Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.03.2015. Om kurset (til veileder) Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.03.2015. Om kurset (til veileder) Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.03.2015

2 Om kurset (til veileder) Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis  Klubben kan velge å dele kurset i en teorikveld og en praksiskveld  Ungdomsfotballkvelden er ikke et « A4 kurs men må tilpasses klubbens egenart. Kurskvelden skal ALLTID starte med klubbens og ungdommens verdigrunnlag og fortsette med virkemidler for å nå disse i hverdagen  Klubbene skal arrangere Ungdomsfotballkvelden hvert år. Derfor er det også lagt inn «valgfrie tema» slik at klubben kan velge tema ut ifra ståsted, relevans, kompetanse og klubbegenart Side 2

3 29.03.2015 Mål – Hensikt – Innhold (til veileder)  Vi skal bruke ”Ungdomsfotballkvelden” til:  å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre  å øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside  at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere  at «Lengst mulig – Best mulig» er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet Norges Fotballforbund | www.fotball.no

4 29.03.2015 Bruk av formidlingsform på kurset (til veileder)  Teoridelen bør ta utgangspunktet i en ”involveringspedagogikk” hvor en spesielt utfordrer trenerne på verdier, holdninger og resultatfokus kontra utviklingsfokus  Teorien skal legge et fundament for gode refleksjoner og diskusjoner i klubbhuset og på banen Norges Fotballforbund | www.fotball.no

5 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no

6 29.03.2015 INNHOLD (til veileder) Norges Fotballforbund | www.fotball.no DEL 1  DU SOM UNGDOMSFOTBALLTRENER  VERDIFULLT VERDIGRUNNLAG Side 6

7 29.03.2015 INNHOLD DEL 2 – VALGFRITT EMNE  HVOR ER VI? I HVOR GÅR VI? KLUBBEN SOM SJEF KLUBBENS HELSESJEKK.  OVERGANG FRA BARN TIL UNGDOM  TRENERVETT  SPORTSPLANEN Norges Fotballforbund | www.fotball.no

8 29.03.2015 INNHOLD (til veileder) DEL 3  PRAKSIS:  Differensiering i praksis: Å TRENE EN KAMEATGJENG PÅ 25 SPILLERE – SAMMEN – SOM BÅDE SPILLER INTERKRETS OG I SJUERSERIEN – 16 ÅR. Norges Fotballforbund | www.fotball.no

9 29.03.2015

10 DU SOM UNGDOMSFOTBALLTRENER….til refleksjon ! Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Din erfaringsbakgrunn, kunnskap og kompetanse som ungdomsfotballtrener: antall år, lag, nivå antall treninger og kamper totalt sett  Har fotballen tatt vare på deg i din «fotballkarriere»?  Dine ”største” opplevelser din ”gullhistorie” din ”verstinghistorie”  Hvordan har det gått med «dine spillere»? Landslagsspillere? Et liv i fotballen? Slutta?  Dine ambisjoner og motivasjon (med det laget du har nå)  Dine ”leveregler” og ”kjepphester” når du jobber med ungdom Side 10 Må med

11 29.03.2015 VÅRE VERDIER Må med

12 29.03.2015 HVOR KOMMER ALLE SPILLERNE FRA? Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

13 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene 1. Kameratgjengen fra seksårslaget har nå ulike forutsetninger og ulike ønsker med fotballen Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

14 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

15 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene 2. FRA BARN TIL UNGDOM – PUBERTETEN Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

16 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene 3. Ulike vekst- og utviklingskurver Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

17 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene ? ER TALENTBEGREPET UT?! HVORFOR ER HUN el HAN GOD? Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

18 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene 5. STØRRE OPPMERKSOMHET MOT KRAV FRA OMGIVELSENE Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

