Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Forvaltning av norske verneområder Ingunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Forvaltning av norske verneområder Ingunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Forvaltning av norske verneområder Ingunn Iversen Fagdirektør Laponiaseminar Jokkmokk 18.-20. september 2013 29.03.2015 1Laponiaseminar

2 Miljøverndepartementet Nær 17 % av Norge, (utenom Svalbard), er vernet: - Nasjonalparker ca 9,6 % - Landskapsvernområder ca 5,4 % - Naturreservater ca 1,7 % Perlene i norsk natur er vernet Foto: Frode Sandvik

3 Miljøverndepartementet Prosess: Ansvarlig: Oppstartfase Meldingsfase Fylkesmannen Faglig gjennomgang Miljødirektoratet Høring lokal/sentral Fylkesmannen Fylkesmannens innstilling sendes Miljødirektoratet Miljødirektoratet gjør sin nasjonale, faglige vurdering og sender sin faglige tilrådning til Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet klargjør for regjeringsbehandling Kongen i statsråd vedtar vern Inkluderende verneplanprosess

4 Miljøverndepartementet Foto: Sametinget Konsultasjon med Sametinget ”Konsultasjonene med Sametinget skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak”

5 Miljøverndepartementet Mål for forvaltningen er at den er: Kunnskapsbasert Lokalt forankret Enhetlig Foto: Elisabet Haveraaen Forvaltning av norske verneområder

6 Miljøverndepartementet Lokal forvaltning av nasjonalparkene Foto: Peter Kittelsen Foto: Bjørn Klauer Politisk sammensatt nasjonalparkstyre Rådgivende utvalg Sekretær for nasjonalparkstyret Ansettes av Fylkesmannen Forankres i Fylkesmannens fagmiljø Underlagt nasjonalparkstyret Miljøverndepartementet er klagemyndighet Foto: Marianne Gjørv

7 Miljøverndepartementet Foto: Øyvind Andreassen Foto: Brita Homleid Lohne Foto: Svein Fredriksen Lokal kontorplassering Faglig samlokalisering Synergieffekt Forvaltningsknutepunkt

8 Miljøverndepartementet Verneverdiene skal opprettholdes Forvaltningsplanene konkretiserer verneforskriftene Forvaltningsplanene utarbeides innenfor rammen av verneforskriftene Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons

9 Miljøverndepartementet Norsk mal: Skilleark virkemidler – frise Laponiaseminar © Ove Bergersen / NN / Samfoto Marianne Gjørv Verneområdene kan brukes Foto: Svein Magne Fredriksen Marianne Gjørv 9 Foto: Ingunn Iversen 29.03.2015

10 Miljøverndepartementet Norsk mal: Skilleark virkemidler – frise Laponiaseminar10 Forvaltningsplanene konkretiserer tiltak Foto: Riksantikvaren 29.03.2015

11 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Foto: Kristin Westby Laponiaseminar11 Takk for meg ! 29.03.2015


Laste ned ppt "Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Forvaltning av norske verneområder Ingunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google