Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EL & IT Forbundets forsikringspakke pr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EL & IT Forbundets forsikringspakke pr"— Utskrift av presentasjonen:

1 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2015
Forsikringspakka 2015 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr

2 Kollektiv hjemforsikring
Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri Skader ved uhell (ting som faller ned etc.) Flytteforsikring Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Id tyveri Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for erstatning (forsikringssum), men det er begrensninger i erstatningsbeløp for enkeltgjenstander og spesielle skadetyper Gjelder for medlemmets faste bosted i Norden Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har en samlet forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden på kr

3 LOfavør Topp Reiseforsikring
Kodebokstav R på medlemskortet Gjelder både ferie-, fritids- og yrkesreiser inntil 60 dagers varighet Familieforsikring, gjelder i hele verden Reisegods, bagasje Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader 75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke Hjemtransport Reiseansvar Avbestilling Gjelder hele døgnet-ingen krav til overnatting Skadehjelp på stedet gjennom SOS International Kåret til verdens beste alarmsentral 6 ganger de siste 11 årene Reiseforsikring inneholder 5 hovedelementer: Reisegods, Reisesyke og hjemtransport Reiseansvar Reiseulykke Avbestillingsforsikring Forsikringen gjelder for medlemmet, ektefelle/samboer og barn under 21 år uavhengig av om barna bor sammen med medlemmet eller ikke

4 LOfavør Grunnforsikring
Kodebokstav G på medlemskortet Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved dødsfallet Ved medlemmets død Ved ektefelle/samboers død Ved barns død (barn under 21 år) Forsikringssum opp til kr , minimum kr 6 000 Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har doble erstatningssummer på LOfavør Grunnforsikring Obligatorisk. Grunnforsikringen er en ren dødsrisikoforsikring, gjelder hele døgnet og hvor som helst. utbetales alltid ved medlemmets eller ektefellens dødsfall. Barn under 21 år er også forsikret. Hvis ektefellen også har grunnforsikring, utbetales fra begges forsikringer.

5 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet
Uføreforsikringen: Utbetales hvis medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør eller mottar arbeidsavklaringspenger 1% av forsikringssummen (kr 4 860) utbetales månedlig fra den 13. sykemeldingsmåneden Resten av forsikringssummen utbetales ved minst 50% varig arbeidsuførhet Utbetales tidligst 2 år etter første sykemeldingsdag Forsikringssum 5,5xG (kr ) fram til medlemmet fyller 51 år Forsikringssummen reduseres med 0,3xG (kr ) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når forsikringen forfaller til utbetaling Opphører ved fylte 60 år Ektefelleforsikringen: Utbetales ved ektefelle/samboer/partners død Forsikringssum 5xG (kr ) fram til medlemmet fyller 51 år Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (22 092) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer Forsikringssummen er fast på 2,5xG (kr ) fra 60 – 67 år

6 Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet Uføre medlemmer, medlemmer som mottar forskuttering, og medlemmer over 60 år får dødsrisikoforsikring Medlemmer som var uføre ved innføring av pakka og medlemmer som blir uføre (og får utbetalt erstatning varig eller forskudd)går automatisk over på dødsrisikoforsikringen dersom de fortsetter å betale Yrkesaktive medlemmer får automatisk en dødsrisikoforsikring når uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år Også for medlemmer som har denne dødsrisikoforsikringen er ektefelle/samboer/partner forsikret på samme måte Prisen for dødsrisikoforsikringen er den samme som for uføreforsikringen

7 Uføre- og ektefelleforsikringen
Kodebokstav O på medlemskortet Alle nye medlemmer blir med i forsikringen uten helsevurdering så sant de ikke reserverer seg Medlemmer som innen to år etter innmelding blir uføre av en sykdom de visste om at de hadde på innmeldingstidspunktet vil ikke få uføreerstatning Ved uførhet som inntrer etter minst to års medlemskap i forsikringen er det ingen restriksjoner m.h.t. årsak Medlemmer som har reservert seg, og som senere vil trekke reservasjonen tilbake må levere helseerklæring

