Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk regnskap Victor D. Norman, 17.11.03. Konkurransepolitikk Konkurranse i enkeltsektorer –Konkurranse i luftfarten Forbud mot bonusavtaler innenlands.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk regnskap Victor D. Norman, 17.11.03. Konkurransepolitikk Konkurranse i enkeltsektorer –Konkurranse i luftfarten Forbud mot bonusavtaler innenlands."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk regnskap Victor D. Norman, 17.11.03

2 Konkurransepolitikk Konkurranse i enkeltsektorer –Konkurranse i luftfarten Forbud mot bonusavtaler innenlands Statsavtaler med Norwegian og andre –Konkurranse i markedet for programvare Oppsigelse av Microsoft-avtalen –Konkurranse i elmarkedet Pålegg til Statskraft om nedsalg Konkurransepolitisk handlingsplan Gjennomgang av konkurransehemmende lover og forskrifter Ny konkurranselov Strengeste lov i Europa Sterkere og mer uavhengig Konkurransetilsyn

3 Modernisering Delegering, desentralisering og sektoransvar –Kommunene –Helse –Skole Fristilling og konkurranseutsetting –AFI –Statskonsult –Aetat som bestiller –Statsbygg Sterkere posisjon og større uavhengighet for statlige tilsyn Omorganisering av AAD fra byråkrati- til servicedepartement Kutt i sentralt byråkrati –Nedleggelse av Statskjøp –Kutt i forvaltningstjenestene –Salg av Keysersgate –Bureaucratic Watchdog Office

4 Utflytting av statlige arbeidsplasser Tilsyn Arbeidstilsynet til Trondheim og styrking av regionapparatet Post- og teletilsynet til Lillesand Medietilsynet til Fredrikstad DSB til Tønsberg Konkurransetilsynet til Bergen Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Luftfartstilsynet til Bodø Vardø Voldsoffererstatningsadministrasjonen Lønnsgarantiordningen Leikanger Infotjenester til norge.no

5 Staten som god gjest i hovedstaden Bjørvika-avtalen Tilrettelegging for det største byutviklingsprosjekt i norsk historie Avgrensning av statens økonomiske ansvar Vestbanetomten Mennesker og kultur istedenfor flere kontorer Hovedstadsaksjonen

6 Fra arbeidsledige til jobbsøkere Omstilling av Aetat til tjenesteyter for jobbsøker –Utgangspunktet: 11% sykefravær Ventetid på dagpenger Køer av yrkeshemmede Ukentlige spørsmål i Stortinget –I dag: Øredøvende politisk stillhet Nytt dagpengesystem: Gjensidige forpliktelser Maks 2 år på veien til ny jobb Krav til aktiv jobbsøking Råd og veiledning fra Aetat Jobbklubber istedenfor parkeringsplasser

7 Yrkeshemmede og attføringskunder Kortere løp tilbake til arbeidslivet Attføring skal vurderes etter seks måneder Aetat overtar ansvaret for klarering for attføring Flere og bedre VTA-plasser 640 nye, varig tilrettelagte arbeidsplasser Forsøk med støtte differensiert etter funksjonsnivå Skjerming av produksjonsverkstedene

8 Et mer fleksibelt arbeidsliv Oppmyking av overtidsbestemmelsene Fjerning av stillingsvernet for toppledere med fallskjerm ….. Men dessverre ikke mer fleksible regler for midlertidig ansettelse – ennå….


Laste ned ppt "Politisk regnskap Victor D. Norman, 17.11.03. Konkurransepolitikk Konkurranse i enkeltsektorer –Konkurranse i luftfarten Forbud mot bonusavtaler innenlands."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google