Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata - Standarder og profiler Janne Grete Wesche.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata - Standarder og profiler Janne Grete Wesche."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata - Standarder og profiler Janne Grete Wesche

2 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata i dataforvaltningen: Fra data produkt spesifikasjon til metadata

3 Tittel Symboler Identifikasjon Nøyaktighet Produsent Navigasjonsnotiser Referanse- system Kilder Stedsnavn Dato Papirkart har alltid inneholdt metadata Målestokk

4 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Høyde Brennpunkt Dato Steds- angivelse Opphav Skjevhet Tid Flyfoto likedan Id’er

5 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata - 1994 SOSI versjon 2.1 SOSI-fil FLATE 1 FLATE 2FLATE n Metadata i hodet.TRANSPAR..KOORDSYS …SYSKODE (Kode for koordinatsystem) …DATUM (Datum som tekt) …PROJEKSJON (Koordinatsystem som tekst)..ORIGO-NØ..ENHET …ENHET-H (Enhet for høyde dersom ulik grunnris) …ENHET-D (Enhet for dybde dersom ulik grunnris).OMRÅDE..MIN-NØ..MAX-NØ.SOSI-VERSJON.SOSI-NIVÅ.KARTID.DATO.KVALITET (målemetode og nøyaktighet).PRODUSENT.EIER.TEGNSETT.INNHOLD

6 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Fra å vite noe om data - Metadata til full digital interoperabilitet Harmonisering Profiler av ISO19115:2003 Metadatastandarden Folkelige navn i tjenestene Metadata XML skjema Standardisering Data (SOSI) Metadata Utvekslings- formater (SOSI/XML) Integrering Metadata katalogtjenester Høsting Søketjenester

7 19115:2003 Geographic Information – Metadata Denne internasjonale standarden: definerer metadata elementer UML skjemaer etablerer metadata terminologi, definisjoner og prosedyrer for utvidelser. Når den er implementert vil den: 1) Gi dataprodusenter et redskap til å karakterisere sine geografiske data. 2) Gjøre organiseringen og forvaltningen av metadataene lettere. 3) Gjøre det mulig for brukeren å anvende geografiske data på en effektivt måte fordi en kjenner dataenes karakteristika. 4) Muliggjøre datasøk, -mottak, evaluering og gjenbruk av geografiske data.

8 ISO Metadata skjema Aggregerte datasett Andre assosiasjoner Serier Initiativer objekttyper egenskaper objekter 0..* 1..* 0..* 1..* Metadata 1..* Datasett

9 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata leksikon Metadata kjernen ISO Metadatastandardens struktur Profiler Utvidelser hvis ønsket 19115:2003 Geographic Information – Metadata

10 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 ISO/IS 19115 - Metadata Norsk versjon ISO TC 211/ Date: 2003-10-01 ISO/IS 19115 Geographic information — Metadata Metadata Norsk profil av ISO 19115 Metadata versjon 1.0 Kjerne metadata Valgfrie metadata PROFIL for tematiske vektordata Metadata for tematiske vektordata Profil av Norsk ISO 19115 Metadata versjon 1.2

11 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata for tematiske vektordata Profil av Norsk ISO 19115 Metadata versjon 1.2 Metadata Norsk profil av ISO 19115 Metadata versjon 1.0 19115:2003 Geographic Information – Metadata ISO-CEN 19115 Metadata versjon 1.0 NS-CEN-ISO 19115 Metadata versjon 1.0 NS NORSK STANDARDEUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION ?

12 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Hele Metadata- modellen Klasser som peker til andre (ikke oversatte) ISO-standarder skaper problemer

13 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 UML-modellene foreligger på norsk Romlig representasjon Distribusjon Objekt katalog beskrivelse Identifikasjon [M] Begrensninger på bruk Informasjon om applikasjonsskjema Regler for presentasjon Vedlikeholds informasjon 0..* +datasetMaintenance 0..* MD_Metadata fil- identifikasjon [O] språk [O] karaktersett [O] Identifikasjon av opphav [O] hierarkisk nivå [C] : MD_Scope = "dataset" navn på hierarkisk nivå [O] kontakt informasjon [M] dato [M] navn på metadatastandard [O] metadatastandard versjon [O] 0..* +referenceSystemInfo 0..* +spatialRepresentationInfo 0..* +dataQualityInfo 0..* 0..1 +distributionInfo 0..1 0..* +featureCatalogueInfo 0..* 1..* +identificationInfo 1..* 0..* +metadataContraints 0..* +applicationSchemaInfo 0..* +portrayalCatalogueInfo 0..* 0..1 +metadataMaintenance 0..1 Informasjon om utvidelser 0..* +metadataExtensionInfo 0..* Referansesystem Kvalitet

