Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS strategikonferanse 04.-05. februar 2015 Gjennomgang av debattheftet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS strategikonferanse 04.-05. februar 2015 Gjennomgang av debattheftet."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS strategikonferanse 04.-05. februar 2015 Gjennomgang av debattheftet

2 Strategikonferansen som KS sitt mandat Debattheftet er dialogen KS har direkte med medlemmane Medlemmane vert oppmoda til å handsame spørsmåla, og vedta dei politisk før strategimøtene Fylkesmøtene og strategikonferansane er supplement til dette Fylkesvise tilbakemeldingar vert lagt fram for hovudstyret når dei skal vedta forhandlingsmandatet «Medlemspolitikken må forankres godt for at KS skal ha en sikker og god forhandlingsposisjon» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Handsaminga av debattheftet i Sogn og Fjordane Debattheftene vert først behandla av «personalfora» som kjem med framlegg til svar Vert så behandla/vedtekne av rådmennene Vert så eventuelt politisk behandla Behandla av fylkesmøtet Behandla på strategikonferansen Vedtatt i hovudstyret som forhandlingsmandat Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4 Tema for årets strategikonferanse Del 1: Forhandlingar –Økonomiske rammer –Hovudavtalen, revisjon –SFS 2213 –Pensjon Del 2: Leiing på dagsorden –Dagens tilstand –Framover Debattheftet

5 Forhandlingar – Økonomiske rammer 2015 På grunn av: –Høgt overheng; ekstra høgt pga streik i KS-sektor –Allereie avtalte tillegg i HTA –Estimert lønsvekst i 2015(statsbudsjettet) på 3,25% Er det lite å forhandle om i 2015 Usikkert moment: Rapport frå TBU om lønsutviklinga i frontfaga ift KS-sektoren. Spørsmål: Skal eventuelle lønsmidlar fordelast sentralt eller lokalt Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Forhandlingar – hovudavtalen revisjon 2015 På grunn av tilpassing av HA til KS Bedrift er avtaleperioden to år(fire vanlegvis) Endringane ved førre revisjon gjaldt tilpassing til kommunal samhandling, viktig i samband med reformarbeidet som no skjer. Bør KS foreslå endringar i HA. I så fall; på kva område er det aktuelt? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Forhandlingar – SFS 2213 «I ny arbeidstidsavtale er verken arbeidsårets lengde eller arbeidstid på skolen sentralt regulert, dette skal det forhandles om lokalt, ut fra lokale behov. Avtalen skal bidra til en positiv samhandlingskultur. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i skolens og lærernes behov og de oppgavene som skal løses individuelt og i fellesskap for å ivareta elevenes læringsbehov og for å utvikle skolen». Spørsmål: Lokale forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen forutsetter gode lokale prosesser og konstruktiv dialog knyttet til lokale utfordringer og lokale behov for organisering av lærernes arbeidstid til elevenes beste. På hvilken måte kan KS bidra til at prosessene og resultatet blir best mulig? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Forhandlingar - Pensjon Ønskjer å tilpasse pensjonsordninga til folketrygda –Tene opp pensjon frå første krone –Forlate sluttlønsprinsippet –Kunne takast ut frå fylte 62 –Moglegheit for å kombinere pensjon og arbeid –Pensjon blir nettoytelse(folketrygda kjem i tillegg) –Endringar i særaldersgrensene Spørsmål: Er det spesielle forhold KS bør prioritere i arbeidet med pensjon? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Leiing på dagsorden - Tilstand Største utfordringar er; –rekruttering av leiarar –sjukefråvær –deltidsarbeid –manglande evne til nyskaping og innovasjon Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Leiing på dagsorden – «Policy for god ledelse» KS sitt verkty for å utvikle lokale arbeidsgjevarstrategiar er «Skodd for framtida»Skodd for framtida Intensjonen er god; «skape god arbeidsgiverpolitikk med utgangspunkt i hovedavtalen». –Utviklingssamtale(tidl. medarbeidarsamtale) –Inovasjonskraft, radikale nyskapinger, omgivlesesorientering, sosiale entreprenører, tjenestedesign(er), samskaping, styringsdialog… –Utdrag: «Inovasjon, omgivelsesorientering og samskaping skal fylle behovet for å bruke eksisterende kompetanser på nye måter» –Problem → Utfordring → «floke» Leiing blir eit tema framover Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Kva manglar i høve til 2015? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 SFS 2201 Skal reforhandlast i år Ikkje teke opp i debattheftet «Vi svarar på det vi er bedt om å svare på»(Førde kommune) «Medlemspolitikken må forankres godt for at KS skal ha en sikker og god forhandlingsposisjon» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Problem, utfordring eller ei floke? Vere proaktive tillitsvalgte, eller ligge litt på veiret? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Til diskusjon 1.Skal vi ta initiativ og gå i drøftingar om det som ligg i debattheftet til strategikonferansen, eller berre halde oss orienterte om det som skjer? 2.Skal vi informere om at SFS 2201 skal opp til reforhandling, eller skal vi heller komme attende og seie; «de har framleis ikkje noko mandat!» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14


Laste ned ppt "KS strategikonferanse 04.-05. februar 2015 Gjennomgang av debattheftet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google