Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold

2 Visjon: Fra delt til helt Mestring, læring og trygghet for pasient og for pårørende. Fokus: Rehabilitering 2

3 OperasjonSykehusavdeling Pleies av personliga assistenter Rødhet oppdages, ingen informasjon til personliga ass eller foreldre Hjemmetjenesten overtar pleieansvaret ingen hjelpemidler eller lege involvert. Rødhet blir til sår. Får antidecubitus madrass Info om snuskjema og smøring Såret blir større, vesker, feber, verk Operativt ingrep Inlagt infektion 10 dager Lang rehabiliteringstid 3

4

5 Innhold i Vestfoldmodellen Rehabilitering og etterbehandling Fokus på pasient og pårørende Brukerforankring og medvirkning Læring og mestringsmetodikk Tett samhandling om den helhetlige behandlingslinje 5

6 Målsetting Pasienten opplever seg ivaretatt gjennom en helhetlig behandlingslinje Pasient og pårørende får kunnskap og styrke til livsmestring Raskere rehabilitering og godt forberedt utskriving til hjemmet Effektiv behandlingslinje – god ressursutnyttelse Bedre bruk av rehabiliterings- og opptreningsmidler 6

7 Delmål God samhandling og samarbeid skal gi –Redusert antall reinnleggelser –Redusert / utsatt behov for sykehjem –Redusert liggetid på sykehuset –Bedre oppfølging i kommunene –Gjensidig læring og lærende team 7

8 Gevinster for pasientene og pårørende Tidlig start på rehabilitering gir større sjanse for å nå optimalt funksjonsnivå Rehabilitering i samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste øker graden av tilrettelegging for hjemmesituasjonen Redusert dødelighet (jamfør erfaringer fra Søbstad sykehjem i Trondheims) Økt mulighet for læring og mestring Økt pasient og pårørende tilfredshet Bedre tilrettelegging for å ha pårørende aktivt med Redusert medisinforbruk 8

9 Gevinster for Sykehuset Raskere utskriving fra sykehuset gir –økt sirkulasjon og –færre korridorpasienter Bedre oppfølging og rehabilitering etter behandling gir –bedre total resultat etter behandling og –færre reinnleggelser Bedre samhandling med kommunene Mer optimal ressursutnyttelse 9

10 Gevinster for kommunene Pasientene får bedre funksjonsnivå –er mer selvhjulpne –redusert eller utsatt behov for pleie og omsorgstjenester Økt kompetanse i forhold til rehabilitering Bedre planlegging og samhandling med sykehuset ved inn- og utskrivninger 10

11 Prosjekt ”Vestfoldmodellen” Prosjektoppstart 01.10.07, forutsetter svar / finansiering innen 01.09.07 Oppstart drift (12 døgn / 20 dag) i løpet av 2009 –Avhenger av løsning for bygg –Avhenger av finansieringsmodell for drift Sluttrapport og evaluering høsten 2011 11

12 Budsjett forprosjekt 2007 - 2008 12 1 prosjektleder i 13 måneder910 000 2 prosjektmedarbeidere i 9 måneder1.170 000 Kontorlokaler og IT drift, telefon og lignende, 3 kontorer i ett år 100 000 IT-utstyr100.000 Møter, høringsmøter, kopiering100.000 Reiser og studiebesøk200.000 Formidling, prosess100.000 Sum2.680.000

13

14 Innhold i Vestfoldmodellen Rehabilitering og etterbehandling Fokus på pasient og pårørende Brukerforankring og medvirkning Læring og mestringsmetodikk Samhandling om den helhetlige behandlingslinje- tette hullene mellom nivåene 14


Laste ned ppt "Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google