Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet
Anne Marit Jordheim Distriktsleder Trygg Trafikk, Buskerud

2 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.09
Om Trygg Trafikk medlemsorganisasjon trafikksikkerhet som eneste arbeidsområde nøytral og uten særinteresser Historie Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 Initiativ fra fire departement, Norges Forsikringsforbund og motororganisasjonene Medlemmer er fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og bedrifter Fylkesmøtet i KS Buskerud

3 Trygg Trafikks rolle og ansvar
Kompetansesenter for trafikkopplæring – barn og unge et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som ledd i en samordnet innsats for trafikksikkerhet Pådriver og kunnskapsformidler: Lover og regler, trafikksikkerhetstiltak. Vakthund: Følge ulykkesutviklingen og fremme krav om tiltak Bindeledd og møteplass mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Fylkesmøtet i KS Buskerud

4 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.09
Organisering 38 ansatte Hovedkontor i Oslo med 19 ansatte En distriktsleder i hvert fylke Direktør Kari Sandberg Fylkesmøtet i KS Buskerud

5 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.09
Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom myndighetene og trafikantene: Myndighetene sørger for at trafikksystemet er så sikkert at en enkel feilhandling ikke fører til død eller livsvarig skade Trafikantene overholder spillereglene i trafikken og viser aktsomhet Fylkesmøtet i KS Buskerud

6 Om trafikkopplæring og holdninger i NTP
God opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker atferd. (s 282) Trafikkopplæring i barnehage og skole er et viktig bidrag for økt trafikksikkerhet gjennom utvikling av kunnskap og gode holdninger. (s 283) Fylkesmøtet i KS Buskerud

7 Realitetene i Buskerud
Buskerud i 2008: 15 omkomne (259 i Norge) 530 skadd (ssb) Pr 10 omkomne (165 i Norge) Trafikksikkerhetsarbeidet består av tiltak som virker: Ulykkesforebyggende Skadereduserende Fylkesmøtet i KS Buskerud

8 Kommunenes rolle og ansvar
Trafikksikkerhetsarbeidet må omfatte kommunens rolle som: skole- og barnehageeier arbeidsgiver transportkjøper ansvarlig for alle beboernes helse, miljø og sikkerhet. Fylkesmøtet i KS Buskerud

9 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.09
HMS og internkontroll Trafikksikkerhet må inngå i internkontroll-systemet! Gode rutiner forebygger av skader og ulykker Eiers ansvar å påse at det er et IK-system Fylkesmøtet i KS Buskerud

10 -særlig farlig eller vanskelig skolevei
Trygg ferdsel på skoleveien betinges av god og systematisk trafikkopplæring og trening. Skyssvedtaket må samsvare med skolens (og foreldrenes) trafikkopplæring Fylkesmøtet i KS Buskerud

11 Holdningsskapende arbeid må gjennomsyre kommunene:
Helsestasjoner Barnehager Skoler Skolevei og Skoleskyss Hjemmehjelp/hjemmesykepleie o.a. med tjenestekjøring Trafikksikkerhet i HMS-systemet Kjøp av transporttjenester osv Fylkesmøtet i KS Buskerud


Laste ned ppt "Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google