Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen INF5120 01.06.2006 Et løsningsforslag. Oppgave 1 Oppgave 1) (30% - 60 minutter, COMET) Ta utgangspunkt i den vedlagte problembeskrivelsen, og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen INF5120 01.06.2006 Et løsningsforslag. Oppgave 1 Oppgave 1) (30% - 60 minutter, COMET) Ta utgangspunkt i den vedlagte problembeskrivelsen, og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen INF5120 01.06.2006 Et løsningsforslag

2 Oppgave 1 Oppgave 1) (30% - 60 minutter, COMET) Ta utgangspunkt i den vedlagte problembeskrivelsen, og lag en plattformuavhengig (PIM) arkitekturmodell som viser interaksjonen mellom ERP system og CRM system. Bruk gjerne COMET arkitekturmodell, eller begrunn valg for en egen variant. (60 minutter)

3 Oppgave 1 For å lage en PIM arkitektur model som viser interaksjonen mellom en ERP system og en CRM system velger jeg først å lage en referanse arkitektur model fra COMET. Modelene viser subsystemene

4 Oppgave 1 forts. Her lager jeg en component model som viser et bruker grensesnitt, to business services(input fra referanse arkitekture), og to resource services. Legg merke til at jeg bruker Order både for Invoice og Repair. Dette gjøres for enkelhets skyld

5 Oppgave 1 forts. Her viser jeg en interface og interaction model som utgjør den ønskede PIM modelen.

6 Oppg1 forts.

7 Oppgave 2 Oppgave 2a ) Beskriv og illustrer hvordan man kan definere metamodeller for source og target modell, og gjør dette for den aktuelle PIM (Arkitekturmodell) (fra oppgave 1) og for CORBA (PSM), se grammatikk/syntaks og eksempel på CORBA IDL i vedlegg. Oppgave 2b) Beskriv og illustrer hvordan man kan definere transformasjonsregler med ATL (eller evt. XMF:Mosaic, eller MOFScript) for å definere en relasjon/mapping fra den plattformuavhengige (PIM) UML arkitekturmodellen til en plattformspesifikk (PSM) UML modell for CORBA med generering av IDL (Se prinsipiell beskrivelse av syntaks for IDL med lite eksempel i vedlegg.)

8 Oppgave 2a En transformasjon krever to metamodeller: –En kilde metamodel(source) –En mål metamodel (target) I vårt tilfelle er PIM fra oppg1 en kilde metamodel og mål metamodelen er en PSM Corba. Metamodeller lages for å definere språk, tekstlig eller visuelt. De beskriver en model på et høyere abstrakt nivå De definerer: den abstrakte syntaksen

9 Oppgave 2a forts Kilde metamodel er laget med utgangspunkt i UML 2.0 metamodelen som beskriver component strukturer OBS!! Assosiasjonene fra BussinessService til Interface skal begge peke mot interfacet. ResourceService og Tool skal også ha de samme relasjonene til Interface som BussinessService

10 Oppgave 2a forts En target metamodel som beskriver den gitte syntaksen kan være:

11 Oppgave 2b Transformasjon mellom to modeller(instanser av metamodel): - definisjon av mapping - definisjon av transformasjonsreg lene Vi beskriver mappingene visuelt med hjelp av XMF Mosaic og skriver transformasjonsreglene i ATL. Model Interface Operation Interface Definition Operation M2D I2I O2O

12 Oppgave 2b forts. Så kan man definere transformasjons reglene i ATL Rule I2I { from ci : PIM ! Model to i : PSM ! Defintion ( name  ci.name, interface  ci.interface, type  ci.type) } På den måten kan man fortsette å definere reglene for I2I, O2O and A2A

13 Oppgave 3 Oppgave 3) (20 % - 30 minutter, Systemstøtte for metodikk) Diskuter hvordan man kan gå frem for å lage systemstøtte for utviklingsprosesser, som COMET, på en slik måte at prosessen enkelt kan tilpasses den enkelte organisasjon og anvendelses type

14 Oppgave 3 forts. Systemstøtte for utviklingsprosesser –UML profiler Utvide UML metamodelen Tilpassnig til applikasjons områdets behov –DSL Definere et språk som passer for utviklingsprosessen Mer spesifiske definisjoner av domain conseptene Definerte språk brukes i utvikling frameverk –RSM (UML profil for Comet laget og instalert i verktøy) –Eclipse GMF(frameverk generert)


Laste ned ppt "Eksamen INF5120 01.06.2006 Et løsningsforslag. Oppgave 1 Oppgave 1) (30% - 60 minutter, COMET) Ta utgangspunkt i den vedlagte problembeskrivelsen, og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google