Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kretsting 2015 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kretsting 2015 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kretsting 2015 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

2 Organisasjonskart Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

3 Organisasjonskart til Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Forbundstinget Lovkomité Kontrollkomité Valgkomité Fondsstyret Forbundsstyret Hederskomité Teknisk komité Turn kvinner Teknisk komité Rytmisk sportsgym Teknisk komité Gymnastikkhjul Teknisk komité Turn menn Teknisk komité Troppsgymn Bredde-komiteen Komité Utstyr og anlegg Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

4 Verdier I tillegg til idrettens felles verdier, skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og turn sin identitet: Spennende Inkluderende Visjonær Troverdig Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

5 NGTFs viktigste budskap
Gymnastikk og turn skal være en idrett som favner alle i felles idrettsglede God og riktig trening i et trygt sosialt miljø. Spennende Treningstilbud i egnede anlegg i nærmiljøet Inkluderende Spenstig, spennende og livslang mestringsglede En tilrettelagt toppidrettskultur Visjonær At idretten vår er ren og bidrar til god helse Grunnlaget legges i gym og turn Troverdig Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

6 Parkour - Tricking Trender gir grunnlag for nye aktiviteter som parkour og tricking. Tricking/parkour/freerun er en egen gren i det svenske gymnastikkforbundet og aktiviteten tiltrekker seg mange ungdommer. Hvordan kan vi tilrettelegge for parkour og tricking i vår organisasjon? Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

7 Forsikringer NGTF har kollektiv forsikring for alle klubber/ grupper når det gjelder ansvar og underslag. Alle medlemmer under 13 år er forsikret via NIF’s kollektive ulykkesskadeforsikring i IF Medlemmer år er forsikret via NGTF’s kollektive ulykkesskadeforsikring i PROTECTOR Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

8 Forsikringer forts. Konkurranselisensen inneholder en tilleggsforsikring til grunnforsikringen som gjelder operasjon på privat klinikk. Merk: Forsikringen gjelder gjennom hele året – ikke bare i konkurranse! Trenerlisensen er lik konkurranselisensen, pluss yrkesskadeforsikring. Forsikringene gjelder behandlingsutgifter ved en akutt skade Les mer:

9 Jubileumsåret 2015 NGTF ble stiftet 25. mai 1890
Første særforbund som har 125 års jubileum Jubileumsshow lørd. 9 mai, Oslo Konserthus Markeringer i kretsene gjennom hele året For ytterligere informasjon - se internettsiden for jubileet: Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

10 Gym for Life 2016 Tid: 10. – 12. juni 2016 Sted: Oslofjord Conference Center, Stokke Vestfold Samme sted som NGTF arrangerer World Gym for Life i 2017. Konkurrere i klasser både med og uten apparater Info kommer medio august 2015. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

11 World Gym for Life 2017 Målsetting 3000 deltakere fra hele verden
Mange norske tropper Verdens beste oppvisninger Har du lyst til å være med? Deltaker meldes på gjennom NGTF Frivillig Send e-post til: Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

12 Status toppidrett TM Prioritering og spissing mot OL 2016 – stor aktivitet for de beste. 3 gymnaster i løypen til å kunne klare OL plass (kun 1 plass til Norge). Disse har stipend fra turn menn tilsvarende studiestipend og satser 100%. Tett oppfølging på flere områder. Tett samarbeid med Olympiatoppen. Senterløsning veien å gå – samle de beste resursene! Dyktig støtteapparat. 2 fysioterapeuter, lege, mental trener og ernæringsfysiolog jobber med de beste. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

13 Status toppidrett TM Høyere nivå på de neste generasjonene med turnere – resultat av mer systematisk arbeid over tid. . Trenger at det tilrettelegges for apparatturn for gutter i flere klubber uansett nivå – kom i gang! Dere må hjelpe til å rekruttere flere dommere. Arranger e-dommerkurs – gjennomføres på 8 timer!

14 Status toppidrett TK/RG
Et samarbeid mellom RG og turn kvinner siden 2013 4 RG og 4 TK jenter har vært til fysisk testing og helsesjekk på OLT med oppfølging De har hatt samlinger med mentaltrening, kostholdsopplæring, «Hold deg frisk» og fysisk trening, samt samling med turn menn. Etter en ny test i år er gruppen utvidet med 8 RG og 8 TK gymnaster. Prosjektet har gitt positive resultater på flere plan. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

15 World Gymnaestrada Gymnastikkfestival for deltakere fra hele verden – i Helsinki juli 2015. 950 norske deltakere Nytt denne gang: Oppvisninger for store tropper på kvelden; Midnight Sun Spesial Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

16 Mysoft Ca. 53.000 av 94.955 medlemmer er registrert
132 av 417 lag Stadig flere lag tar det i bruk, nye lag hver uke. Alle må bruke konkurranselisens og trenerlisens Synkronisering mot NIF/Sportsadmin ble utsatt pga arbeidspress i NGTF i fjor, vil komme på plass i 2015. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

