Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikringspakka 2015 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikringspakka 2015 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikringspakka 2015 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2015

2 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri Skader ved uhell (ting som faller ned etc.) Flytteforsikring Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Id tyveri –Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for erstatning (forsikringssum), men det er begrensninger i erstatningsbeløp for enkeltgjenstander og spesielle skadetyper –Gjelder for medlemmets faste bosted i Norden Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har en samlet forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden på kr 300 000

3 LOfavør Topp Reiseforsikring Kodebokstav R på medlemskortet Gjelder både ferie-, fritids- og yrkesreiser inntil 60 dagers varighet –Familieforsikring, gjelder i hele verden –Reisegods, bagasje –Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader 75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke –Hjemtransport –Reiseansvar –Avbestilling –Gjelder hele døgnet-ingen krav til overnatting –Skadehjelp på stedet gjennom SOS International Kåret til verdens beste alarmsentral 6 ganger de siste 11 årene

4 LOfavør Grunnforsikring Kodebokstav G på medlemskortet Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved dødsfallet –Ved medlemmets død –Ved ektefelle/samboers død –Ved barns død (barn under 21 år) –Forsikringssum opp til kr 75 884, minimum kr 6 000 Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har doble erstatningssummer på LOfavør Grunnforsikring –Obligatorisk.

5 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet Uføreforsikringen: Utbetales hvis medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør eller mottar arbeidsavklaringspenger 1% av forsikringssummen (kr 4 860) utbetales månedlig fra den 13. sykemeldingsmåneden Resten av forsikringssummen utbetales ved minst 50% varig arbeidsuførhet Utbetales tidligst 2 år etter første sykemeldingsdag –Forsikringssum 5,5xG (kr 486 035) fram til medlemmet fyller 51 år Forsikringssummen reduseres med 0,3xG (kr 26 511) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når forsikringen forfaller til utbetaling Opphører ved fylte 60 år Ektefelleforsikringen: –Utbetales ved ektefelle/samboer/partners død –Forsikringssum 5xG (kr 441 850) fram til medlemmet fyller 51 år Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (22 092) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer Forsikringssummen er fast på 2,5xG (kr220 925) fra 60 – 67 år 5

6 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet Uføre medlemmer, medlemmer som mottar forskuttering, og medlemmer over 60 år får dødsrisikoforsikring –Medlemmer som var uføre ved innføring av pakka og medlemmer som blir uføre (og får utbetalt erstatning varig eller forskudd)går automatisk over på dødsrisikoforsikringen dersom de fortsetter å betale –Yrkesaktive medlemmer får automatisk en dødsrisikoforsikring når uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år –Også for medlemmer som har denne dødsrisikoforsikringen er ektefelle/samboer/partner forsikret på samme måte –Prisen for dødsrisikoforsikringen er den samme som for uføreforsikringen 6

7 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet Alle nye medlemmer blir med i forsikringen uten helsevurdering så sant de ikke reserverer seg –Medlemmer som innen to år etter innmelding blir uføre av en sykdom de visste om at de hadde på innmeldingstidspunktet vil ikke få uføreerstatning –Ved uførhet som inntrer etter minst to års medlemskap i forsikringen er det ingen restriksjoner m.h.t. årsak –Medlemmer som har reservert seg, og som senere vil trekke reservasjonen tilbake må levere helseerklæring 7

8 Uføre- og ektefelleforsikringen Reservasjonsrett –Alle nye medlemmer kan reservere seg mot å være med på Uføre- og ektefelleforsikringen Medlemmer som ønsker å reservere seg vil ved innmelding motta informasjon fra forbundet sammen med en egen reservasjonserklæring som må returneres innen 3 uker –De som kun er omfattet av dødsrisikodelen (over 60 år / ufør under 60 år) kan reservere seg mot å fortsette og være med på forsikringen. 8

9 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Dødsfall enslig medlem Dødsfall medlem med familie 100% livsvarig medisinsk invalid ForsikringssumKr 10 000Kr 100 000Kr 200 000 Kodebokstav F på medlemskortet Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år Dør Blir medisinsk invalid Behandlingsutgifter ved ulykkesskader –som følge av ulykke i fritiden –Obligatorisk for medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag samt Heisoverenskomsten Premien betales av LO

10 Forsikringspakka 2015 Fra fylte 60 til 67 år økes summen med kr 220 925 ** Tillegg ved død som følge av ulykke i fritiden Ytelsen er basert på at G =88 370 Dekningene som framkommer med rødt gjelder kun for medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag

11 Forsikringspakka 2015 Ytelsen er basert på at G = kr 88 370 Erstatningprofil for personforsikringsdelen inkl. Grunnforsikringen

12 Hva koster forsikringspakka i 2015? Forsikringspakka koster til sammen kr 492 pr. måned. –Delt opp pr. forsikring blir det (økning i 2015 i parentes): Kollektiv hjem:kr 70 (1) Reiseforsikring:kr 78 (0) Grunnforsikringen:kr 36 (1) Uføre- og ektefelleforsikringen:kr 308 (11) 12

13 Forsikringspakka 2015 Hvem betaler hva? De som har hele forsikringspakka:kr 492 De som er reservert mot reiseforsikringkr 414 De som er reservert mot uføre- og ektefelleforsikringen: kr 184 De som er reservert mot begge dissekr106 Pensjonister mellom 67-75 år: kr 75 Pensjonistkontingenten dekker kollektiv hjem og grunnforsikring. I tillegg betaler de reiseforsikringen dersom de ikke er reservert mot denne. Pensjonister over 75 år:kr0 Betaler kun for reiseforsikring dersom de ikke er reservert mot denne. De har kollektiv hjem og grunnforsikring gratis. Lærlinger*:kr0 * Lærlinger har kollektiv hjem, reiseforsikring og grunnforsikring 13

14 Frivillig Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for medlemmet: –Utbetaling 5G (kr 441 850) ved medlemmets død Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (22 092) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer Opphører ved fylte 60 år Kr 104 pr. måned i 2015 –Trekkes sammen med kontingenten Samlet trekk vil da bli kr 596 pr. måned for de som har denne i tillegg til resten av forsikringspakka 14

15 Skadebehandling Skader skal meldes pr. telefon Felles telefonnummer 02300 for hele landet Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema dersom det er nødvendig for behandling av skaden –Krav på LOfavør Grunnforsikring kan også meldes på telefon 21 02 50 58, eller man kan benytte skjemaet ”Melding om dødsfall” –Krav om erstatning på Uføre- og Ektefelleforsikringen samt på Frivillig Gruppelivsforsikring meldes til EL & IT Forbundet som bekrefter medlemskapet for SpareBank 1


Laste ned ppt "Forsikringspakka 2015 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google