Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 7 Lage en skriveplan for skolen - Hva velger vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 7 Lage en skriveplan for skolen - Hva velger vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 7 Lage en skriveplan for skolen - Hva velger vi?

2 Å lage plan Innhold:  Hvorfor er det viktig å ha en plan?  Ulike typer planer. Hva velger vi?  Eksempler på ulike planer  Videre arbeid

3 Helhetlig plan for å sikre at det jobbes systematisk med skriving som grunnleggende ferdighet  Planen skal kvalitetssikre arbeidet og legge vekt på god progresjon  Planen skal være et redskap for lærerne i det daglige arbeidet  Skoleledelsen må sikre at planen blir brukt, og at nye ansatte får kjennskap til at den finnes  Planen er dynamisk og må endres når det er behov for det

4 Ulike typer planer - hva velger vi?  Plan for de grunnleggende ferdighetene  Plan for lesing og skriving som grunnleggende ferdighet  Plan for skriving som grunnleggende ferdighet  Plan over helhetlige skriveopplegg og gode skriveoppgaver  Plan eller en oversikt/plakat over hva skolen ønsker å satse på (prinsipper for god skriveopplæring)  Legge skriveplanen inn i eksisterende planer

5 Utdrag fra skriveplanen for Oslo kommune Se hele skriveplanen for Oslo kommune

6 Språkplan  En systematisk plan som tydeliggjør progresjonen i arbeidet med de språklige grunnleggende ferdighetene fra 1. -10. trinn  Bla gjennom SpråkplanenSpråkplanen Hva er viktig for dere å ha med i en språkplan/skriveplan?

7 Plan for større skriveprosjekt med gode skriveoppgaver For å sikre at skolen jobber med helhetlige skriveprosesser i løpet av et skoleår, kan det være lurt å legge inn større skriveprosjekt i en årsplan:  Hva er det viktig at elevene lærer?  Ta utgangspunkt i læreplanmålene når dere lager skriveoppgaver  Se på hva som kjennetegner en skriveprosess  Hva slags emnehjelp og skrivestøtte trenger elevene?

8 Hensiktsmessige skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen

9

10 Videre arbeid  Fordele arbeidsoppgaver og legge en plan for framdrift  Hvem skal utarbeide planen?  Hvordan sikre at planen tas i bruk?  Hvem skal ha ansvaret for å oppdatere planen?


Laste ned ppt "Trinn 7 Lage en skriveplan for skolen - Hva velger vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google