17 Mysoft - kretsvis Aust-Agder 5 av 7 Buskerud, 6 av 21
Finnmark, 5 av 11 Hedmark, 5 av 14 Hordaland, 14 av 56 Møre og Romsdal, 2 av 17 Nordland 14 av 26 Nord-Trøndelag, 7 av 12 Sør-Trøndelag, 9 av 24 Oppland, 4 av 22 Oslo og Akershus, 21 av 54 Rogaland, 20 av 45 Sogn og Fjordane, 4 av 14 Telemark , 10 av 26 Troms, 6 av 13 Vest-Agder, 5 av 13 Vestfold, 10 av 22 Østfold, 7 av 17 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

18 Trenerløypa - status 2014: Etterutdanning (EtU):
153 kurs med 1934 deltakere. 19 trener 1 kurs med 306 deltakere. Etterutdanning (EtU): 6 ferdigutviklede EtU kurs på trener 1 nivå. Gymlek, IGS 1A, IGS 1B, Grunnleggende akrobatikk, SALTO aktivitetsbank og SALTO konkurransen. Kan arrangeres omgående.. NGTF arrangerte 153 trenerkurs i 2014 med totalt 1934 deltakere. 50 prosent av deltakerne var mellom 14 og 20 år. Det ble gjennomført fire kurshelger (Bergen, Løten, Sandnes og Stord). I totale kurstimer så var det økning på 5 prosent sammenlignet med 2013. Aldri før har så mange trenere tatt trener 1 kurset i løpet av et kalenderår. Til sammenligning så var det 217 trenere som fullførte trener 1 kurset i 4 års perioden fra 2006 til utgangen av 2009. Hvert av etterutdanningskursene er på 4 timer. Tidligere kurs med samme navn er revidert og endret. Kurslærere ble utdannet i desember Kretsene kan nå arrangere disse kursene omgående. NB: kursdeltakerne på etterutdanningskursene må være trener 1 sertifiserte. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

19 Trenerløypa - status Trener 2: Trener 2 utvikles i høyt tempo.
Basisdel (32 t) og seks fordypningsdeler (43 t) Turn kvinner, turn menn, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk, gymnastikkhjul og bredde. Basisdelen En helg + e-læring Ferdig høsten 2015 På trener 2 kurset så må alle deltakere først ta basiskurset (32 t) over en helg og deretter velge et av de seks fordypningsløpene. Hvert fordypningsløp er på 43 timer. Basiskurset vil kunne arrangeres i løpet av høsten 2015. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

20 Haller – utstyr og anlegg
Over 50 basishaller er under planlegging over hele landet. Forventes bygd ca. fem haller pr. år. Ny basishallbrosjyre med eksempeltegninger og priseksempler ligger på NGTFs hjemmeside Basishallfilm ligger på NGTFs hjemmeside Info. om spillemidler til utstyr kommer hver høst på NGTFs hjemmeside Inspirasjonstur til Danmark til våren Anleggskonferanse i Oslo til høsten Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

21 Gym X - status Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende
GymX –NGTFs hovednavn for alle mosjons- og treningsaktiviteter for voksne Status 2013/2014: Gjennomførte GymX kurs: 7 Basiskurs 5 Modul aerobic 5 Modul Styrke 1 Modul Senior 8 Idekurs Status 2015: Alle lagene har fått GymX infobrev og markedsføringsmateriale i løpet av januar. Januar ble gjennomført GymX Basiskurs, Modull senior og 2 idekurs. GymX kurs i Sandane GymX kurs i Molde Oslo & Akershus, Buskerud og Nordland planlegger GymX kurs. GymX samling til våres kurslærere og GymX kontaktpersoner mars i Oslo Det planlegges også mini convention i Oslo august 2015 (fellesprosjekt med ungdommer). Ønsker å ha unge GymX instruktører. Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

22 Gym X - status Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende Mål:
. Mål: • Alle lag som tilbyr mosjons- og treningsaktiviteter tar GymX i bruk i løpet av 2015. • Alle kretser skal ha GymX kontakt • Lage flere modul til GymX utdanning NGTF tilbyr: • Gratis GymX kurs/utdanning • Ferdig treningsprogrammer • Markedføringsmateriale • GymX t-skjorter Breddekonsulent for mosjon voksne: Minna Børstad Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

23 Klubbutvikling Hva må din klubb gjøre for å bli en drømmeklubb?
NGTF tilbyr sine medlemslag gratis kurs og prosesser! Målet med klubbutvikling er: minst mulig tid på administrasjon og organisering, mest mulig tid til å skape aktivitet Se egen folder med oversikt over kurs og prosesser Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

24 INTEGRERING av barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Noen lag har egne grupper og mange har 1-2 utøvere integrert på bredde partiene sine NGTF v/ ønsker å komme i kontakt med alle disse klubbene slik at tilbud og aktivitet kan utvikles Det arrangeres 1 konkurranse i turn i året Idèkurs i turn og RG er planlagt i 2015 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende

25 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende


Laste ned ppt "Kretsting 2015 Spennende – Visjonær – Troverdig - Inkluderende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google