14 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 B.2.1Informasjon om Metadataobjekttypene - (Metadata entity set information) Name / Role name Navn Short Name Kort- navn (engelsk, lik ISO- standarden) Definition Definisjon Obligat ion / Conditi on På- krevet/ opsjon Maximu m occurre nce Maks antall fore- komste r Data type Datatype Domain Domene MD_Metadata MD_MetadataInfo Metadataroot entity which defines metadata about a resource or resources Informasjon om metadata som beskriver datasett, datatjenester og lignende. M P M P 1Class Lines 2-22 fileIdentifier metadataIdentifikator mdFileIDunique identifier for this metadata file Unik identifikator på en metadata-fil som bl.a. beskriver datasett/tjenester og instanser av objekttyper. O 1Character String Free text Fri tekst language metadataSpråk mdLanglanguage used for documenting metadata Språket metadataene er beskrevet i. C / not defined by encod ing? 1Character String Metadatakomponentene foreligger både på engelsk og norsk

15 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Informasjon om identifikasjon av data (IdentifikasjonInfo) referanse referanseNavnL ø smassedata for Nord-Tr ø ndelag alternativReferanseNavnJO1700F8 dataReferanseDato referanseDato19980115 referanseDatoType1 (etablering) utgave2. versjon utgivelsesDato19990510 ansvarlig personNavnHarald Sveian organisasjonNavnNorges geologiske unders ø kelse funksjonNavnFagansvarlig geolog for dette datasettet. organisasjonAdresse kontaktTelefon telefonNummer +47 73904105 faksNummer +47 73921620 kontaktAdresse bes ø kAdresse Leiv Eirikssons vei 39 byTrondheim administrativtOmr å de postAdresse N-7491 Trondheim land No ePostAdresse Harald.Sveian@ngu.no organisasjonRolle9(hovedansvarlig) sammendragDatagrunnlaget for tema jordarter er basert p å innholdet i kvart æ rgeologiske kart (l ø smassekart), som foreligger analogt i flere m å lestokker (hovedsakelig M 1:50 000). Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. I f ø rste omgang er kun flatene og formelementer (linjer) etablert som digitale datasett. Senere vil ogs å punktinformasjonen bli tilgjengelig. Temakoder og egenskaper f ø lger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 3X. I egenskapstabellen til kartet er det gitt opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet avledede tema. Dette kan v æ re infiltrasjonsegenskaper, grunnvannspotensiale og grunnvarmepotensiale. Forholdene ligger Eksempel på ”style sheet”

16 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Folkelige norske navn på metadataelementer fra Norsk utgave av ISO 19115 metadata, versjon 1.2 Metadataelementer (Norsk ISO 19115)Folkelige navn Folkelige norske navn på metadata objekttyper og egenskaper – til bruk i norske metadataeditorer og katalogtjenester. Utarbeidet av NGU i samarbeid med Statens kartverk. Sti

17 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 SOSI 1.4 SOSI 2.0 SOSI 2.1SOSI 2.2 SOSI 2.21 SOSI 3.0 ISO 19115 Antall elementer Antall metadata elementer - Implementert i SOSI Utviklingen av Metadata i SOSI 1999 SOSI 3.2 1996 1997 1994 2000 2003 SOSI 3.1 1998 SOSI 3.3 NS-CEN-ISO 19115 SOSI 4.0 2005 ? ?

18 Nye standardiseringsprosjekter i ISO vil øke antall Metadata elementer ISO/TS 19139 Geographic Information – Metadata – XML Schema Specification ISO 19115-2 Geographic Information – Metadata – Part 2 Extensions for Imagery and Gridded Data

19 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Det vil trolig blir opprettet en arbeidsgruppe innen CEN/TC 287 for å utvikle en CEN- standard for kjernemetadata for Europa - vil inneholde påbudte elementer fra ISO-kjernemetadata, men med noen tillegg European Core Metadata element Obliga tion/ Condit ion “CEN” core profile Obliga tion/ Condit ion “ISO” core Path for EN ISO 19115:2005 core metadata elements EN ISO 19115:2005 core metadata elements (Line number and Name) for explanation the path CEN candidate core metadata elements (Line number and Name) Remarks Dataset title M M15.36.24.359.36036 MD_DataIdentification 24 citation 359 Cl_Citation 360 title Dataset reference date MM15.36.24.359.362.3 94 / 395 36 MD_DataIdentification 24 citation 359 Cl_Citation 362 date 394 date 395 dateType 394 date 395 dateType Dataset responsible party MORoute 1: 15.36.29.374/375- 376-377-379 Recommended route ISO 19139 ********************** ***** Route 2: 15.36.24.359.367.3 74/375-376-377- 379 36 MD_DataIdentification 29 pointOfContact 374 ­ Cl_ResponsibleParty 375 individualName 376 organisationName 377 positionName 379 role ************************** ****** 36 MD_DataIdentification 24 citation 359 CI_Citation 367 citedResposibleParty 376 organisationName 379 role Geographic location of the dataset MC15.36.45.334.336.3 39. 343.344-347 36 MD_DataIdentification 45 extent 334 EX_Extent 339 EX_GeographicExtent 343 EX_GeographicBoundi ng Box 344 westBoundLongitude 345 eastBoundLongitude 346 southBoundLatitude 347 northBoundLatitude 344 westBoundLongitud e 345 eastBoundLongitude 346 southBoundLatitude 347 northBoundLatitude

20 Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Hvordan få tak i metadatastandarden? Koster kr 760,- Hva skal skje med den norskspråklige versjonen?


Laste ned ppt "Rammeverkseminaret 13.-14. april 2005 Metadata - Standarder og profiler Janne Grete Wesche."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google