19 29.03.2015 VERDIGRUNNLAGET – UTØVER – TRENER – KLUBB OG MEDBESTEMMELSE 1.Aktiviteten er spillerens, til fri benyttelse 2.Pedagogikken rundt spilleren er veiledende og trygghetsskapende 3.Spilleren eier sin egen utvikling, den eies ikke av andre. 4.spilleren forserer sin egen utvikling, den forseres ikke av andre 5.spilleren lærer verdiene og lever dem ut som lagspiller 6.Klubben veileder sine frivillige innenfor disse verdiene 7.Klubben bygger strukturer innenfor disse verdiene 8.Klubben går foran med et godt eksempel og eier sin egen utvikling 9.Klubben verdsetter kontinuitet og helhet i Kvalitetsklubbprosjektet 10.Klubben har ett overordnet resultatmål: Seier i «Flest mulig, lengst mulig, best mulig» Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

20 29.03.2015 Norges Fotballforbund | www.fotball.no

21 29.03.2015 HVA ER VI OG – HVOR KAN VI FORBEDRE OSS? Hvilke verdier skal din klubb stå for på ungdomssida?? Finnes en visjon? Nedfelte målsettinger? Konkrete virkemidler? Hva trenger lokal- eller nærmiljøet av klubben? Hva er klubben din god på, hvor ligger utfordringene? Er det nødvendig med en helsesjekk? Norges Fotballforbund | www.fotball.no

22 29.03.2015 HELSESJEKKEN…… Her følger en enkel måte å evaluere sportslig kapasitet, satt opp mot de krav som stilles. En analyse av nå – situasjon – satt opp mot en forventet og/eller ønsket skal – situasjon gir klubben retning! Om dette gjøres i en «målsetting - virkemiddel» prosess der alle er med, gir dette gode muligheter for å prioritere satsningsområder de neste årene. Under hvert «nivå» ligger definisjon og krav til nivået Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

23 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

24 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

25 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

26 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

27 29.03.2015 KLUBBEN SOM SJEF? HVA LIGGER I UTTRYKKET? HVA ER KONSEKVENSEN FOR MEG SOM TRENER? Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

28 29.03.2015 KLUBBEN SOM SJEF? Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

29 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no

30 29.03.2015 ULIKE MIODELLER FOR UNGDOMSFOTBALLEN Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

31 29.03.2015 Fra barne- til ungdomsfotball – hvilken modell? Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

32 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no

33 29.03.2015 FORBILDE OG TRENERVETT? 1)Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 2)Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra». 3)Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre. 4)Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min», dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. 4)Jeg ønsker å være et godt forbilde for mine spillere og en god ambassadør for fotballen og klubben min. «De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at treneren var der når det gikk tungt, satte krav når det gikk lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball» (Oppsummering av svar fra 100 A-landslagsspillere) Norges Fotballforbund | www.fotball.no

34 29.03.2015 Trenervett Norges Fotballforbund | www.fotball.no

35 29.03.2015 Trenervett gir kampvett? 1)Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle. 2)Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær. 3)Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. 4)Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. 4)Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, min «benk» og mine spillere skal takle det positivt og konstruktivt «Klarer jeg å etterleve dette, så er jeg godt rustet til å være ungdomsfotballtrener». Norges Fotballforbund | www.fotball.no

36 29.03.2015 ROLLEMODELL ELLER TULLING? VI HAR ETT ANSVAR FOR MER ENN OSS SELV. VI ER FORBREDT PÅ Å SE FLEST MULIG OG SKRYTE AV FLEST MULIG PÅ LAGET. VI SKAL VÆRE MEST TRENER, MEN OGSÅ MAMMA ELLER PAPPA. VI SKAL VÆRE MED PÅ Å LAGE EN JEVN, TØFF, MEN TRIVELIG KAMP. DET HANDLER OM Å UTVIKLE EN FOTBALLKULTUR PREMISSENE LEGGES FØR KAMPEN – FAIR PLAY MØTET VI SKAL VÆRE BEST NÅR TEMPERATUREN ER PÅ DET HØYESTE GÅR DET AN Å OPPFØRE SEG I UNGDOMSFOTBALLEN DA? DET FINNES EN FERDIGHET SOM SKAL VIRKE SAMMEN MEDFOTBALLFERDIGHETENE. VI HAR ET ANSVAR FOR NORSK FOTBALLS OMDØMME OG UTVIKLING. Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

