Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28. april 2007 Tillitsmannskonferansen 2007 Utfordringer knyttet til medlemsøkning, inntekter og ”faste kostnader”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28. april 2007 Tillitsmannskonferansen 2007 Utfordringer knyttet til medlemsøkning, inntekter og ”faste kostnader”"— Utskrift av presentasjonen:

1 28. april 2007 Tillitsmannskonferansen 2007 Utfordringer knyttet til medlemsøkning, inntekter og ”faste kostnader”

2 28. april 2007 Medlemsutvikling 1990-2006

3 28. april 2007 Medlemmer fordelt på lokallag

4 28. april 2007 Medlemsutvikling lokallag

5 28. april 2007 Netto tilgang av medlemmer Netto tilgang av medlemmer (blå farge) i perioden 2001- 2006 –Gul farge - viser antall medlemmer som det enkelte år har ”registrert” at de ønsker å bli medlem i DIS-Norge. –Grønn farge – viser antall etablerte medlemmer eller nye medlemmer som har sagt opp sitt medlemskap, er døde eller som ikke betalt sin kontingent.

6 28. april 2007 Utmeldte medlemmer 2001-2006 Utmeldte medlemmer eller medlemmer som ikke har betalt sin kontingent i perioden 2001-2006. –Gul farge – viser etablerte medlemmer (betalt sin medlemskontingent minst 1 år) som har meldt seg ut, som er døde eller som ikke har betalt sin kontingent –Blå farge - viser nyinnmeldte medlemmer som ikke har betalt sin kontingent. –Grønn farge – viser totalt antall etablerte eller nye medlemmer som har meldt seg ut, døde eller ikke betalt medlemskontingenten

7 28. april 2007 ”Gjenåpnede medlemskap” 1235 av medlemmene, som har meldt seg inn i perioden 2000-2006, er ”gjenåpnede medlemskap” dvs. innmeldte som tidligere har fått tildelt et medlemsnummer/vært medlem i DIS-Norge (17,5%) 357 av de utmeldte etablerte medlemmene (betalt medlemskap i minst 1 år) i perioden 2001 – 2006 er ”gjenåpnede medlemskap” (8,7%) 215 av de utmeldte nye medlemmene (registrert, men ikke betalt sin kontingent) i perioden 2001- 2006 er ”gjenåpnede medlemskap” (21,5%)

8 28. april 2007 Kjønnsfordeling

9 28. april 2007 Alderssammensetning blant de i overkant av 5600 medlemmer som har oppgitt fødselsår

10 28. april 2007 Inntektene til DIS-Norge i 2006 Kontingent kr 1.609.716,- (97,01%) Netto salgsartikler kr 12.741,50 (0,77 %) Andre inntekter kr 4.000,- (0,24%) Annonser Slekt & data kr 22.500,- (1,36%) Inntekter AU internett kr 10.000,- (0,60%) Løssalg Slekt & data kr 300,- (0,02%)

11 28. april 2007 ”Faste kostnader” En overvekt av kostnadene til DIS-Norge er faste. De er på ”kort sikt” uavhengig av svingninger i medlemstall og aktivitet i styre og AUer. Dette er følgende kostnader ( tall hentet fra regnskapet i 2006 ) –Lønn til ansatte på DIS-kontoret kr 398.509,- –Husværekostnader inkl. energi kr 77.184,- – Internettkostnader kr 79.612,- –Slekt og data kr 364.842,- –Landsmøte/tillitsmannskonferanse (anslag) kr 150.000,- –Honorar regnskap og revisjon kr 57.828,- –Totalt kr 1.127.975,-

12 28. april 2007 Inntekter og kostnader Netto inntekter i regnskapet for 2006 er på kr 1.652.632,- De ”faste kostnadene” i regnskapet for 2006 er på kr 1.127.975,- Det står igjen en ”rest” på kr 524.657,- ”Resten ” på kr 524.657,- som skal dekke kostnader til løpende drift av kontoret, styremøter og styrearbeid, drift av AUene (kilderegistrering, støtte slektsforskerdagen, kurs osv.), utvikling av organisasjonen, og medlemspleie

13 28. april 2007 Kostnader i % av netto inntekt i 2006

14 28. april 2007 Tillitsmannskonferanse 2007 Oppgaver i tilknytting til temaet medlemmer

15 28. april 2007 Oppgave 1 Ca 97 % av inntektene til DIS- Norge kommer fra medlemskontingenten som fordeles med 200,- kroner til DIS-Norge og kr 100,- til lokallaget. Spørsmål 1 –Hva kan DIS gjøre for å øke medlemstallet ytterligere (konkrete tiltak)? Spørsmål 2 –Hva kan DIS gjøre for å redusere avhengigheten av medlemskontingenten (konkrete tiltak)?

16 28. april 2007 Oppgave 2 Utmeldte medlemmer eller medlemmer som ikke har betalt sin kontingent i perioden 2001-2006. –Gul farge – viser etablerte medlemmer (betalt sin medlemskontingent minst 1 år) som har meldt seg ut, som er døde eller som ikke har betalt sin kontingent –Blå farge - viser nyinnmeldte medlemmer som ikke har betalt sin kontingent. –Grønn farge – viser totalt antall etablerte eller nye medlemmer som har meldt seg ut, er døde eller har ikke betalt medlemskontingenten Spørsmål –Hvilke tiltak kan DIS iverksette for å redusere antall medlemmer som av ulike grunner melder seg ut etter å ha betalt medlemskapet et eller flere år? –Hvilke tiltak kan DIS iverksette for å redusere antall personer som melder seg inn i DIS, men av en eller annen grunn ikke betaler medlemskontingenten?

17 28. april 2007 Oppgave 3 Det er i overkant av 5.600 medlemmer som har oppgitt sitt fødselsår. Hvis aldersammensetningen er representativ for dagens medlemmer er snittalderen på medlemmene forholdsvis høy 72 % av medlemmene er menn og 28 % er kvinner. Kjønnssammensetningen kan være reell, men den kan også utrykke at ”mannen i huset står registrert som familiens medlem” Spørsmål –Hvilke tiltak kan DIS iverksette for å redusere gjennomsnittalderen på medlemmene og verve og aktivisere yngre medlemmer (25-45 år) i DIS- arbeid (konkrete tiltak)? –Hvilke tiltak kan DIS iverksette for å øke andelen av kvinnelige medlemmer (konkrete tiltak)?


Laste ned ppt "28. april 2007 Tillitsmannskonferansen 2007 Utfordringer knyttet til medlemsøkning, inntekter og ”faste kostnader”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google