Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i forretningsjuss av advokat Christian Bendiksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i forretningsjuss av advokat Christian Bendiksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i forretningsjuss av advokat Christian Bendiksen

2 Dagens tema Etablering av gründerbedriften Et par ting å tenke på i forbindelse med oppstart Produksjonsfasen: Et par tema om kunder og konkurrenter Kort om skatt

3 Etableringsfasen: AS, ANS eller holder det med et enkeltmannsforetak? (i) Minimumskapital og ansvarsbegrensning AS – krever kr. 100.000,- Ans og enkeltmannsforetak: Ingen selskapskapital nødvendig fordi deltagerne hefter personlig for selskapsgjelden Hovedforskjell: RISIKO

4 Etableringsfasen: AS, ANS eller holder det med et enkeltmannsforetak? (ii) Registrering og formalkrav AS: Krav til dokumentasjon ved stiftelse –Stiftelsesprotokoll, vedtekter, åpningsbalanse. Ans og enkeltmannsforetak –Utgangspunkt: Ingen dokumentasjonskrav til selve etableringen – NB selskapsavtale ved ANS Felles for samtlige foretaksformer –Registermelding for registrering i foretaksregisteret og merverdiavgiftsmantallet –Arbeidsgiverregisteret – hvis du har ansatte

5 Etableringsfasen: AS, ANS eller holder det med et enkeltmannsforetak? (iii) Regnskaps – og revisjonsplikt ved de ulike selskapsformene AS må ha revidert årsregnskap oversendt Brønnøysund hvert år Ligningsloven medfører at enkeltmannsforetak og ANS for alle praktiske formål må føre løpende regnskap Redusert revisjonsplikt ved ANS og enkeltmannsforetak –ved driftsinntekter over 5 mill og/eller flere enn 5 ansatte Konsekvens: Kostnader

6 Oppstartsfasen: Beskytte konsept og forretningsmetoder (i) Vern av grunnideen Patent –Ny teknisk oppfinnelse, vern etter søknad Design –Utseende til et produkt (konturene, favene, formen, strukturen og/eller materialet) –Vern ved registrering Opphavsrett –Intet nyhetskrav, automatisk vern, må ha ”verkshøyde” Øvrig beskyttet kunnskap –Bedriftshemmeligheter –Forretningskonsepter og knowhow

7 Oppstartsfasen: Beskytte konsept og forretningsmetoder (ii) Hvordan verne Firmanavnet mot etterligninger? Firmanavnets betydning –Registrering av virksomheten –Markedsføring Hvordan verne firmanavnet –Registrering av varemerket –Domeneregistrering

8 Produksjonsfasen: Fremstille og markedsføre produktet (i) Forholdet til kunder Hva er levert? –Har produktet ”verkshøyde” etter åndsverkloven? –Er produktet basert på en forretningshemmelighet? –Er produktet utformet etter et patent eller en registrert design? Hvordan er leveringsavtalen utformet? –Overgang av rettigheter –Adgang til bruk utover det opprinnelig forutsatte –Videreutvikling og bearbeidelse

9 Produksjonsfasen: Fremstille og markedsføre produktet (i) Forholdet til kunder Mangler og reklamasjoner –Hva er avtalt ytelse? –Hva kreves av reklamasjon fra kundens side? Erstatningsplikt? –Rett til utbedring, omlevering eller kun erstatningsplikt? –Hva skal erstattes: Positiv vs. Negativ kontraktsinteresse? –Erstatning utenfor kontrakt?

10 Produksjonsfasen: Fremstille og markedsføre produktet (ii) Forholdet til konkurrenter Bruk og misbruk av informasjon om konkurrenter –Villede forbrukere om konkurrentens produkter, eller snylte på konkurrentens opparbeidede goodwill –Misbruke informasjon om forretningshemmeligheter eller tekniske driftsmåter mottatt fra konkurrentens ansatte/andre Informasjonsutveksling mellom konkurrenter –Kan anses som samarbeid som har til ”formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen” –Er spesielt aktuelt hvis informasjonen er sensitiv, oppdatert og individualisert Samarbeid som ikke rammes av konkurranseloven –Distribusjon og visse former for spesialisering

11 Produksjonsfasen: Fremstille og markedsføre produktet (iii) Kort om egen markedsføring Grenser for markedsføring – innhold –”God markedsføringsskikk” –Særlig forbrukerbeskyttelse i forhold til visse typer reklame Sammenlignende reklame, Tilgift og lotterier Annonserte rabatter Grenser for markedsføring – markedsføringskanaler –Reservasjonsretten mot telefonsalg og uadressert reklame –Forbud mot spam – mfl § 2b Grenser for markedsføring – personopplysningsloven –Ikke lov til å oppbevare informasjon om kunder lenger enn nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden –Ikke uten videre lov å bruke informasjon innsamlet for ett formål til andre formål på et senere stadium –Samtykkekravet: Frivillig, uttrykkelig og informert

12 (iv) Få andre til å markedsføre? Franchisesystem –Dere eier varemerker, forretningskonsept og knowhow - VERN –Krav til franchisetageren Lisensavgift og eksklusiv kjøpsplikt Omsetningskrav - stigende Konfidensialitet og konkurranseforbud Distributører –Videreselger i eget navn og for egen regning –Distributørens tilgang til varemerke og reklamemateriale må reguleres –NB: Ingen bindende minimums videresalgspris eller total avgrensning av det territorium distributøren skal selge innenfor Agentforhold –Videreselger for fremmed regning –Har krav på provisjon av salg og avgangsvederlag ved oppsigelse –Kommersielle betingelser kontrolleres fullt ut av hovedmannen Produksjonsfasen: Fremstille og markedsføre produktet

13 Kort om skatt AS og ANS – 28 % løpende beskatning av overskudd, + ytterligere 28 % av eventuelt utbytte (marginalt 48,16% (28 + [28% av 72%])) Enkeltmannsforetak – løpende beskatning av overskuddet som næringsinntekt (marginalt 50,7% - 51% etter årets statsbudsjett) I AS vil grunderen normalt være ansatt – og har i prinsippet krav på lønn (noe høyere kostnader, marginalt 54,3 inkl. arbeidsgiveravgift)


Laste ned ppt "Forelesning i forretningsjuss av advokat Christian Bendiksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google