Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Momskompensasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Momskompensasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Momskompensasjoner

2 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE To forskjellige kompensasjonsordninger Moms på tjenester – kompensasjonsordning for 2004 Fradragsrett for inngående merverdiavgift – anlegg og utstyr

3 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Vedtaket på tjenestemoms Alle idrettslag med momskrav over kr 10 000 får rett til å søke NIF om kompensasjon En bruker 15 – 15 – 70 fordeling( NIF, IK og SF) Idrettslagenes kompensasjon tas fra IK/SF andel, totalt 85% IS vedtak vedr ”underskudd” momskomp. 2003 av 21.6.05 oppheves NIF tar selv kostnadene ved å behandle søknadene Intern fordeling innen SF baseres på aktivitetstall Internt fordeling innen IK baseres på rammetilskuddsmodellen

4 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Tjenestemoms Videre informasjon kommer på www.idrett.no. www.idrett.no Alle henvendelser til fellesadm@idrettsforbundet.no

5 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Tjenestemoms Refusjonsordning til idrettslagene: Direkte søknad til NIF sikrer at idrettslag som har merutgifter på moms faktisk får denne dekket. Det blir lik behandling av idrettslagene fordi det er ett ledd som behandler søknadene. Fleridrettslagene har også da en felles søknadsprosedyre å forholde seg til. Dette medfører mindre kompliserte ordning og mindre byråkrati.

6 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Status: Fradragsrett for inngående merverdiavgift anlegg og utstyr Høyesterettsdom 30. juni 2005 ”Porthussaken” Kan utløse fradragsmuligheter for inngående merverdiavgift på anlegg og utstyr DERSOM momspliktig omsetning er større enn 140 000 NIFs revisor har utredet konsekvenser for idretten for nye retningslinjer fra Skattedirektoratet

7 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE


Laste ned ppt "NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Momskompensasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google