Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infuglensa Smitteverndagene 31. mai 2006 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infuglensa Smitteverndagene 31. mai 2006 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infuglensa Smitteverndagene 31. mai 2006 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet

2 To viktige prinsipper Tre grupper sykdom 1.Sesonginfluensa 2.Fugleinfluensa 3.Pandemisk influensa To grupper medikamenter 1.Vaksine –stimulerer immunapparatet 2.Antiviralia (”virusantibiotika”, Tamiflu) –hemmer viruset

3 Fugleinfluensa – en fuglesykdom 1997 Hong Kong, H5N1 –18 tilfeller hos mennesker, 6 døde –over 1 million høns avlivet 2003 Nederland, H7N7 –89 tilfeller hos mennesker, 1 død –30 millioner fugler 2003-2006 Eurasia og Afrika, H5N1 –218 tilfeller hos mennesker, 124 døde –100-200 millioner fugler

4 Fugleinfluensa hos mennesker Risiko for smitteoverføring ved tett kontakt med syke fugler Kan ha høy dødelighet Smitter normalt ikke fra person til person Ved dobbeltsmitte (humant og fuglevirus samtidig) kan det oppstå virus med høy virulens og evne til å smitte mellom mennesker –reassortering Kan også tilpasse seg direkte til menneske –mutasjon

5 Smittekjeden

6 Hvor er viruset? (smittekilde) Levende, smittet fugl Avføring fra fugl Fugleprodukter (død fugl, fjær, kjøtt, egg) Miljø forurenset av smittet fugl Stor forskjell i konsentrasjon av virus –Uttynning –Følsomt for ytre påvirkning

7 Smittemåte Inhalering av stor dose levende virus (kontakt virus – luftveisslimhinne) Smitterisiko Gradere risiko for smitte etter mengde virus man blir eksponert for Farligere å sanere et hønsehus enn å plukke opp en død måke på stranda

8 Smitteveier Fugl til menneske –Fra tamfugl + –Fra villfugl(+) Menneske til menneske –Mulig noen få tilfeller i Sørøst- Asia (ubeskyttet nærkontakt)(+) –Smitte av helsearbeidere eller andre nærkontakter – Omgivelser til menneske ?

9 Fugleinfluensavirus i Norge Sannsynlig scenario på kort sikt Hovedmål –Hindre smitte til fjørfebesetninger –Forebygge smitte til andre fugler og dyr –Forebygge smitte til mennesker Mattilsynet har utarbeidet en bekjempingsplan –Overvåking, råd, tiltak Helsetjenesten –Mottak av pasienter som tror de er smittet –Gi råd om forebyggende tiltak –Dempe angst

10 Risiko for å bli smittet Smittepresset avhenger av hvor mange fugler som er smittet –H5N1 ikke oppdaget –Kjent smitte av H5N1 i området Risikoen for smitteoverføring fra fugl til menneske avhenger av atferd –Opphvirling og inhalering av virus Inne/ute –Varighet av eksponering –Grad av kontakt Håndhygiene

11 Risiko for å bli smittet Sporadisk kontakt med vill fugl = lav risiko også når H5N1 er påvist i området Ofte eller langvarig kontakt med vill fugl = økt risiko Ringmerkere Preparanter Innsamlere Arbeid med syk tamfugl = høy risiko

12 Vaksine og antiviralia Vaksine Sesonginfluensa –Personer med nærkontakt med syk tamfugl Fugleinfluensa –? Antiviralia Medikamentell profylakse med oseltamivir –Alle som arbeider med syk tamfugl –Kan være aktuelt for innsamlere av syk villfugl

13 Oppfølging av eksponerte Kommunelegen fører logg over Alle som kan ha blitt eksponert som følge av arbeid med mulig eller bekreftet smittet fugl –Navn, adresse og periode for eksponering Alle som får medikamentell profylakse –Navn, adresse, vaksinasjonsstatus og behandlingsperiode Alle som har vært eksponert kontakt lege dersom utvikler symptomer innen 10 dager etter siste eksponering Gi beskjed om mulig eksponering for fugleinfluensa

14 Dyrehelse – folkehelse Tett samarbeid nødvendig Mattilsynet har ansvaret for –Alle veterinærmedisinske råd og tiltak –Egen bekjempelsesplan: www.mattilsynet.no –Arbeidsgiveransvar for alle som hjelper dem (men bønder er ofte selvst. næringsdrivende) kommunelegen har ansvaret for –Smittevernet for alle i kommunen –Andre helsemessige behov

15 www.fhi.no/fugleinfluensa


Laste ned ppt "Infuglensa Smitteverndagene 31. mai 2006 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google