Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet
Infuglensa Smitteverndagene 31. mai 2006 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet

2 To viktige prinsipper Tre grupper sykdom To grupper medikamenter
Sesonginfluensa Fugleinfluensa Pandemisk influensa To grupper medikamenter Vaksine stimulerer immunapparatet Antiviralia (”virusantibiotika”, Tamiflu) hemmer viruset

3 Fugleinfluensa – en fuglesykdom
1997 Hong Kong, H5N1 18 tilfeller hos mennesker, 6 døde over 1 million høns avlivet 2003 Nederland, H7N7 89 tilfeller hos mennesker, 1 død 30 millioner fugler Eurasia og Afrika, H5N1 218 tilfeller hos mennesker, 124 døde millioner fugler

4 Fugleinfluensa hos mennesker
Risiko for smitteoverføring ved tett kontakt med syke fugler Kan ha høy dødelighet Smitter normalt ikke fra person til person Ved dobbeltsmitte (humant og fuglevirus samtidig) kan det oppstå virus med høy virulens og evne til å smitte mellom mennesker reassortering Kan også tilpasse seg direkte til menneske mutasjon

5 Smittekjeden

6 Hvor er viruset? (smittekilde)
Levende, smittet fugl Avføring fra fugl Fugleprodukter (død fugl, fjær, kjøtt, egg) Miljø forurenset av smittet fugl Stor forskjell i konsentrasjon av virus Uttynning Følsomt for ytre påvirkning

7 Smittemåte Smitterisiko
Inhalering av stor dose levende virus (kontakt virus – luftveisslimhinne) Smitterisiko Gradere risiko for smitte etter mengde virus man blir eksponert for Farligere å sanere et hønsehus enn å plukke opp en død måke på stranda

8 Smitteveier Fugl til menneske Menneske til menneske
Fra tamfugl + Fra villfugl (+) Menneske til menneske Mulig noen få tilfeller i Sørøst- Asia (ubeskyttet nærkontakt) (+) Smitte av helsearbeidere eller andre nærkontakter – Omgivelser til menneske ?

9 Fugleinfluensavirus i Norge
Sannsynlig scenario på kort sikt Hovedmål Hindre smitte til fjørfebesetninger Forebygge smitte til andre fugler og dyr Forebygge smitte til mennesker Mattilsynet har utarbeidet en bekjempingsplan Overvåking, råd, tiltak Helsetjenesten Mottak av pasienter som tror de er smittet Gi råd om forebyggende tiltak Dempe angst

10 Risiko for å bli smittet
Smittepresset avhenger av hvor mange fugler som er smittet H5N1 ikke oppdaget Kjent smitte av H5N1 i området Risikoen for smitteoverføring fra fugl til menneske avhenger av atferd Opphvirling og inhalering av virus Inne/ute Varighet av eksponering Grad av kontakt Håndhygiene

11 Risiko for å bli smittet
Sporadisk kontakt med vill fugl = lav risiko også når H5N1 er påvist i området Ofte eller langvarig kontakt med vill fugl = økt risiko Ringmerkere Preparanter Innsamlere Arbeid med syk tamfugl = høy risiko

12 Vaksine og antiviralia
Sesonginfluensa Personer med nærkontakt med syk tamfugl Fugleinfluensa ? Antiviralia Medikamentell profylakse med oseltamivir Alle som arbeider med syk tamfugl Kan være aktuelt for innsamlere av syk villfugl

13 Oppfølging av eksponerte
Kommunelegen fører logg over Alle som kan ha blitt eksponert som følge av arbeid med mulig eller bekreftet smittet fugl Navn, adresse og periode for eksponering Alle som får medikamentell profylakse Navn, adresse, vaksinasjonsstatus og behandlingsperiode Alle som har vært eksponert kontakt lege dersom utvikler symptomer innen 10 dager etter siste eksponering Gi beskjed om mulig eksponering for fugleinfluensa

14 Dyrehelse – folkehelse
Tett samarbeid nødvendig Mattilsynet har ansvaret for Alle veterinærmedisinske råd og tiltak Egen bekjempelsesplan: Arbeidsgiveransvar for alle som hjelper dem (men bønder er ofte selvst. næringsdrivende) kommunelegen har ansvaret for Smittevernet for alle i kommunen Andre helsemessige behov

15


Laste ned ppt "Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google