Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Forskerskoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Forskerskoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Forskerskoler

2 2 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Tidsplan Mandag 7. april kl 1200 :Frist for innsending til IME Tirsdag 8. april : Behandling i IMEs ledermøte Torsdag 10. april: Innsending fra IME til sentraladministrasjonen 4. juni 2008 kl 1200: Frist for innsending til NFR:

3 3 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Rammer for forskerskole Nettverksmodellen Årlig opptak: minst 5 studenter –Finansieringsbehov: minst 3,5 MNOK per år. Skal ha en leder Skal ha et styre NFR kan bare bidra med kvalitetsfremmende tiltak

4 4 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 NFRs utlysning Utlysning av midler til nasjonale forskerskoler 2008-2016 Ca.115 mill. kroner utlyses til nasjonale forskerskoler innenfor alle fag for perioden 2008-2016. Skolene skal være nettverksbasert. Forpliktende samarbeid mellom miljøer er en forutsetning. Forskningsrådet holder informasjonsmøte om ordningen 1. april. Søknadsfrist: –04.06.2008 kl 12:00 Tidligste tillatte prosjektstart: –01.10.2008

5 5 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Hvem kan søke ? Forskerskolene er nærmere beskrevet i "Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge", som vil bli lagt til grunn for søknadsbehandlingen. Forpliktende samarbeid mellom miljøer er en forutsetning og skal være med på å sikre doktorgradsstudentene tilgang til anerkjente forskningsmiljøer med bredde og dybde. Universiteter og vitenskapelige høgskoler kan maksimalt sende 4 søknader hver, statlige høgskoler maksimalt 2 hver.

6 6 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Antatt tilgjengelige midler: Ca. 115 mill. kroner for perioden 2008-2016 Rykter: –12-15 MNOK for 2008 –20-30 MNOK for 2009

7 7 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Hva er en forskerskole ? En forskerskole bør normalt omfatte minimum 20 studenter og 4-8 veiledere når den er fullt utbygd. Mindre skoler kan også være aktuelt. Tilordning av stipendiater og veiledere kan skje over tid. Skolen må ha en faglig leder og et eget styre med ansvar for å knytte doktorgradsstudenter og ressurspersoner til skolen og overordnet ansvar for å utvikle de faglige aktivitetene. Den årlige rammen for støtten til en forskerskole kan være 3-5 mill. kroner, og støtten gis for inntil 8 år. Skolen vil bli vurdert med tanke på videre finansiering etter ca. 4 år.

8 8 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Søknaden må redegjøre for: forskerskolens faglige innhold i bred forstand, målsetting og avgrensning beskrivelse av nettverket, de viktigste nasjonale aktørene innenfor det aktuelle fagområdet og deres eventuelle tilknytning til nettverket, samarbeidsrelasjoner og forskerskolens plassering antall stillinger som øremerkes til forskerskolen (veiledere, stipendiatstillinger, andre stillinger) og andre typer bidrag fra de deltakende institusjonene (infrastruktur og liknende) forskerskolens merverdi faglig, strategisk og samfunnsmessig forskerskolens planer for internasjonalt samarbeid forskerskolens ledelse og organisering (styring/koordinering, faglige ledelsesfunksjoner, forholdet mellom partene og vertsinstitusjonene) forpliktende uttalelser fra de samarbeidende institusjonene et spesifisert totalbudsjett for forskerskolen.

9 9 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Hva NFR kan dekke Nasjonale og internasjonale seminarer, kurs, workshops osv Tiltak for internasjonalisering Tiltak for å stimulere til utvikling av veilederfunksjonen Frikjøp av leder for forskerskolen (normalt inntil 30% av årsverk pr. år) Eventuelt midler til sekretariatsfunksjon (inntil 15% av årsverk pr. år) Midler til å knytte postdoktorstipendiater til skolen (inntil ½ årsverks forlengelse av postdoktorperioden) Midler til løpende kvalitetssikring (styre)

10 10 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Forskerskoler er en superstruktur Alle studenter må tas opp hos en samarbeidspartner som har “gradsrett” Alle som tas opp hos oss (IDI) følger våre regler og retningslinjer –En viss usikkerhet for residensplikten når studentene er ansatt hos en partner som ikke har gradsrett. Regional høgskole uten gradsrett Næringslivspartner

11 11 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Mulighetene Danne konsortier som også kan bidra I finansiering Hvis en av NTNUs utvalgte vil trolig NTNU bidra med finansiering Internasjonalisering Etablerer et større fagtilbud Faglig felleskap Mange muligheter selv om en ikke får NFR-støtte

12 12 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Spådommer om fremtiden Stjernøutvalget foreslår at det gis 300 MNOK til forskerskoler. Etter forrige utredning (Mjøsutvalget) fikk vi en finansieringsmodell som fører til fragmentering og selvforsyning – ingen incitamenter til samarbeid Dissensen i Stjernøutvalget og mange kommentarer poengterer frivillig samarbeid heller enn regionale samlinger. Det vil føre til finansieringsmodeller som belønner samarbeid mellom institusjoner

13 13 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 IDIs forslag 1.Modell-drevet utvikling av IKT-systemer, Krogstie og Trætteberg 2.Open Source Software, Conradi mfl. 3.Cognitive Science, Downing, Aamodt 4.Helseinformatikk, Nytrø mfl. 5.Data- og informasjonsforvaltning, Bratbergsengen mfl. 6.High Performance Computing and Reliable Systems, Elster mfl. 7.Complexity in Natural Computation, Haddow mfl.-

14 14 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 De andre IME-instituttenes forslag Teknisk kybernetikk Instituttovergripende forskerskole Elkraftteknikk Instituttovergripende forskerskole Elektronikk og telekommunikasjon Nano-engineering for komponentanvendelser En til.... Institutt for matematiske fag Mathematical Sciences and Engineering Algebra Computational Science and Engineering Bevaringsbiologi Operatoralgebraer/Matematisk fysikk Geometri/Topologi Bioinformatikk Telematikk Nettbaserte tjenester Pålitelighet/feiltoleranse/robusthet av IKT-systemer


Laste ned ppt "1 Forskerskoler, IDI 26. mars 2008 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Forskerskoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google