Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet Anne Marit Jordheim Distriktsleder Trygg Trafikk, Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet Anne Marit Jordheim Distriktsleder Trygg Trafikk, Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet Anne Marit Jordheim Distriktsleder Trygg Trafikk, Buskerud

2 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.092 Om Trygg Trafikk medlemsorganisasjon trafikksikkerhet som eneste arbeidsområde nøytral og uten særinteresser Historie -Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 -Initiativ fra fire departement, Norges Forsikringsforbund og motororganisasjonene -Medlemmer er fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og bedrifter

3 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.093 Trygg Trafikks rolle og ansvar Kompetansesenter for trafikkopplæring – barn og unge -et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som ledd i en samordnet innsats for trafikksikkerhet Pådriver og kunnskapsformidler: -Lover og regler, trafikksikkerhetstiltak. -Vakthund: Følge ulykkesutviklingen og fremme krav om tiltak Bindeledd og møteplass -mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter

4 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.094 Organisering 38 ansatte Hovedkontor i Oslo med 19 ansatte En distriktsleder i hvert fylke Direktør Kari Sandberg

5 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.095 Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom myndighetene og trafikantene: -Myndighetene sørger for at trafikksystemet er så sikkert at en enkel feilhandling ikke fører til død eller livsvarig skade -Trafikantene overholder spillereglene i trafikken og viser aktsomhet

6 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.096 Om trafikkopplæring og holdninger i NTP God opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker atferd. (s 282) Trafikkopplæring i barnehage og skole er et viktig bidrag for økt trafikksikkerhet gjennom utvikling av kunnskap og gode holdninger. (s 283)

7 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.097 Realitetene i Buskerud Buskerud i 2008: 15 omkomne (259 i Norge) 530 skadd (ssb) Pr. 30.09.09 10 omkomne (165 i Norge) Trafikksikkerhetsarbeidet består av tiltak som virker: Ulykkesforebyggende Skadereduserende

8 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.098 Kommunenes rolle og ansvar Trafikksikkerhetsarbeidet må omfatte kommunens rolle som: -skole- og barnehageeier -arbeidsgiver -transportkjøper -ansvarlig for alle beboernes helse, miljø og sikkerhet.

9 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.099 HMS og internkontroll Trafikksikkerhet må inngå i internkontroll- systemet! Gode rutiner forebygger av skader og ulykker Eiers ansvar å påse at det er et IK-system

10 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.0910 -særlig farlig eller vanskelig skolevei Trygg ferdsel på skoleveien betinges av god og systematisk trafikkopplæring og trening. Skyssvedtaket må samsvare med skolens (og foreldrenes) trafikkopplæring

11 Fylkesmøtet i KS Buskerud 26.10.0911 Holdningsskapende arbeid må gjennomsyre kommunene: Helsestasjoner Barnehager Skoler Skolevei og Skoleskyss Hjemmehjelp/hjemmesykepleie o.a. med tjenestekjøring Trafikksikkerhet i HMS-systemet Kjøp av transporttjenester osv


Laste ned ppt "Holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhet Anne Marit Jordheim Distriktsleder Trygg Trafikk, Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google