37 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no

38 29.03.2015 SPORTSPLAN  SPORTSPLANEN  SENTRALE FØRINGER I VÅR KLUBB:  NØKKELROLLER  KOMPETANSE  HVORDAN LÆRER VI «BORT»»?  RESULTAT KONTRA UTVIKLING  DIFFERENSIERING  SLIK SPILLER VI I ANGREP OG FORSVAR  ÅRSPLANLEGGING OG SAMARBEID I OG MELLOM ÅRSTRINN  FELLESTILTAK OG OM HOSPITERING  TRENERVETT  TRENINGSØKTA.NO Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

39 29.03.2015 SPORTSPLAN – NØKKELROLLER Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

40 29.03.2015 OM LÆRING Norges Fotballforbund | www.fotball.noSide 40 LÆRING = VARIG ENDRING AV ATFERD DET ER SPILLEREN SOM MÅ/SKAL LÆRE – TRENEREN KAN BOKSTAVELIG TALT IKKE LÆRE SPILLEREN NOE TRENEREN SKAL FYSISK LEGGE TIL RETTE FOR Å SKAPE SITUASJONER SOM KAN GI LÆRING HOS SPILLEREN TRENEREN SKAL PÅVIRKE LÆRINGSPROSESSEN GJENNOM VEILEDNING BASERT PÅ PROBLEMLØSNINGSMETODEN LÆRINGSSITUASJONENE MÅ VÆRE FOTBALLSPESIFIKKE KAMPEN STILLER ALLE SPØRSMÅL OG GIR ALLE SVAR – LÆRINGEN MÅ DERFOR SPILLSENTRERT I SIN TILNÆRMING

41 29.03.2015 ØKTA: Treneren som veileder…… Norges Fotballforbund | www.fotball.noSide 41 LÆRING = VARIG ENDRING AV ATFERD DET ER SPILLEREN SOM MÅ/SKAL LÆRE – TRENEREN KAN BOKSTAVELIG TALT IKKE LÆRE SPILLEREN NOE TRENEREN SKAL FYSISK LEGGE TIL RETTE FOR Å SKAPE SITUASJONER SOM KAN GI LÆRING HOS SPILLEREN TRENEREN SKAL PÅVIRKE LÆRINGSPROSESSEN GJENNOM VEILEDNING BASERT PÅ PROBLEMLØSNINGSMETODEN LÆRINGSSITUASJONENE MÅ VÆRE FOTBALLSPESIFIKKE KAMPEN STILLER ALLE SPØRSMÅL OG GIR ALLE SVAR – LÆRINGEN MÅ DERFOR SPILLSENTRERT I SIN TILNÆRMING

42 29.03.2015 UTVIKLINGSPLATTFORM UNGDOMSFOTBALL Norges Fotballforbund | www.fotball.noSide 42 1.) MILJØ 4.)UTVIKLING - LÆRING 2.) TRENING 3.) KAMP Trenere Lagledere Spillere Foreldre gruppa SPILLBASIS1.A.1.F.FYSISK Påvirke Problembasert Tilrettelegging Treningskultur Forberedt Arbeids- oppgaver STRUKTUR Feed back Evaluere NFF’s verdier Klubbens verdier Min erfaring Ressurser Rammer

43 29.03.2015 RESULTAT vs. UTVIKLING Norges Fotballforbund | www.fotball.noSide 43 DEN STØRSTE UTFORDRINGEN I UNGDOMSFOTBALLEN: FOR MANGE TRENERE ER OPPTATT AV RESULTATET !!!!!!! RESULTATUTVIKLING For stort fokus på å vinne Bruker kortsiktige virkemidler Treneren tar valgene i kampen Dommeren blir en motstander FAIR PLAY blir underordnet Treneren som rollemodell For lite fokus i hverdagen Skape og påvirke læring Se spillerne som ressurs Dommeren som medspiller FAIR PLAY grunnleggende Treneren som rollemodell

