Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1

2 RD2300  Reorganization of Rotary Clubs in Districts 2270, 2280 and 2300 (Norway) D-2305 BOUNDARY DESCRIPTION Effective date: 1 July 2011 NORWAY – The counties of Hedmark, Oppland, and the southwestern part of Møre Og Romsdal (Romsdal og Sunnmøre), and SWEDEN – the portion of the county of Värmland comprising the community of Eda. 2

3 Klubber i RD 2305: ”Våre”

4 D2300 og TRF  We have received the official figures as of January 31st 2010, and I ask you to share the information with district leaders.  APF Per Capita, January 31st 2010: $11,66 4

5 D2300 RYLA! 5

6 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon NORFO Norsk Rotary Forum 6

7 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Formål  NORFO er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de norske Rotary-distriktene. Dette skjer ved å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, og formidle gjensidig informasjon- og erfaringsutveksling.  NORFO skal fungere i henhold til Rotary International’s bestemmelser beskrevet i Manual of Procedures (MOP) 7

8 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Medlemmer  NORFO består av de norske Rotary-distrikter, representert ved sine guvernører(DG’ene).  Organisasjon  Det besluttende organ i NORFO er medlemsmøte, der guvernørene (DG’ene) har stemmerett. I tillegg møter de innkommende guvernører(DGE’ene), uten stemmerett.  Det løpende arbeidet mellom møtene ivaretas av et styre som består av 3 tidligere guvernører og en representant for guvernørene.(DG’ene) NORFO’s arbeid støttes i tillegg av en sekretær, en revisor og en controller. 8

9 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Økonomi  Norsk Rotary Forums virksomhet finansieres ved bidrag fra klubbene. Bidragene baserer seg på basis av en avgift pr. capita etter det medlemstall som fremgår av matrikkelen.  Møter, reiser, kost og losji for de innkalte deltakere dekkes av Norsk Rotary Forum etter regning, som avregnes i henhold til økonomimanualen for distriktene.  Norsk Rotary Forum kan påta seg administrasjon av eksisterende private fonds eller fellesfond som distriktene har etablert for å finansiere langsiktige rotaryaktiviteter. Ved aktivitetenes opphør fordeles prosjektfond og gjeld mellom distriktene etter samme prioritet som ble brukt da fondet ble etablert. 9

10 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Økonomi  Alle rotarianer i Norge betaler i dag et bidrag til NORFO på kr pr. år. Dette beløpet er vedtatt hevet til kr pr. år fra og med året 2010 Regnskap og kassererfunksjon utføres av et eget firma etter kontrakt. Kostnaden utgjør ca. kr pr. år. NORFO har ingen lønnede medarbeidere. 10

11 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Aktiviteter  Handicamp annen hvert år, etc.  Ungdomsutveksling  Norsk Rotary Årbok/Matrikkel  Informasjon, Internettside og Medlemsregister  Georgiastipend  Georgia Takkestipend  Landsarkiv  RYLA  GETS og DICO-Distriktssekretær seminarer  Ungdomsfondet  Administrasjon 11


Laste ned ppt "D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google