Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbase for norsk økonomisk- administrativt fagdomene Magnar Brekke/Marita Kristiansen Senter for fagspråkforsking Norges Handelshøyskole KB-N.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbase for norsk økonomisk- administrativt fagdomene Magnar Brekke/Marita Kristiansen Senter for fagspråkforsking Norges Handelshøyskole KB-N."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbase for norsk økonomisk- administrativt fagdomene Magnar Brekke/Marita Kristiansen Senter for fagspråkforsking Norges Handelshøyskole KB-N

2 KUNSTI-konferansen 20022 Utgangsperspektiv  Norsk som ”a lesser spoken language”  Domenetap gjeld primært fagspråk  Under særleg press frå engelsk:  data og telekommunikasjon  finans- og økonomifag  Unngå å byggja ei norsk språkøy  Omgrepet som fleirspråkleg dreieskive

3 KB-N KUNSTI-konferansen 20023 Amatørterminologi og ”falske vener”  1. Federal Reserve Bank of Minneapolis President Gary Stern warned on Friday against the `moral hazard'' that may prompt banks to undertake too much risk amid excessive confidence of government safety nets.  2. Kombinasjonen av usikrede lokale banker, moralsk hasard i utlandet, av kortsiktige utenlandske kapitalplasseringer og Pengefondets innstrammingspolitikk, ga kraftige negative utslag. (åtferdsrisiko) (subjektiv risiko)

4 KB-N KUNSTI-konferansen 20024 Disposisjon 1. Teksten som kunnskapsform 2. Spesifikk domenekunnskap 3. Kunnskapsrepresentasjon (”termposten”) 4. KB-N hovudarkitektur 5. Datafangst/Termekstraksjon/Evaluering 6. Bruken av kunnskapsbasen 7. Språkteknologisk kompetanse 8. Språkteknologiske produkt og ressursar

5 KB-N KUNSTI-konferansen 20025 1.Teksten som kunnskapsform SUBDOMENE- KUNNSKAP STRUKTURERT i omgreps- hierarki INNBAKT i subdomenetekst MANIFESTERT gjennom domene- fokuserande terminologi FORMIDLA via t.d. omsetjing TILEIGNA gjennom læring

6 KB-N KUNSTI-konferansen 20026 2. Spesifikk domenekunnskap  Fagteksten som kunnskapsberar  Domenespesifikke tekstsjangrar og -typar  Domenespesifikke kodar & nomenklaturar  Andre semiotiske representasjonar  Det globale kunnskapssamfunnet  Forskingssamarbeid, kunnskapsutveksling  Den internasjonale økonomien  Fagspråkleg sjølvforsvar og språkrøkt

7 KB-N KUNSTI-konferansen 20027 3. Kunnskapsrepresentasjon  Det onomasiologiske prinsippet  Domene-konstituerande omgrep  Definisjonar  Domene-fokuserande termar  Synonymi, ekvivalens mm.  Fleirspråklege termar  Språkbrukskonvensjonar, kollokasjonar  MT-relevante kategoriar

8 KB-N KUNSTI-konferansen 20028 4. KB-N: hovudarkitekturen  to parallelle tekstkorpora (Mål: 30 mill. ord)  engelsk økonomisk-administrativ tekst  norsk økonomisk-administrativ tekst (>NSb)  representativ tekst frå omlag 30 subdomene  originaltekstar frå same subdomene og sjanger  eiga avdeling med omsette tekstar (kjelde+mål)  tospråkleg termdatabase  termekstraksjon frå engelsk/norsk korpus  dynamisk lenka til tekstkorpora via  omgrepssystem: inngangsportane til kunnskapsbasen

9 KB-N KUNSTI-konferansen 20029 5a Datafangst  Engelsk og norsk tekst frå øk.-adm. subdomene  Kommunikasjonstype  - didaktisk (lærebok)  - ekspositorisk (forskingsartikkel)  - populariserande (avis/magasin)  Fagbokforlaget  WWW som kyberkorpus  kvalitetssikring  forelding (Single Market?)  opphavsrett  Termen som nøkkelen Copy- right 4. TEXTBANK 1. subdomain knowledge Norwegian English

10 KB-N KUNSTI-konferansen 200210 5b Termekstraksjon  Frekvenslister, konkordansar  SystemQuirk’s “Ferret”  “Weirdness”-studiar 5.TRM extrac- tion 6. TRM candidates 4. TEXTBANK 1. Overgenerering 2. Manglande termar ?

11 KB-N KUNSTI-konferansen 200211 5c Termevaluering & -utval 9. TERMBANK 6. TRM candidates 7. Concept analysis 1. Domain-expert & 3. Terminologist 1. subdomain knowledge Norwegian English 8. CONCEPT SYSTEM  concept hierarchies  hyper/hypo-relations  definitions  ontologies, thesauri  "WordNet"

12 KB-N KUNSTI-konferansen 200212 6. Bruken av kunnskapsbasen: 4. TEXTBANK9. TERMBANK 8. CONCEPT SYSTEM  concept hierarchies  hyper/hypo-relations  definitions  ontologies, thesauri  "WordNet" Nettlesar (”Browser”) (e-)Student Translatør Terminolog Fagekspert Forfattar Bibliotekar e-ordbok MT-system

13 KB-N KUNSTI-konferansen 200213 Perspektivet vidare  Lokalt: NHHs e-læringssystem  Nasjonalt: LOGON maskinomsetting?  Nordisk:”NorNa” (omgreps-orientert søkemaskin) i NorFA-samarbeid mellom  NHH, UiB, Syddansk Universitet Kolding, Universitetet i Vasa og TNC-Stockholm, med Nordea-banken som industriell partnar  Europeisk: Leonardo-prosjekt v/Univ. i Paris VII: European Master in Translation

14 KB-N KUNSTI-konferansen 200214 7. Språkteknologisk kompetansebyggjing Komplementære miljø i samarbeid:  NHH v/Senter for fagspråkforsking  UiB v/HIT-senteret & indiv. forsk.  NTNU v/Engelsk institutt: EDIT  Dr.-gradsarbeid ved NHH  Post-doc-arbeid som vidareføring  Integrert i etablerte forskingsmiljø gjennom frikjøp, stillingskvote o.l.

15 KB-N KUNSTI-konferansen 200215 8. Språkteknologiske produkt & ressursar  N-E fagspråklege parallellkorpora på nettet  Hierarkiske omgrepssystem for øk.-adm.  Kvalitetssikra fleirspråkleg fagterminologi  tilgjengeleg på nettet  tilrettelagt for og kobla til MT  Sikring av utsette fagdomene gjennom  etablert kunnskapshandtering (KnowlMngmt)  e-læring i profesjonsstudiar

16 Kunnskapsbase for norsk økonomisk- administrativt fagdomene KB-N Forprosjekt 2002 KB-N Hovudprosjekt 2003-2006 Magnar Brekke/Marita Kristiansen Senter for fagspråkforsking Norges Handelshøyskole KB-N


Laste ned ppt "Kunnskapsbase for norsk økonomisk- administrativt fagdomene Magnar Brekke/Marita Kristiansen Senter for fagspråkforsking Norges Handelshøyskole KB-N."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google