Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Portaler. 2 Fra ’ord og definisjoner’ portal –inngangssted til Internettet, som behandler mange emner og hvor de funksjoner man jevnlig benytter, er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Portaler. 2 Fra ’ord og definisjoner’ portal –inngangssted til Internettet, som behandler mange emner og hvor de funksjoner man jevnlig benytter, er."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Portaler

2 2 Fra ’ord og definisjoner’ portal –inngangssted til Internettet, som behandler mange emner og hvor de funksjoner man jevnlig benytter, er samlet. En portal tilbyr kombinert informasjon og tjenester fra forskjellige fagmiljøer tilpasset en eller flere brukergrupper. geoportal –enhver portal som vil ha nytte av geografisk informasjon, enten i seg selv, som meny eller for å relatere annen informasjon til geografisk sted eller til andre data.

3 3 Elementer i en geografisk infrastruktur Samarbeid Metadata Geografisk stedfestet informasjon Geografisk stedfestet informasjon Rammeverk Portal Standarder Figur etter Alan R.Stevens

4 4 Tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon Brukere Data server Tjenester og applikasjoner Portaler - geodatakataloger FTP Internet Publiser i geodatakatalog Geogr. data Geogr. data Geogr. data Søk og finn i geodatakatalog Oppkobling og bruk Nedlasting og bruk Portaler : - geodatakatalog(metadata) - romlig og tekstlig søk - kartinnsyn Nettverk av geografisk stedfestet informasjon : - nettverk av portaler, tjenester og applikasjoner - innholdsstandarder - publiserte data, tjenester og applikasjoner

5 5 Fire hovedgrupper portaler geoNorge portalen. –en felles fagområdeuavhengig og fagetatsuavhengig portal for inngang til geografiske data og tjenester for Norge. Etatenes geoportaler. –partenes egne portalløsninger med tilgang til data og tjenester knyttet til respektive fagområder. Fagområdeportaler. –typisk for fagområdeportaler er at de tilbyr data og tjenester fra flere data/tjenesteleverandører, samt basisdata/referansedata og tjenester. Eksempler: ’beredskap’, ’vannressurser’, ’energi’... Regionale og lokale portaler. –lokale portaler vil være naturlig inngang for den enkelte innbygger. Regionale portaler har informasjon om en del av landet, en eller flere kommuner, et fylke, eller en annen region med sammenfallende behov.

6 6 Rammeverket og portaler Rammeverket beskriver ikke én portalløsning, men en ’standard’ for hvordan slike utvikles samt en rekke felleskomponenter som alle løsningene kan benytte seg av. (geo)Portaler har neppe funnet sin endelige form enda(Roys anm.)

7 7 Dataforvaltning/dataflyt

8 8 Dataforvaltning og dataflyt - et samspill

9 9 Datatilgang i Norge digitalt

10 10 Fra data produktspesifikasjon til metadata

11 11 Dataforvaltning Rammeverket –sier noe om dataforvaltning på et overordnet nivå –beskriver de standarder og spesifikasjoner og underliggende teknologi som muliggjør samspillet og sikrer at data og tjenester blir interoperable, og at informasjon om disse blir gjort allment tilgjengelig. –stiller krav til tjenester i Norge digitalt –sier ikke noe om hvordan data skal forvaltes der det er mest hensiktsmessig(INSPIRE)? ulike krav –Sier ikke noe om hvilke tjenester som skal/kan implementeres Hvor langt skal man gå i å beskrive dette på rammeverksnivå?

12 12 Dataflyt - Tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon Brukere Data server Tjenester og applikasjoner Portaler - geodatakataloger FTP Internet Publiser i geodatakatalog Geogr. data Geogr. data Geogr. data Søk og finn i geodatakatalog Oppkobling og bruk Nedlasting og bruk Portaler : - geodatakatalog(metadata) - romlig og tekstlig søk - kartinnsyn Nettverk av geografisk stedfestet informasjon : - nettverk av portaler, tjenester og applikasjoner - innholdsstandarder - publiserte data, tjenester og applikasjoner

13 13 Dataflyt Tilgjengeliggjøring av data. –Katalogtjenester - ’Søk og finn’/’Publiser’ –Karttjenester og web services - ’Oppkobling og bruk’ –Uttak og bestilling - ’Last ned og bruk’ Autentisering, autorisasjon og telling Flere prosjekter pågår. –Vegen videre, samarbeid drøftes i morgen?

14 14 Metadata - katalogtjenesten

15 15 Tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon Brukere Data server Tjenester og applikasjoner Portaler - geodatakataloger FTP Internet Publiser i geodatakatalog Geogr. data Geogr. data Geogr. data Søk og finn i geodatakatalog Oppkobling og bruk Nedlasting og bruk Portaler : - geodatakatalog(metadata) - romlig og tekstlig søk - kartinnsyn Nettverk av geografisk stedfestet informasjon : - nettverk av portaler, tjenester og applikasjoner - innholdsstandarder - publiserte data, tjenester og applikasjoner

16 16 Fra ’ord og definisjoner’ m.m. Interoperabilitet –evne til å kommunisere, kjøre programmer, eller overføre data mellom ulike funksjonelle enheter på en slik måte at brukeren ikke trenger spesiell kunnskap om disse enhetenes karakteristikk. [ISO 19118] Metadata –’data om data’. Metadata har to hovedfunksjoner :  Et hjelpemiddel for å søke fram til, og å finne opplysninger om tilgang til informasjon  Dokumentere innhold, kvalitet og egenskaper ved en tjeneste/datasett. Inkludert bruksområder/egnethet.

