Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tele og data 1 MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid Oddrun Ohren, SINTEF Puls-seminar 29/3-2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tele og data 1 MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid Oddrun Ohren, SINTEF Puls-seminar 29/3-2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tele og data 1 MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid Oddrun Ohren, SINTEF Puls-seminar 29/3-2003

2 Tele og data 2 MONESA: brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) innen PULS 2003-2005 Partnere DNV (Sertifisering, Research) (utprøvningsarena, forskning, hovedsøker) Forsvaret (ved FO/I), (utprøvningsarena) Computas (teknologileverandør) SINTEF (forskning, prosjektledelse) Mål Understøtte nettverkssamarbeid mer effektivt for de to medvirkende virksomhetene (DnV og Forsvaret) Å bidra til videreutvikling av metoder og teknologi for å understøtte nettverkssamarbeid Modelleringsteknikker Generering av arbeidsflater som understøtter nettverkssamarbeid basert på modeller Å fremskaffe nye forskningsresultater innen modellbasert støtte for nettverkssamarbeid Evaluering og videreutvikling av modelleringsteknikker og modelleringsspråk Utprøving av teknikker for aktivering av modeller Totalramme 13.525’, 38.8% dekkes av forskningsrådet Internasjonal gjesteforsker (Jörg Haake, FernUniversitet Hagen, Tyskland)

3 Tele og data 3 Nettverkssamarbeid Datastøttet samarbeid på tvers av tradisjonelle organisasjonsgrenser av stor viktighet og (ofte) begrenset varighet Typer samarbeid (ikke komplett) B2B markedsføring og salg av komplekse produkter Utviklingsprosjekter: Utvikling av konsepter, IT-løsninger, produkter FoU-prosjekter Opplæring, undervisning og kunnskapsdeling Standardisering, harmonisering Interessenettverk, Community of Practice

4 Tele og data 4 Utfordringer ved nettverkssamarbeid Felles forståelse av og enighet om prosesser og rutiner Støtte til kommunikasjon og koordinering Støtte til rask etablering og tilpasning av løsninger som blir brukt Heterogen IT infrastruktur Integrasjon av ulike systemer og applikasjoner, innenfor eller på tvers av organisasjoner Skille mellom offentlig, delt, og privat kunnskap Understøtte læring innen og på tvers av organisasjoner Fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og dynamikk er viktig for løsninger som skal understøtte nettverksbasert samarbeid Med andre ord:

5 Tele og data 5 Modelldrevet løsningsutvikling For forretningsløsninger: Ofte basert på virksomhetsmodellering (prosessmodellering) Visualisering av eksisterende eller fremtidig situasjon/kunnskap Analyse/simulering Aktivering (manuell, automatisk, interaktiv) Kontekst for systemutvikling For tekniske løsninger: System-modellering f.eks. basert på UML Hvordan fylle gapet mellom forretningsløsninger og tekniske løsninger? Tolkbare virksomhetsmodeller, og modellaktivatorer (softwareverktøy) som applikasjonstjenester i en felles infrastruktur. Mulig å identifisere behov for nye applikasjonstjenester fra virksomhetsmodellene. Disse kan lages separat ved bruk av tradisjonelle teknikker for (komponentbasert) systemutvikling.

6 Tele og data 6 Eksempel: EXTERNAL - Dynamiske nettverksorganisasjoner

7 Tele og data 7 Overordnet prosjektstruktur Utprøvingsarena DnV Utprøvingsarena Forsvaret Metode og teknologitilpasning Resultatutnyttelse og spredning Prosjektledelse

8 Tele og data 8 Overordnet arbeidsprosess i prosjektet Forankring av prosjektet Knytte MONESA til planlagt eller eksisterende internt prosjekt Kartlegging og evaluering av dagens situasjon Hvilke gevinster ønsker man å oppnå, evalueringskriterier Kortsiktige forbedringer Langsiktige krav til nye løsninger Videreutvikle og tilpasse løsninger med basis i identifiserte krav Mulig å bruke teknologi (e.g. fra EXTERNAL) hvis dette dekker behovene man har funnet Evalueringskriterier, indikatorer Utprøving og ny evaluering Pilot Etterprøve verdirealisering

9 Tele og data 9 DnV Use Case: Sertifisering DnV er internasjonalt en stor aktør innen sertifisering Sertifisering av ledelsessystemer (ISO 9001), Klimaendringer (Kyotoavtalen), Produktsertifisering, o.fl. Utfordringer: For stor variasjonsbredde mht hvordan sertifiseringstjenestene utføres i ulike deler av verden Store kulturelle forskjeller Ønsker å utvikle en harmonisert sertifiseringsprosess som kan brukes i hele selskapet (”global effektivitet, lokal fleksibilitet”) Innfører nå første versjon av SmartCert Egenutviklet system for å øke effektivitet og kvalitet i sertifiseringstjenestene, samt bedre håndtere vekst i volum og kompleksitet Prosessorienterte brukergrensesnitt Støtte til arbeidsflyt Tilgang på relevant informasjon Dynamisk og fleksibelt brukergrensesnitt Støtte kommunikasjon mellom enheter Flerspråklig, også flere karaktersett

10 Tele og data 10 DnV Use Case: Monesa Forankres i SmartCert-prosjektet Se på noen få prosesser innen sertifisering Dokumentere disse i fire større enheter i fire ulike land Nettverk Mellom ulike sertifiseringskontor og systemutvikling/prosessutvikling sentralt Mellom ulike sertifiseringskontorer for sertifisering av multinasjonale og internasjonale selskaper Støtte til nettverkssamarbeid aktivering av prosessmodeller støtte til gjenbruk av erfaringer og kunnskap Forskningsområder Egnede modelleringsspråk, krav til slike Effekt (lokalt og globalt) av å tilrettelegge for forvaltning av erfaringer

11 Tele og data 11 Forsvaret Use Case: Nettverksbasert forsvar FO/Is hovedoppgave: sørge for at Forsvarets IKT- systemer og opplegg for informasjons- og kunnskapsstyring understøtter et nettverksbasert forsvar (NBF) Ønsker å knytte MONESA-aktivitetene opp mot operativ side (”skarp ende”) Prosjektidé for ”Samhandlingsarena Forsvaret” under utarbeidelse Mulig pilot: Informasjonsportal for NATO-øvelser, f.eks. JW 2004

12 Tele og data 12 Kontakt med MONESA Prosjektleder John Krogstie, john.krogstie@sintef.no DnV Siri Moe Jensen, siri.jensen@dnv.com Forsvaret Ragna Tosterud rtosterud@mil.no Computas Dag Karlsen, dk@computas.com


Laste ned ppt "Tele og data 1 MONESA Modelldrevet nettverkssamarbeid Oddrun Ohren, SINTEF Puls-seminar 29/3-2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google