Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lassen 20071 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 8. januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lassen 20071 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 8. januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lassen 20071 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 8. januar 2007

2 Lassen 20072 Kartlegging? n Har kartlegging betydning for spesialpedagogisk rådgivninsarbeid? n Hvorfor ? n På hvilke måter ? n For hvem?

3 Lassen 20073 Kompleksiteten ! n Komorbiditet ! n Hvor begynner du ? n Hvor langt går du ? n Brede n Tak & gulv n Hvordan begrunner du dine valg?

4 Lassen 20074 Kartlegging innen spes. Ped. n Benytter ulike fremgangsmåter for å avdekke spesialpedagogiske behov, vurdere situasjoner og igangsette tiltak n Kartlegging er ulike måter å skaffe seg inormasjon på for å kunne foreta informerte beslutninger ( Holmberg & Lyster)

5 Lassen 20075 5 ulike hensikter (Sattler) n Kartlegging for diagnostisering n Kartlegging for “screening” n Kartlegging i forhold til en konkret og avgrenset problemstilling (eks. henvisning til ppt, BUP, osv.) n Kartlegging i forhold til rådgivning, habilitering eller rehabilitering n Kartlegging for å evaluere endring (tiltak)

6 Lassen 20076 De 4 Søylene n Intervju n strukturerte/ ustrukturerte, kvalitative/kvantitative, indiv/system nivå n Normerte tester n standeriserte på representativ utvalg n Observasjon n deltakende, ikke deltakende, systematisk/ usystematisk, indiv/system fokus, naturlig setting n Uformelle tester

7 Lassen 20077 15 Aspekter (Sattler s.9) n Til barnets beste n Systematisk prosess n Standardisert kontekst n Nøyaktig skåring n Påvirkning av skårer n Validitet & realibilitet n Normativ sammenlign. n Både induktiv & deduktiv n Konkl. baseres på alt n Kun et utsnitt n Fortolkningsmulighet n Flere former for tester bør brukes n Annet data viktig n Trengs å gjenntas n Forskjellige resultater

8 Lassen 20078 De 11 stegene (Sattler) 1.Gå i Gjennom henvisning 11. Følg opp forslag & 2. Bestem om du aksepterer den re - evaluere strategier 3. Få relevant bakgrunns inform. 4. Evaluere påvirkning av relevante andre 5. Observer barnet i flere settinger 6. Velg & administrere valid test batteri 7. Tolk resultatene 8. Utvikle intervensjons strategier 9. Skriv rapport 10. Møt foreldre, lærere, henvisende instans, barnet

9 Lassen 20079 Eksamenskomponenter n 3 WISC-III/ WAIS/ eller WPPSI protokoller og en rapport basert på en prøve. n Forståelse av kartleggings (test/ observasjon/ intervju) betydning innen spesialpedagogisk rådgivning

10 Lassen 200710 Strategisk bruk av WISC n Hvem bør testes med Wisc III? n Hvordan få kontakt med barnet? n Wisc måler bare en del av livsverden. n Hvordan presentere resultatene for barnet, foreldrene og skolen? n Hvordan anvende resultatene for barnets beste!

11 Lassen 200711 Pedagogiske konsekvenser n Individuelle – Spesifisert IOP & TPO – Ta utgangspunkt i styrker / kompenser for svakheter (nivå, læringsstrategi, utholdenhet) – Riktig miljø, personer og hjelpemidler vesentlig n System- ”Empowerment” & Samarbeid – Inkludering- holdninger i klasse/ barnehage – Differensiering- Ift: faglig nivå, settinger (gruppe/klasse/alene), metoder og vurdering – Samarbeid med foreldre & tverfaglig samarbeid på skole/barnehage og øvrige instanser

12 Lassen 200712 Wisc III rapporten n Formål – Hvem skal ha rapporten ? For eksempler se Bjargo og/eller Sattler. n Struktur – Formelt brev – Addresser – ditt, mottaker – Heading- Klienten, fødselsdato, sted for testing – Bakgrunn-Testen, henvisning, kjennskap, annen info. – Resultater: observasjoner/ test funn – Betydning av resultatene: Tolkning av funn, pedagogiske konsekvenser & anbefallinger

13 Lassen 200713 Ikke verbale tester n Ved testing begynn alltid med det barnet liker eller kan. n Verdi av ikke verbale tester er at det virker motiverende på mange barn og ligner lek n Supplering til verbale tester n Eller vesentlig for verbal språkfattige barn n fremmedspråkelige, språkvansker, umodenhet

14 Lassen 200714 Tegn et menneske n Goodenhough Draw-a-Man Test n Barnet får et hvit ark og blyant. De er bedt om å tegne et menneske. n Tegningen skåres etter 51 faktorer. n Skåren er normert fra 3-13 år. n Brukes til å måle intelligens. n Koppitz : Human Figure Drawing Score n Normer for 5-11/12 år. n Ulike skårer for gutter og jenter

15 Lassen 200715 Raven Progressive Matrices n Coloured form med 36 bilder n for barn fra 4-11 med og uten språk n kan andvendes med døve barn, barn med afasi, mutistism, fremmedspråkelige, voksne som antas å være PUH, eldre utsatt for demens. n Gruppe eller individuelt n ingen tidsbegrensing n Vanlig form med 60 bilder n Informasjon om kognitiv fungering, intelligens nivå, hukommelse, strategier

16 Lassen 200716 Skåring av Raven n Hvert riktig svar får ett poeng n Poengene legges sammen n Ut fra en normativ tabell basert på alder finner man antatt persentil skåren for intelligens n Stor variasjon i forhold til nasjon go tidspunkt for standardisering for voksne n Finnes Norske standard (Frisvik)

17 Lassen 200717 Bender Gestalt n 9 Bilder som barn skal kopiere på ett ark n Etter Koppitz tolkninger: 30 feil skåres n Fordreining av form/ størrelse n Rotasjon av figuren n Integrasjon av formene n Perseverasjon av figure n Kan gi indikasjon på umodenhet, hjerneskade og emosjonelle vansker

18 Lassen 200718 Leiter International Performance Scale n Ikke verbal prøve som måler kognitiv nivå og IQ – Svaret gis gjennom plassering av brikker opp mot en oppgave som ligger foran vedkommende n 2 Utgaver – Gammel & Leiter-R – Alder 2-18 år – Hvert trinn har 4 oppgaver som skåres positiv/ negativ. Mye matching av mønster og logisk analogisk kognisjon. n Må bruke den nye manualen for skåring da den gamle gir før høye skårer

19 Lassen 200719 Litteratur n Sattler (2002) Assessment of Children, San Diego: Jerome M. Satttler, Publisher, Inc. n WISC-III Håndbok (i kofferten) n Batram, D. (1999) International guidelines on standards for test use, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16:714-737 n Engvik, H. (1999) Testvaliditet, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16: 718-722 n Bjargo CD n ISP Test Katalog- På student web side


Laste ned ppt "Lassen 20071 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 8. januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google