.”

3 3 Visjon Vi gir lokale ideer globale muligheter

4 4 Forretningsidé Innovasjon Norge bidrar med, kobler og utløser kompetanse, nettverk og risikokapital. Innovasjon Norge prioriterer etablerere samt små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og potensial. Innovasjon Norge skal realisere nasjonale og regionale innovasjonspolitiske mål, herunder medvirke til omstilling og fornyelse av definerte næringer og distrikter. Innovasjon Norge medvirker til og initierer innovasjon, internasjonalisering og markedsføring for å skape økt lønnsmhet i og varige konkurransefortrinn for norske bedrifter.

5 5 Sømløse tilbud ut fra kundenes behov  Innovasjon  Internasjonalisering  Profilering  Kompetansebasert finansiering  Rådgivning  Nettverkskobling  Markedsføring Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen Fokus Virkemidler

6 6 Innovasjon Norges styrker  Desentralisert og kundenær  Internasjonal og markedsnær  Bred kompetanse på kommersialisering, internasjonalisering, forretnings- og næringsutvikling og profilering  Bredt tilbud av finansieringsordninger for risikoavlastning  Nettverk til andre kompetanse-, finans- og virkemiddelaktører  Nær kontakt med myndigheter nasjonalt og regionalt  Nær kontakt med utenrikstjenesten

7 7 Innovasjon Norge – en aktiv samarbeidspartner  Fylkeskommunene  Utenriksdepartementet  NHO  Kommunene  Norges forskningsråd  SIVA  Norsk Designråd  Ordinært bankvesen og finansieringsinstitusjoner

8 8 Handlingskraftig og resultatfokusert  Ca 4 mrd kroner til styrking av norsk næringsliv  Innovasjon Norge bidrar til etablering og sikring av 7.000-8.000 arbeidsplasser pr. år  Kundeundersøkelser viser at vel 90 % av Innovasjon Norges midler går til prosjekter som betraktes som viktige for bedriftenes overlevelse og lønnsomhetsutvikling  70 % av bedriftene med tilsagn i 2000 mener prosjektene i stor grad vil medføre kompetanseheving på ett eller flere fagområder

9 Våre kontorer

10 10 Kundens prosjekt Myndighetenes føringer Foredling Forstå Beslutte Én inngangsdør for kundene Regionale prioriteringer

11 11 Tromsø Bodø Steinkjer Trondheim Ålesund Hermansverk Bergen Stavanger Kristiansand Arendal Tønsberg Sarpsborg Skien Drammen Oslo og Akershus Molde Hamar Vadsø Lillehammer Tynset Tinn Førde Pr. 26.08.02 Distriktskontor Lokalkontor Regional kunnskap om nærings- og samfunnsliv Regional differensiering i Innovasjon Norges produkter og tjenester En kundenær organisasjon

12 12 En markedsnær organisasjon Belgia Brasil Canada Danmark Estland Filippinene Finland Frankrike Hellas Italia Japan Kina Korea Kroatia Latvia Litauen Malaysia Nederland Polen Portugal Russland Serbia Singapore Spania Storbritannia Sverige USA Taiwan Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn Thailand Sør Afrika

13 13

14 Handlingsplan for helhetlig innovasjonspolitikk

15 15 Helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringen la høsten 2003 fram handlingsplanen for innovasjon. Regjeringens visjon: ”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.”

16 16 Statsministeren “Innovasjon Norge er etablert som vårt fremste redskap i dette arbeidet. Regionale myndigheter, bransjer og bedrifter skal sammen analysere utfordringene vi står overfor på disse områdene, hva som skal til for å lykkes.” Kilde: NHOs årskonferanse januar 2004

17 Hva er innovasjon?

18 18 Innovasjon En innovasjon kan være et nytt produkt, en ny produksjonsprosess eller organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne fram til helt nye markeder. Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

19 19 Innovasjonsprosessen Innovasjonsprosessen, eller det å innovere (fram til en innovasjon), forutsetter samspill (konkurranse og samarbeid) mellom en rekke private og offentlige aktører, og foregår i det man kaller innovasjonssystemet. Innovasjon skjer lokalt med koblinger nasjonalt og internasjonalt. Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

20 20 Kreativitet er å skape noe nytt Innovasjon er å gjøre noe med det Innovasjon

21 Organisering

22 22 Organisering Kultur/profilering Børre Berglund Divisjon Norge Kolbjørn Almlid Tjeneste/produkt Roar Tobro Divisjon Utland Randi Hestnes Stab Finn Kr. Aamodt Adm. direktør Gunn Ovesen

23 23 Nettverksbygging og internasjonalisering Tore Lasse By Landbruk Trude Andersen Marin, kreditt- og risikostyring Nils Roald Fondsforvaltning Erik Welle-Watne Tjenester og Produkter Ledelse Roar Tobro Entreprenørskap Katinka Greve Leiner Reiseliv og tjenester Marianne von Krogh Teknologi- og vekstbedrifter Geir Jacobsen Premissgiving og innovasjon Pål Rune Simonsen

24 24 Styret i Innovasjon Norge Steinar Olsen, leder Styreleder for Kverneland ASA, MI Norge A/S, Technor ASA og Helse Stavanger. Bakgrunn fra Rogalandsbanken og internasjonal offshoreindustri. Driver Jemso AS. Elin Bolann Adm. direktør i Fjord Norge AS. Hun satt i Norges Turistråds styre, og har tidligere ledet Turistrådets kontor i USA. Knut Lægreid Regionsjef for Linjegods i Nord-Norge, leder i Tromsø Høyre, bakgrunn fra NHO og med erfaring fra fiskeri og reiseliv. Gisele Marchand Adm. direktør i Statens Pensjonskasse, tidligere medlem av konsernledelsen i DnB. Styremedlem i GIEK. Kjell Storeide Adm. direktør i Stokke-gruppen. Erfaring fra Sunnmørsbanken. Var styremedlem i SND. Kjell Sundsli Direktør i Allied Technology. Var styreleder i Norges Eksportråd. Kirsten Indgjerd Værdal Arbeider for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Landbruksdepartementet. Tidligere leder i Norges Bondelag, og tidligere styremedlem i Tine Norske Meierier. I tillegg har de ansatte to representanter i styret.

25 Satsing på entreprenørskap (Under utvikling!)

26 26 Stort potensial for entreprenørskap  Ca 4 mrd kroner til styrking av norsk næringsliv  850 MNOK i risikolån til etableringer/nyskaping  85 MNOK til etablererstipend (2/3 får avslag)  17 MNOK til inkubatorstipend  22 MNOK internasjonalisering (Entr.prgr. NTC)  3000 oppfinnere (SVO), ca. 400 får aktiv hjelp  Lite rådgiving uten potensial for økonomisk støtte

27 27 Med etablereren i sentrum Avklaring Vekst Oppstart

28 28 Vårt mål – og strategier (under utvikling!) IN skal bidra til at Norge innen 2010 er det land i verden der relativt sett flest etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal: 1.Øke antallet etablerere gjennom holdningsskapende og motiverende arbeid 2.Øke etablerernes gjennomføringsevne ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering.


Laste ned ppt "Innovasjon Norge FORNY-forum 21.04.04. 2 Formål ”Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google