Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riksrevisjonen – Stortingets kontrollorgan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riksrevisjonen – Stortingets kontrollorgan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Riksrevisjonen – Stortingets kontrollorgan
Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

2 Oversikt Hva gjør Riksrevisjonen?
Start som nyutdannet i Riksrevisjonen Utviklingsmuligheter

3 Riksrevisjonen bidrar effektivt til Stortingets kontroll og fremmer god forvaltning
kompetent uavhengig objektiv åpenhet respekt lagånd

4 Riksrevisjonen er Stortingets viktigste eksterne kontrollorgan
Regjeringen Domstolene Riksrevisjonen Departementene

5 Riksrevisjonens uavhengighet
Riksrevisjonen bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres Stortinget i plenum kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang undersøkelser Riksrevisjonens budsjettforslag fremmes av kollegiet direkte overfor Stortinget

6 Riksrevisjonens formål
Gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens: inntekter innbetales som forutsatt verdier forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og slik Stortinget har bestemt - gjennom: Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll

7 Andre oppgaver Forebygge og avdekke misligheter og feil
Veilede forvaltningen i spørsmål om regnskap og økonomi Aftenposten januar 2008

8 Riksrevisjonens kollegium
Riksrevisjonens leder Stab Avd. I Avd. II Avd. III Avd. IV F.avd. I Adm.avd. F.avd. II Revisjonsråden

9 Revisjons- og kontrollomfang
Stats-regnskapet Statlige virksomheter Statlige fond og forv. organer m. særskilt fullmakt Heleide statlige aksjeselskaper Deleide statlige aksjeselskaper Helseforetak og statsforetak Særlovsselskaper Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Regnskapsrevisjon

10 10 Regnskapsrevisjon Bekrefte regnskapene Kontrollere disposisjonene:
Stortingets vedtak og forutsetninger gjeldende regelverk normer og standarder for statlig økonomiforvaltning 10

11 Forvaltningsrevisjon
Systematiske undersøkelser av: økonomi produktivitet måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger Saker velges ut fra risiko e e e

12 AC Selskapskontroll ME Co.
Kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper Vurdere om statsråden har ivaretatt sitt ansvar som forvalter av statens interesser i selskapene ME Co. AC

13 Rapportering til Stortinget
Dokumentene fra Riksrevisjonen behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

14 Start som nyutdannet Introduksjons- og opplæringsplan
Kompetanseutvikling Jobb!!!

15 Utviklingsprogram for nyutdannete
Egenutvikling/ e-læring Introduksjons-kurs (samling) selskapskontroll opplæringskurs for forvaltningsrevisjon regnskapsrevisjon Introduksjon i egen avdeling/seksjon ev. individuelle opplæringstiltak 1 år 2 år 6 mnd 1 mnd Egne arbeidsoppgaver

16 Utviklingsmuligheter
Mulighet for videre opplæring & konferanser Stipend og studiepermisjon Til videre studier Masterutdanning i offentlig revisjon Mulighet for internasjonalt arbeid Revisjons av int. organisasjoner INTOSAI Kapasitetsbygging

17 Hva kan Riksrevisjonen tilby?
Kunnskapsbedrift Spennende oppgaver Godt arbeidsmiljø – sosialt nettverk

18 Hvem trenger vi? Revisorer (bachelor eller master) Økonomer
Jurister på masternivå Samfunnsvitere Studenter og nyutdannede Du kan søke hos oss når du er i ferd med å avslutte din utdanning Du trenger med andre ord ikke arbeidserfaring for å kunne søke hos oss

19 Hva kan du tilby? er faglig dyktig
har integritet og høye etiske standarder er en lagspiller kan jobbe selvstendig har gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både muntlig og skriftlig er engasjert og initiativrik vil og kan tenke nytt, og oppdatere deg faglig

20


Laste ned ppt "Riksrevisjonen – Stortingets kontrollorgan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google