Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1

2 RD2300  Reorganization of Rotary Clubs in Districts 2270, 2280 and 2300 (Norway) D-2305 BOUNDARY DESCRIPTION Effective date: 1 July 2011 NORWAY – The counties of Hedmark, Oppland, and the southwestern part of Møre Og Romsdal (Romsdal og Sunnmøre), and SWEDEN – the portion of the county of Värmland comprising the community of Eda. 2

3 Klubber i RD 2305: ”Våre” 35 + 3

4 D2300 og TRF  We have received the official figures as of January 31st 2010, and I ask you to share the information with district leaders.  APF Per Capita, January 31st 2010: $11,66 4

5 D2300 RYLA! 5

6 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon NORFO Norsk Rotary Forum 6

7 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Formål  NORFO er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de norske Rotary-distriktene. Dette skjer ved å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, og formidle gjensidig informasjon- og erfaringsutveksling.  NORFO skal fungere i henhold til Rotary International’s bestemmelser beskrevet i Manual of Procedures (MOP) 7

8 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Medlemmer  NORFO består av de norske Rotary-distrikter, representert ved sine guvernører(DG’ene).  Organisasjon  Det besluttende organ i NORFO er medlemsmøte, der guvernørene (DG’ene) har stemmerett. I tillegg møter de innkommende guvernører(DGE’ene), uten stemmerett.  Det løpende arbeidet mellom møtene ivaretas av et styre som består av 3 tidligere guvernører og en representant for guvernørene.(DG’ene) NORFO’s arbeid støttes i tillegg av en sekretær, en revisor og en controller. 8

9 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Økonomi  Norsk Rotary Forums virksomhet finansieres ved bidrag fra klubbene. Bidragene baserer seg på basis av en avgift pr. capita etter det medlemstall som fremgår av matrikkelen.  Møter, reiser, kost og losji for de innkalte deltakere dekkes av Norsk Rotary Forum etter regning, som avregnes i henhold til økonomimanualen for distriktene.  Norsk Rotary Forum kan påta seg administrasjon av eksisterende private fonds eller fellesfond som distriktene har etablert for å finansiere langsiktige rotaryaktiviteter. Ved aktivitetenes opphør fordeles prosjektfond og gjeld mellom distriktene etter samme prioritet som ble brukt da fondet ble etablert. 9

10 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Økonomi  Alle rotarianer i Norge betaler i dag et bidrag til NORFO på kr. 110.- pr. år. Dette beløpet er vedtatt hevet til kr. 150.- pr. år fra og med året 2010 Regnskap og kassererfunksjon utføres av et eget firma etter kontrakt. Kostnaden utgjør ca. kr. 120.000.- pr. år. NORFO har ingen lønnede medarbeidere. 10

11 Rotary i Norge, en multidistriktsorganisasjon  Aktiviteter  Handicamp annen hvert år, 2010-2012 etc.  Ungdomsutveksling  Norsk Rotary Årbok/Matrikkel  Informasjon, Internettside og Medlemsregister  Georgiastipend  Georgia Takkestipend  Landsarkiv  RYLA  GETS og DICO-Distriktssekretær seminarer  Ungdomsfondet  Administrasjon 11


Laste ned ppt "D2300  Medlemsutvikling i 35 klubber: Må ned Total Jul 1219 Aug 1223 Sep 1213 Okt 1205 Nov 1205 Des 1210 Jan 1214 Feb ? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google