Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikter Kartlegging Konflikttyper Håndteringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikter Kartlegging Konflikttyper Håndteringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikter Kartlegging Konflikttyper Håndteringer

2 Kartlegging av konflikter Vernerunder, ’walking around’, observasjoner, Spørreskjema Helseundersøkelser, bedriftslege, HMS (helse- miljø-sikkerhet) Gruppesamtaler (debrief) Enkeltsamtaler (medarbeidersamtaler) Seminar, konferanse, samling Organisasjonsutvikling ? (Prosjektaktivitet)

3 Eksempler på arbeidsmiljøkonflikter syndebukken trakassering mobbing kulturelle forhold lønnsspørsmål stillingsspørsmål –forbigåelse –ansettelse –lokale lønnsfastsettelser oppsigelser lederspørsmål opplæring personlig oppførsel personlig egnethet fysisk plassering

4 Konflikthåndtering Nærmeste kollega (medvirkningsprinsippet) Nærmeste overordnede Veneombud (Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg) Tillitsvalgt (Hovedavtalen - organisasjonsfrihet) Arbeidstilsynet Sivilt rettsapparat

5 Argyris & Schön: handlingsteorier Uttrykte verdier: verdier, holdninger og antagelser vi oppgir å følge Bruksverdier: verdier, holdninger og antagelser som styrer vår adferd Mål: skape samhandlingsmønstre som bryter forskjellen mellom uttrykte og bruksverdier

6 Konflikthåndtering Lewins modell Fase 1: Unfreezing: hvordan skal holdninger, forutinntatthet og fordommer brytes ned? Fase 2: Change: hvordan skapes samhandling som gir virkning i arbeidsmiljøet Fase 3: Re-freezing: hvordan skapes grunnlag for å opprettholde og videreutvikle hensiktsmessige forandringer

7 Konflikthåndtering PEACE 5 fase modell 1.Planning 2.Encourage 3.Account 4.Closure 5.Evaluation

8 Konfliktsamtalen basert på SWOT Strengths: hva fungerer best Weakness: hva kan lettest forbedres Opportunities: hva er det mulig å forbedre i fremtiden Threats: Hvilke flaskehalser møter vi i fremtiden’

9 Hjørnesteinene i AML Samhandling, samarbeid: Informasjon, drøfting og forhandlinger Medvirkning: valg av verneombud, tillitsmannsapparat Forebygging: hva skal forebygges

10 Praktisk konflikthåndtering bygger på grunnsteinene: Analyse av den enkelte arbeidsplass Norsk arbeidsmiljølovgivning og forskrifter Internasjonal akademisk arbeids- og organisasjonspsykologi

11 Håndtering av personalkonflikter Hva er en personalkonflikt? Hvordan kartlegges konflikten? Hvilke tiltak kan iverksettes?


Laste ned ppt "Konflikter Kartlegging Konflikttyper Håndteringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google