17 17 Metadata - katalogtjenester En katalogtjeneste bør ha funksjoner for –Publisering(dataeier/produsent) Ulike innholdstyper : data, tjenester, applikasjoner,,,, annen geografisk stedfestet informasjon tilby egne verktøy for publisering støtte distribuert(nodebasert)publisering –Søk geografisk tematisk(tema, nøkkelord, tekst) temporalt –Visning lister/styles, flere nivåer grafisk, kartvisning Skal støtte ISO 19115 (og 19139) –norsk(e) profil(er)

18 18 Katalogtjenesten i geoNorge.no

19 19 Katalogtjenesten i geoNorge.no Geodatakatalog Generisk innsynsløsning Innsynsløsning kart og fagdata Nedlasting og bestillingstjeneste Hjemmeside

20 20 Norge Digitalt portalen - Hjemmeside Integrerer de andre modulene Temasider fagdata Temasider standardisering Temasider internasjonalt Nyheter –i geodatakatalogen –i bransjen Hjemmeside Geodatakatalog Generisk innsynløsning Generisk innsynløsning Innsynsløsning kart og fagdata Innsynsløsning kart og fagdata Nedlasting og bestillingstjeneste Nedlasting og bestillingstjeneste

21 21 Norge Digitalt portalen - Geodatakatalog(1) Publisering(dataeier, produsent) –i portalens web skjema –xml upload –høsting fra distribuerte metadataservere Søk(bruker) –geografisk –tematisk tema nøkkelord tekst… –temporale –sammensatte søk Integrert med generisk innsynsløsning Geodatakatalog Hjemmeside Generisk innsynsløsning Generisk innsynsløsning Innsynsløsning kart og fagdata Innsynsløsning kart og fagdata Nedlasting og bestillingstjeneste Nedlasting og bestillingstjeneste

22 22 Norge Digitalt portalen - Geodatakatalog(2) Visning av søkeresultater –3 nivåer listeform, inntil 5 elementer for utforsker, ’nok elementer’ for nerden, alle registrerte opplysninger –grafisk i kartinnsyn Støtter ISO19115 (--) Geodatakatalog Hjemmeside Generisk innsynsløsning Generisk innsynsløsning Innsynsløsning kart og fagdata Innsynsløsning kart og fagdata Nedlasting og bestillingstjeneste Nedlasting og bestillingstjeneste

23 23 Norge Digitalt portalen - Generisk innsynsløsning Tynn klient med funksjoner for –Manipulering av WMS tjenester WMS tjeneste av/på endre visningsrekkefølge for WMS tjenester sett WMS tjeneste gjennomskinnelig –Alle vanlige innsynsklient funksjoner –Søk (over web-services) stedsnavn adresse (eiendom) (kommune) Integrert med geodatakatalogen Generisk innsynsløsning Generisk innsynsløsning Hjemmeside Geodatakatalog Innsynsløsning kart og fagdata Innsynsløsning kart og fagdata Nedlasting og bestillingstjeneste Nedlasting og bestillingstjeneste

24 24 Norge Digitalt portalen - Innsynsløsning kart og fagdata Videreføring av Arealis Portal innsynsløsning Gir tilgang til en rekke uavhengige WMS-tjenester fra flere offentlige etater Spesielt god funksjonalitet for –sammensetting av WMS-tjenester –spørring på WMS-tjenester www.ngu.no/kart/arealis/ Innsynsløsning kart og fagdata Innsynsløsning kart og fagdata Hjemmeside Geodatakatalog Generisk innsynsløsning Generisk innsynsløsning Nedlasting og bestillingstjeneste Nedlasting og bestillingstjeneste

25 25 Norge Digitalt portalen - Uttak og bestillingstjeneste Målsetting : –Øke tilgjengeligheten til geografiske vektor- og rasterdata gjennom utvikling av felles grensesnitt til datatilbyderes distribuerte nedlasting- /bestillingsløsninger i geoPortal innen utgangen av 2004. Uttaksapplikasjonene skal etableres og driftes av den enkelte etat/dataeier/formidler. Integrasjon/samarbeid med Formidlingstjenesten Nedlasting og bestillingstjeneste Nedlasting og bestillingstjeneste Hjemmeside Geodatakatalog Generisk innsynsløsning Generisk innsynsløsning Innsynsløsning kart og fagdata Innsynsløsning kart og fagdata

26 26 geoNorge.no - ny versjon Kartinnsyn. –Støtte for OGC WFS 1.0.0, WCS 1.0.0, WMS 1.0.0,1.1.0 og 1.1.1 –Støtte for OGC WMC 1.0.0(Web Map Context)dokumenter –Valgfri projeksjon(on the fly transformasjon) –Dynamisk størrelse på kartvindu –Integrert søk mot katalog Katalog. –Enkelt/avansert søk –forbedret funksjonalitet tematisk søk og informasjonskanaler –Skal støtte ISO 19115. –Støtte for OGC CS-W2.0 catalog service –Forbedret høstefunksjonalitet og katalogadministrasjon Plan. –Fra leverandør primo mai –Implementert 15.juni

27 27 Portaler - nivåer


Laste ned ppt "1 Portaler. 2 Fra ’ord og definisjoner’ portal –inngangssted til Internettet, som behandler mange emner og hvor de funksjoner man jevnlig benytter, er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google