Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinatorforum 5 juni 2012 NYTT fra 01.01.2012 : Helsetilsynet i fylket OPPHØRER EN klageinstans : Fylkesmannen –For kommunale helse- og oms.tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinatorforum 5 juni 2012 NYTT fra 01.01.2012 : Helsetilsynet i fylket OPPHØRER EN klageinstans : Fylkesmannen –For kommunale helse- og oms.tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinatorforum 5 juni 2012 NYTT fra 01.01.2012 : Helsetilsynet i fylket OPPHØRER EN klageinstans : Fylkesmannen –For kommunale helse- og oms.tjenester –og for spesialisthelsetj. EN tilsynsinstans: Fylkesmannen –FM direkte underlagt Statens helsetilsyn …som har overordna faglig ansvar, kan gi pålegg

2 Utdanning, forskning og praksis, avtale 7: Fylkesmannen i NT har tatt initiativ til å samle hele regionens helse og omsorgstjeneste på dette feltet. –Mål: samlet bestilling av utdanning og forskning fra hele regionen, til –En samlet utdannings- og forskningssektor –Både RHF, reg. KS og reg. utdanningsinst. skal utvikle dette videre Koordinatorforum 5 juni 2012

3 Kunnskapsbaserte politiske beslutninger: Fylkesmannen arbeider med å samordne statistikk fra flere kilder: –Folkehelseinstituttet –Kostra –HUNT –Sykehusdata (forbruk) Skal benyttes i kommunale planprosesser Skal formidles av et operativt folkehelseteam i kommunale møter Grunnlaget for å vri ressurser over til forebygging

4 Koordinatorforum 5 juni 2012 Avtalene mellom HF’et og kommunene: Konsekvenser for koordinatorforum? –Avtale 6 sier at alle nettverk skal evalueres og evt tildeles nytt mandat –Koordinatorforum er viktig for å ha en møteplass mellom KE i kommuner og helseforetak og er spesifisert å ha en klar oppgave for å sikre en god gjennomføring av avtale 2. –Resultatet blir nok en styrket og mer synlig funksjon!!

5 Koordinatorforum 5 juni 2012 Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, avtale 12: Fylkesmannen ønsker å støtte to prosjekter for å enda mer fart I dette arbeidet: Bakgrunn: –Kravene til kommunene er forsterket gjennom nytt lovverk –Helseforetaket er på leit etter måter for å opprettholde fokus etter endring av rutiner rundt § 3-3 meldinger –Viktig å holde fokuset oppe i hele helse- og omsorgstjenesten. –Et ønske om å følge to kommuneregioner, en i norddelen og en i sørdelen av fylket. –Kravet til slike prosjekter er at både HF’et og alle kommunene I regionen skal delta, brukerne skal medvirke og de skal sammen utvikle et enda bedre arbeid på dette området, med basis i kontinuerlig forbedring på grunnlag av meldte avvik både internt og mellom nivåene i helsetjenesten.


Laste ned ppt "Koordinatorforum 5 juni 2012 NYTT fra 01.01.2012 : Helsetilsynet i fylket OPPHØRER EN klageinstans : Fylkesmannen –For kommunale helse- og oms.tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google