Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid
Oddrun Ohren, SINTEF Puls-seminar 29/3-2003

2 MONESA: brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) innen PULS 2003-2005
Partnere DNV (Sertifisering, Research) (utprøvningsarena, forskning, hovedsøker) Forsvaret (ved FO/I), (utprøvningsarena) Computas (teknologileverandør) SINTEF (forskning, prosjektledelse) Mål Understøtte nettverkssamarbeid mer effektivt for de to medvirkende virksomhetene (DnV og Forsvaret) Å bidra til videreutvikling av metoder og teknologi for å understøtte nettverkssamarbeid Modelleringsteknikker Generering av arbeidsflater som understøtter nettverkssamarbeid basert på modeller Å fremskaffe nye forskningsresultater innen modellbasert støtte for nettverkssamarbeid Evaluering og videreutvikling av modelleringsteknikker og modelleringsspråk Utprøving av teknikker for aktivering av modeller Totalramme ’ , 38.8% dekkes av forskningsrådet Internasjonal gjesteforsker (Jörg Haake, FernUniversitet Hagen, Tyskland)

3 Nettverkssamarbeid Datastøttet samarbeid på tvers av tradisjonelle organisasjonsgrenser av stor viktighet og (ofte) begrenset varighet Typer samarbeid (ikke komplett) B2B markedsføring og salg av komplekse produkter Utviklingsprosjekter: Utvikling av konsepter, IT-løsninger, produkter FoU-prosjekter Opplæring, undervisning og kunnskapsdeling Standardisering, harmonisering Interessenettverk, Community of Practice

4 Utfordringer ved nettverkssamarbeid
Felles forståelse av og enighet om prosesser og rutiner Støtte til kommunikasjon og koordinering Støtte til rask etablering og tilpasning av løsninger som blir brukt Heterogen IT infrastruktur Integrasjon av ulike systemer og applikasjoner, innenfor eller på tvers av organisasjoner Skille mellom offentlig, delt, og privat kunnskap Understøtte læring innen og på tvers av organisasjoner Fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og dynamikk er viktig for løsninger som skal understøtte nettverksbasert samarbeid Med andre ord:

5 Modelldrevet løsningsutvikling
For forretningsløsninger: Ofte basert på virksomhetsmodellering (prosessmodellering) Visualisering av eksisterende eller fremtidig situasjon/kunnskap Analyse/simulering Aktivering (manuell, automatisk, interaktiv) Kontekst for systemutvikling For tekniske løsninger: System-modellering f.eks. basert på UML Hvordan fylle gapet mellom forretningsløsninger og tekniske løsninger? Tolkbare virksomhetsmodeller, og modellaktivatorer (softwareverktøy) som applikasjonstjenester i en felles infrastruktur. Mulig å identifisere behov for nye applikasjonstjenester fra virksomhetsmodellene. Disse kan lages separat ved bruk av tradisjonelle teknikker for (komponentbasert) systemutvikling.

6 Eksempel: EXTERNAL - Dynamiske nettverksorganisasjoner

7 Overordnet prosjektstruktur
Utprøvingsarena DnV Utprøvingsarena Forsvaret Metode og teknologitilpasning Resultatutnyttelse og spredning Prosjektledelse

8 Overordnet arbeidsprosess i prosjektet
Forankring av prosjektet Knytte MONESA til planlagt eller eksisterende internt prosjekt Kartlegging og evaluering av dagens situasjon Hvilke gevinster ønsker man å oppnå, evalueringskriterier Kortsiktige forbedringer Langsiktige krav til nye løsninger Videreutvikle og tilpasse løsninger med basis i identifiserte krav Mulig å bruke teknologi (e.g. fra EXTERNAL) hvis dette dekker behovene man har funnet Evalueringskriterier, indikatorer Utprøving og ny evaluering Pilot Etterprøve verdirealisering

9 DnV Use Case: Sertifisering
DnV er internasjonalt en stor aktør innen sertifisering Sertifisering av ledelsessystemer (ISO 9001), Klimaendringer (Kyotoavtalen), Produktsertifisering, o.fl. Utfordringer: For stor variasjonsbredde mht hvordan sertifiseringstjenestene utføres i ulike deler av verden Store kulturelle forskjeller Ønsker å utvikle en harmonisert sertifiseringsprosess som kan brukes i hele selskapet (”global effektivitet, lokal fleksibilitet”) Innfører nå første versjon av SmartCert Egenutviklet system for å øke effektivitet og kvalitet i sertifiseringstjenestene, samt bedre håndtere vekst i volum og kompleksitet Prosessorienterte brukergrensesnitt Støtte til arbeidsflyt Tilgang på relevant informasjon Dynamisk og fleksibelt brukergrensesnitt Støtte kommunikasjon mellom enheter Flerspråklig, også flere karaktersett Kyotoavtalen forordner 3 mekanismer for å oppnå Green House Gas (GHG) reduction

10 DnV Use Case: Monesa Forankres i SmartCert-prosjektet Nettverk
Se på noen få prosesser innen sertifisering Dokumentere disse i fire større enheter i fire ulike land Nettverk Mellom ulike sertifiseringskontor og systemutvikling/prosessutvikling sentralt Mellom ulike sertifiseringskontorer for sertifisering av multinasjonale og internasjonale selskaper Støtte til nettverkssamarbeid aktivering av prosessmodeller støtte til gjenbruk av erfaringer og kunnskap Forskningsområder Egnede modelleringsspråk, krav til slike Effekt (lokalt og globalt) av å tilrettelegge for forvaltning av erfaringer Kyotoavtalen forordner 3 mekanismer for å oppnå Green House Gas (GHG) reduction

11 Forsvaret Use Case: Nettverksbasert forsvar
FO/Is hovedoppgave: sørge for at Forsvarets IKT-systemer og opplegg for informasjons- og kunnskapsstyring understøtter et nettverksbasert forsvar (NBF) Ønsker å knytte MONESA-aktivitetene opp mot operativ side (”skarp ende”) Prosjektidé for ”Samhandlingsarena Forsvaret” under utarbeidelse Mulig pilot: Informasjonsportal for NATO-øvelser, f.eks. JW 2004 NBF ¨betyr å gå bort fra hierarkisk og plattformbasert til nettverksbasert fra ordrebasert til intensjonsbasert Mer autonomi for den enkelte Den enkelte skal være informert nok til å ta beslutninger informasjonsstyring et stikkord. Økt deling av info og kunnskap bedre samarbeid distribuert og virtuell organisering bedre og enklere koordinering og synkronisering

12 Kontakt med MONESA Prosjektleder DnV Forsvaret Computas
John Krogstie, DnV Siri Moe Jensen, Forsvaret Ragna Tosterud Computas Dag Karlsen,


Laste ned ppt "MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google