Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsprogrammet 2005 Mål 2.1.3: Øke internasjonaliseringen av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter til Trøndelag. Tiltak: Videreføre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsprogrammet 2005 Mål 2.1.3: Øke internasjonaliseringen av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter til Trøndelag. Tiltak: Videreføre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprogrammet 2005 Mål 2.1.3: Øke internasjonaliseringen av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter til Trøndelag. Tiltak: Videreføre og konkretisere arbeidet med Innflagging Trøndelag.

2 Forprosjektet Utarbeide beslutningsgrunnlag for prosjekteierne knyttet til etablering av innflaggingskontor for Trøndelag Prosjekteiere: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune Styringsgruppe: »Inge Nordeide, TK »Inge Fornes, NTFK »Milian Myraunet, STFK Februar –juni 2005 Innflagging Trøndelag

3 Hovedfokus innflagging Hva er regionens absolutte fortrinn med internasjonal konkurransekraft Kunnskapsintensive bransjer, sektorer, klynger og fyrtårnsatsinger innen: olje/gass/offshore, havbruk, Helseteknologi IKT/trådløs kommunikasjon

4 Hva menes med ”innflagging”? Flere etableringer i nytt og eksisterende næringsliv: Investering eller etablering av utenlandske eller nasjonale virksomheter i Trøndelag Flere talenter til regionen ( utenlandske studenter/forskere, gjesteprofessorer) Flere HK-funksjoner til Trondheim og Trøndelag

5 Anbefaling: Etablere en permanent enhet som jobber fokusert, konsentrert og målrettet med å trekke utenlandske og norske aktører til regionen  Langsiktig satsing 10 år  Måling første 3 år på aktivitetsnivå

6 Hvor står vi i 2015? 150-170 nasj./internasjonale bedrifter identifisert og kontaktet årlig Følger opp og forhandler med 50 bedrifter om etablering/investering 5-8 nasjonale/internasjonale etableringer i regionen årlig

7 Trøndelags internasjonale fortrinn Kunnskapsintensive bransjer med høyt utdannet fagfolk Olje & gass/offshore ( leverandørmarked 25 mrd) Havbruk & Marine Ressurser (48 bedrifter, 4 mrd 2012) Medisinsk/Helseteknologi IKT/Trådløs kommunikasjon Utgangspunktet er de internasjonale nettverkene vi allerede har i regionen!

8 Forslag innflaggingsmodell 70% off.eierskap 30% fra andre og næringsaktører Uavhengig enhet 4 ansatte Aktivt styre (FoU, akademia,næring,politikk) Lokalisering:Trondheim Samlokalisering med sentrale aktører 4,1 mill. årlig budsjett Service-funksjon for aktører i og utenfor Trondheimsregionen Samhandling med sentrale aktører og prosjekter (MNHK,NiT, LEN,SIVA,Europakontoret, City Manager, StudiebyEn, MedTech m.fl ) Info- og kunnskapsdeling Samordne tiltak/arrangement Felles profileringsmateriell/portal

9 Arbeidsmetodikk Identifisere prospekter i Trøndelag av interesse for internasjonale miljøer Referanseliste aktuelle business case ( Metron, Atmel, Sun,Yahoo, PGS/Pertra osv) Benchmarking Trøndelag vis à vis andre norske regioner Organisere skreddersydde besøksprogram i regionen Kontakter med lokasjons- og forretningsnettverk Rådgivning og praktisk bistand før,under og etter etablering

10 Drift og styringsmekanismer Alternative driftsformer: Prosjektorganisasjon Selvstendig AS Stiftelse Uansett modell: off.eiere aktive i målstyring og strategi! Styring: Sikre styring gjennom detaljert forr.plan Gode rapporteringsrutiner Jevnlige aktivit.rapport. overfor eiere og øvrige samarbeidspartnere (synliggjøre hva vi gjør og hvordan!)

11 Budsjett og finans.plan

12 Videre arbeid Oppstartsfase juni –des 2005 4.juni Styringsgruppen ferdigstiller Beslutningsgrunnlaget 15.juni Fremmes som egen sak i Fylkesutvalg Høst 05: Endelige politiske vedtak Aktiviteter:  Iverksette konkrete tiltak i markedet ( ref.aktiviteter beskrevet)  Utforme skisse til nettportal  Kravspes.leder og forretningsutviklere for virksomheten  Avklare aktiviteter, roller og oppgaver for partnerskapet Etablering innflaggingskontor 1.januar 2006

13 Copenhagen Capacity Etablert i 1994 av hovedstadsregionens samarbeidsutvalg Budsjett 26 mill d.kr/år 17 + 5 ansatte 120-150 årlige investeringsprosjekter Samarbeid gjennom partnerskap og nettverk Styre: 7 fra amtet og kommunen + 6 fra næringslivet

14 Tampere International Business Office Tampere international Business Office (TIBO) etablert 2004 Finansiering Tampere kommune og 5 kommuner i regionen Totalbudsjett for 2004-2005 ca.3,5 mill kroner. 4 ansatte Potensielle bedrifter kontaktet (mål:100-150, resultat:133) Bedrifter på besøk i Tampere eller deltok i forhandlinger (mål:30-50, resultat:14) Positive lokasjonsbeslutninger ( mål:8-10, Resultat:7) K lar strategi med målsettinger for antall, klustre, regioner og operative tiltak Resultater kan bare oppnås ved langsiktig arbeid


Laste ned ppt "Samhandlingsprogrammet 2005 Mål 2.1.3: Øke internasjonaliseringen av trøndersk næringsliv og innflagging av virksomheter til Trøndelag. Tiltak: Videreføre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google