Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelsen vår 2013 Spesialundervisning. Hvem har svart? Barneskoler 22 stk Ungdomskoler 3 stk Kombinertskoler 4 stk  Ca 32 % av skolene i Bergen…..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelsen vår 2013 Spesialundervisning. Hvem har svart? Barneskoler 22 stk Ungdomskoler 3 stk Kombinertskoler 4 stk  Ca 32 % av skolene i Bergen….."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelsen vår 2013 Spesialundervisning

2 Hvem har svart? Barneskoler 22 stk Ungdomskoler 3 stk Kombinertskoler 4 stk  Ca 32 % av skolene i Bergen….. s2

3 Drøftet organiseringen av spesialundervisningen s3

4 Totalfordelingen s4

5 Fordeling pr skole s5 20 % (har spesialavd.)

6 Tildeling pr elev pr uke (lærert. + asst.) s6 Mange tospråklige/ minoritetsspråklige

7 I spesialundervisning s7

8 Organiseringen av tildelte lærertimer s8

9 Lærertimene utføres av s9

10 Fravær  settes det inn vikar? s10

11 Korttidsfravær  hvem er da den typiske vikaren? s11

12 Langtidsfravær  hvem er da den typiske vikaren? s12

13 Er det grunn til bekymring? 7% av elevmassen har vedtak  under nasjonale tall (8,6%) I snitt får hver elev 7 t pr uke –maks er 20 t og min 1 t Halvparten av undervisningen foregår alltid i segregert gruppe –mens 1/4 benytter to – lærer Bare noen/få har én til én – undervisning (sier 72%) 93 % sier læreren utfører hver gang/oftest undervisningen 89 % sier at det settes inn vikar hver gang/oftest ved langtidsfravær, og 62 % ved korttidsfravær Den typiske vikaren er en lærer –Ufaglærte brukes av og til Det settes ofte inn vikar hvis avdelingslederne har undervisningen s13

14 Spørsmål i etterkant… Hva med kvaliteten? –Fornøyd med kvaliteten ut fra hvordan vi organiserer spes.ped.undervisningen? –Forventes det mer av kvaliteten på spes.ped.undervisningen? –Gir organiseringen mer læring? –Har vi organisert spes.ped.undervisningen godt? Kvaliteten på spesialundervisningen  Profesjonsetisk debatt! s14


Laste ned ppt "Undersøkelsen vår 2013 Spesialundervisning. Hvem har svart? Barneskoler 22 stk Ungdomskoler 3 stk Kombinertskoler 4 stk  Ca 32 % av skolene i Bergen….."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google