Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Trade and Industry Et mindre og bedre statlig eierskap Statssekretær Oluf Ulseth Paretos kraftseminar 24. januar 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Trade and Industry Et mindre og bedre statlig eierskap Statssekretær Oluf Ulseth Paretos kraftseminar 24. januar 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Trade and Industry Et mindre og bedre statlig eierskap Statssekretær Oluf Ulseth Paretos kraftseminar 24. januar 2002

2 Norwegian Ministry of Trade and Industry Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet Sem-erklæringen og tilleggsproposisjon 2002 målsetter statens budsjettvekst lavere enn vekst i Fastlands-BNP Norsk økonomi er svært avhengig av oljeinntektene Hvordan bidra til at vi over tid blir mindre avhengig av dollar- og oljepris ? Hvordan sikre vekst i andre (konkurranseutsatte) næringer ? Stor kapitaloppsamling på statens hånd Demokratisk problem knyttet til styring Demokratisk utfordring knyttet til generasjonsperspektivet En relativt liten andel av den samlede egenkapitalen i næringslivet omsettes på børsen Sterkere privat eierskap er viktig for å vitalisere næringslivet og stimulere til næringsutvikling

3 Norwegian Ministry of Trade and Industry Behov for vekst i konkurranseutsatt næringsliv Offentlig sektor har vokst mer enn konkurranseutsatt sektor Sysselsettingen i offentlig sektor er svært høy i Norge Sem-erklæringen og tilleggsproposisjon 2002 målsetter statens budsjettvekst lavere enn vekst i Fastlands- BNP Prosent av arbeidsstyrken sysselsatt i offentlig sektor

4 Norwegian Ministry of Trade and Industry En helhetlig næringspolitikk for verdiskaping Gode rammebetingelser for næringslivet Forskning, nyskaping og effektiv bruk av virkemidler Et profesjonalisert og redusert statlig eierskap

5 Norwegian Ministry of Trade and Industry Gode rammebetingelser for næringslivet Velfungerende markeder Lavere skatter og avgifter Gode kommunikasjoner Internasjonale perspektiver og referansetesting Et næringsvennlig offentlig regelverk og en næringsvennlig offentlig sektor Internasjonal markedsadgang

6 Norwegian Ministry of Trade and Industry I Norge er staten en stor eier... Staten som eier på Oslo Børs... Staten har mer enn 220 mrd kr på Oslo Børs

7 Norwegian Ministry of Trade and Industry … med et stadig større Petroleumsfond.. der fremtidig kontantstrøm fra SDØE er 600-700 mrd kr.

8 Norwegian Ministry of Trade and Industry ”Corporate Governance” for statlig eierskap Industriell og strategisk utvikling Krav til verdiskaping og verdiutvikling (avkastning og utbytte) Forretningsmessige prinsipper, profesjonell og effektiv håndtering Transparens, forutsigbarhet, langsiktighet I tråd med aksjelovens/statsforetakslovens prinsipper –Skal behandles som andre aksjonærer –Legger oss i utgangspunktet ikke opp i forretningsmessige beslutninger Viktigste styring gjennom deltagelse i valgkomiteer, og valg av styremedlemmer på generalforsamling

9 Norwegian Ministry of Trade and Industry Regjeringens eksisterende fullmakter SelskapEierandelFullmakt Statoil ASA81,78 %67 % Cermaq ASA*79,38 % 34 % Telenor ASA77,68 % 34 % Raufoss ASA50,27 % 34 % Den norske Bank ASA **47,28 % 34 % Nammo AS45 % 34 - 51 % Norsk Hydro ASA43,82 % <51 % Statkraft100%na SAS14,28%na * Cermaqs landbruksdel er vedtatt fisjonert og det foreligger fullmakt til å redusere statens eierandel i denne til 51 pst. * * Ved Statens Bankinvesteringsfond Følgende selskaper kan selges i sin helhet: Moxy Trucks AS 99,99 % A/S Olivin 50,99 % Arcus ASA 34 % SND Invest AS 100 % Følgende selskaper kan selges i sin helhet: Moxy Trucks AS 99,99 % A/S Olivin 50,99 % Arcus ASA 34 % SND Invest AS 100 % Fullmaktene er ikke et pålegg om å selge innen gitte frister. Valget av tidspunkt og transaksjonsform vil avhenge av markeds- og børsutvikling, samt hva som sikrer det enkelte selskap en god industriell utvikling, og en god verdiutvikling for staten.

10 Norwegian Ministry of Trade and Industry Eierskapsmeldingen Stortingsmelding om statlige eierskap i løpet av våren 2002. Viktige punkter i denne er: –Statens roller –Formålet med eierskapet –Organisering –Verdiutvikling og avkastning –Fastlegge prinsipper for godt eierskap Deretter fremlegg til Stortinget om evt endrede fullmakter i selskaper hvor dette er aktuelt.

11 Norwegian Ministry of Trade and Industry En ny politikk for et mindre og bedre statlig eierskap Behov for vekst i konkurranseutsatt næringsliv En helhetlig næringspolitikk for verdiskapning –Gode rammebetingelser –Legge grunnlaget for kunnskapsbaserte bedrifter Et profesjonalisert og redusert statlig eierskap –Et mål å redusere statens eierskap i norsk næringsliv –Formål med og organisering av statens eierskap –Utøvelse av statens eierskap


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Trade and Industry Et mindre og bedre statlig eierskap Statssekretær Oluf Ulseth Paretos kraftseminar 24. januar 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google