Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attachè – rollen i TEFT John Arne Bjørgen Seminar 2004-10-26.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attachè – rollen i TEFT John Arne Bjørgen Seminar 2004-10-26."— Utskrift av presentasjonen:

1 Attachè – rollen i TEFT John Arne Bjørgen Seminar 2004-10-26

2 Attachérollen proaktiv kobler - hverken ”pull” eller ”push”, men ”matchmaking” bedriftsrådgiver/analytiker - identifisere behov FoU tilbyder finansiør medlem av et kollegium (korps)

3 Attachérollen (forts.) bedriftens representant forankring i FoU instituttene internasjonal, nasjonal og regional rolle, en nettverksaktør bedriftsporteføljeforvalter profesjonell prosjektadministrator – prosjektleder høy integritet/habilitet utøve rollen ekspeditt – redelig - ryddig

4 Kulturell og kompetansemessig forankring i FoU instituttene Kompetanse forutsetninger:  Teknologiske generalister  Bedriftskompetanse

5 FUNKSJONALITET Salg:  Oppsøkende virksomhet  Bedriftsrekruttering Identifisere behov:  Avdekke teknologiske muligheter som kan løses gjennom et TeknologiProsjekt (TP)

6 Funksjonalitet Gjennom  Bedriftsanalyse Fremskaffe et bilde av bedriftens generelle situasjon(regnskap mm) Teknologisk gjennomgang  Vurdere TP – ets teknologiske og forretningsmessige muligheter  Avstemme TP mot bedriftens mål og strategi  Konkretisere muligheter/ideer til TP – forprosjektrapporten

7 Funksjonalitet Initiere TP Fra omforent forslag til TP til bedriftens aksept av tilbud fra FoU instituttet. Oppfølging til avsluttet TP  Nødvendig! Formidler  Formidle behov til virkemiddelapparatet Nettverk  Inngå i regionens bedriftsrettede nettverk Lojalitet:  Bedriften Representasjon  Bedriftens utsending inn i forskningsinstituttene

8 Hva kan læres fra NEF – Norges Eiendomsmeglerforbund (http://www.nef.no). 1. ” Så snart bindende avtale er inngått, skrives kjøpekontrakten. Her avtales alle forhold ved handelen.” TEFT: Skriftlig tilbud fra FoU institutt – Bedriftens aksept – Kopi inn i Forprosjektrapport

9 Hva kan læres fra NEF (forts.) 2. ” Vi kontrollerer til slutt at alle dokumenter er i orden før handelen blir endelig avsluttet” TEFT: Sluttmeldingsskjema fra forsker, faktura fra bedrift til TEFT, Kopi av FoU instituttets faktura til bedrift, kopi av rapport fra FoU institutt, sluttmøte

10 Hva kan læres fra NEF (forts.) 3a. “Eiendomsmeglingsloven” “Eiendomsmeglerne er underlagt strenge krav til undersøkelses- og opplysningsplikt - -” TEFT: Forprosjektrapporten, analysen etc 3b. ” Heftelser, dvs heftelser som skal følge eiendommen.” TEFT: Eiendomsrett til resultatet av teknologiprosjektet, patentrettigheter, varemerke, copywright, åndsverkloven etc - i motsetning til rett til den generelle ervervede kompetanse i FoU instituttet.

11 Hva kan læres fra NEF (forts.) 4. ” Som selger kan du gjøres ansvarlig dersom den eiendom du selger ikke tilsvarer det en kjøper har rett til å forvente utfra eiendommens pris, gitte opplysninger, bebyggelsens alder osv.” TEFT: Sjekker forsker, forskergruppe, institutt tredobbelt: forskernettverk, attachèer, instituttledelsen

12 Hva kan læres fra NEF (forts.) ETISKE REGLER FOR NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND 5.1. ” Et medlem bør ikke påta seg et oppdrag hvis vedkommende har en økonomisk interesse i oppdraget utover vederlagskravet knyttet til oppdraget.” TEFT: Attachès relasjon til egen arbeidsgiver, forfordeling, fortrinnsvis koble til andre enn egen arbeidsgiver – et problemfylt og fast tema i TEFT

13 Hva kan læres fra NEF (forts.) 5.2. ” Medlemmene plikter å utføre megleroppdraget på en forsvarlig måte uten unødig opphold. Medlemmene må ikke påta seg så mange oppdrag at det går ut over arbeidets faglige standard.” TEFT: Vurderes fortløpende, vær ekspeditt - redelig- ryddig

14 Hva kan læres fra NEF (forts.) 5.4 ” § 6 Rådgivning: Medlemmene plikter å gi partene alle opplysninger av rettslig og faktisk art om de forhold som fremstår som viktige for hver av partene.” TEFT:  Viktig når klienten er ukjent med FoU institutter, behov for oppfølgingsmøter (startmøtet/midtmøtet/avslutningsmøtet i teknologiprosjektet).  Ved tvist mellom partene stiller attachèen i retten på klientens side mot egen arbeidsgiver.

15 Hva kan læres fra NEF (forts.) 5.5 ” § 9 Tittelbruk og bruken av MNEF Medlemmene bør fremheve medlemskapet i Norges Eiendomsmeglerforbund gjennom bruk av medlemskapsforkortelsen MNEF og NEF-logoen.” TEFT:  Er der som attachè, ikke som person fra egen arbeidsgiver.  Adferd som fremmer TEFT. Ikke gjør din person til et tema.


Laste ned ppt "Attachè – rollen i TEFT John Arne Bjørgen Seminar 2004-10-26."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google