44 29.03.2015 OM DIFFERENSIERING Norges Fotballforbund | www.fotball.no

45 29.03.2015 Vi har «stil» i barnefotballen………….. Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

46 29.03.2015 Treningsøkta.no Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

47 29.03.2015 KLUBBBENS SPORTSPLAN Norges Fotballforbund | www.fotball.no | Sportsplan Klubben FK

48 29.03.2015 SPORTSPAN – KRITERIER 1) Klubben må ha en visjon, et verdisett eller målsettinger som presenteres i sportsplanen. 2) Klubben må ha gjennomtenkt og skrevet ned sine retningslinjer for disse temaene: Differensiering og Jevnbyrdighet Hospitering Nivåpåmelding og inndeling av lag Turneringsbestemmelser 3)Sportsplanen må inneholde utviklingsplaner/øktplaner knyttet til spillernes og årstrinnets alder, utviklingstrekk og modning. 4) Klubben må definere hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre kommende sesong for å implementere klubbens sportsplan. Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

49 29.03.2015 SPORTSPLAN – INNHOLD Innhold 1) Klubben FKs visjon, verdier og målsettinger 2) Barnefotballen 6-12 år a)Oppstartsåret b)Jenter/gutter 6-8 år (treerfotball/femmerfotball) c)Jenter/gutter 9-10 år (femmerfotball) d)Jenter/gutter 11-12 år (syverfotball) 3) Ungdomsfotballen 13-16 år a)Jenter/gutter 13-14 år (nierfotball) b)Jenter/gutter 15-16 år (elleverfotball) c)Hospitering Norges Fotballforbund | www.fotball.no Bør med

50 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no Tillegg

51 29.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no

52 29.03.2015 ØKTA Å TRENE EN KAMEATGJENG PÅ 25 SPILLERE – SAMMEN – SOM BÅDE SPILLER INTERKRETS OG I SJUERSERIEN – 16 ÅR. Forutsetninger: De vil trene sammen 15 dem vil bli fotballspillere 10 av dem spiller fordi de er glad i fotball og gjengen Interkretslaget har ikke kontroll over bakrommet i forsvar Sjuerlaget brenner for mange sjanser De er vant til felles start og slutt på treninga Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med

53 29.03.2015 ØKTA ( Øktas innhold kan styres ut i fra klubbens fokusområder ) Innholdet i økta: Spilleklar (15 min «før økta starter» Sjef over ballen (10 min) Sparke ballen vekk – kontroll over egen – to firkanter «Flest baller i et hjørne» konkurranse Spille med og mot (10 min) Trelagsspill med keeper i endesoner (differensiert) Gruppene går til hver sin banehalvdel Interkretslaget spiller 6 + keeper mot 8 – halv bane. Angriperne starter med ball. Forsvarslaget skal nekte spill i bakrom. Ved ballerobring spilles ball til trener på midten (15 min) Interkretslaglaget spiller 7 mot 7 + keepere. De spiller i en 3 – 3 – 1 formasjon. Det forsvarende lag vektlegger pumping, riktige avstander i laget i forhold til klima rundt 1. A. (15 min) Aktivitetslaget spiller smålagsspill på liten bane. 5 omg. av fem min. Vektlegging på å skaffe seg rom for å score mål både fra distanse og nær mål (30 min inkl. pauser) Pasning – medtak – avslutnings konkurranse. Først til 10 mål (10 min) Gruppene blandes og de avslutter med Robin Hood (10 min) Norges Fotballforbund | www.fotball.no Må med


Laste ned ppt "29.03.2015. Om kurset (til veileder) Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google