8 Uføre- og ektefelleforsikringen
Reservasjonsrett Alle nye medlemmer kan reservere seg mot å være med på Uføre- og ektefelleforsikringen Medlemmer som ønsker å reservere seg vil ved innmelding motta informasjon fra forbundet sammen med en egen reservasjonserklæring som må returneres innen 3 uker De som kun er omfattet av dødsrisikodelen (over 60 år / ufør under 60 år) kan reservere seg mot å fortsette og være med på forsikringen.

9 LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Kodebokstav F på medlemskortet Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år Dør Blir medisinsk invalid Behandlingsutgifter ved ulykkesskader som følge av ulykke i fritiden Obligatorisk for medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag samt Heisoverenskomsten Premien betales av LO LO's fritidsforsikring er betalt av LO. Det er renteavkastningen av det gamle sykelønnsfondet som i sin tid ble opprettet av LO og N.A.F. som dekker premien til denne forsikringen. Det er derfor kun overenskomstområder som den gang ble omfattet av sykelønnsordningen som i dag har denne forsikringen. Dette omfatter i hovedsak alle medlemmer i privat sektor. Dødsfall enslig medlem Dødsfall medlem med familie 100% livsvarig medisinsk invalid Forsikringssum Kr Kr Kr

10 Forsikringspakka 2015 Ytelsen er basert på at G =88 370
Fra fylte 60 til 67 år økes summen med kr ** Tillegg ved død som følge av ulykke i fritiden Dekningene som framkommer med rødt gjelder kun for medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag

11 Forsikringspakka 2015 Erstatningprofil for personforsikringsdelen inkl. Grunnforsikringen Ytelsen er basert på at G = kr

12 Hva koster forsikringspakka i 2015?
Forsikringspakka koster til sammen kr 492 pr. måned. Delt opp pr. forsikring blir det (økning i 2015 i parentes): Kollektiv hjem: kr (1) Reiseforsikring: kr (0) Grunnforsikringen: kr (1) Uføre- og ektefelleforsikringen: kr 308 (11)

13 Forsikringspakka 2015 Hvem betaler hva?
De som har hele forsikringspakka: kr 492 De som er reservert mot reiseforsikring kr 414 De som er reservert mot uføre- og ektefelleforsikringen: kr 184 De som er reservert mot begge disse kr 106 Pensjonister mellom år: kr 75 Pensjonistkontingenten dekker kollektiv hjem og grunnforsikring I tillegg betaler de reiseforsikringen dersom de ikke er reservert mot denne. Pensjonister over 75 år: kr 0 Betaler kun for reiseforsikring dersom de ikke er reservert mot denne. De har kollektiv hjem og grunnforsikring gratis. Lærlinger*: kr 0 *Lærlinger har kollektiv hjem, reiseforsikring og grunnforsikring

14 Frivillig Gruppelivsforsikring
Gruppelivsforsikring for medlemmet: Utbetaling 5G (kr ) ved medlemmets død Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (22 092) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer Opphører ved fylte 60 år Kr 104 pr. måned i 2015 Trekkes sammen med kontingenten Samlet trekk vil da bli kr 596 pr. måned for de som har denne i tillegg til resten av forsikringspakka

15 Skadebehandling Skader skal meldes pr. telefon
Felles telefonnummer for hele landet Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema dersom det er nødvendig for behandling av skaden Krav på LOfavør Grunnforsikring kan også meldes på telefon , eller man kan benytte skjemaet ”Melding om dødsfall” Krav om erstatning på Uføre- og Ektefelleforsikringen samt på Frivillig Gruppelivsforsikring meldes til EL & IT Forbundet som bekrefter medlemskapet for SpareBank 1


Laste ned ppt "EL & IT Forbundets forsikringspakke pr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google