Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø
Innledning v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø

2 Formålet med konferansen
Komme fram til konsensus om hvordan relevant og riktig statistikk kan danne grunnlaget for god forebygging av skader og ulykker | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

3 Fire hjørnesteiner Data-innsamling Statistikk IT-strategi Kodeverk
Forebygging Data-innsamling Statistikk IT-strategi Kodeverk Klassifikasjoner | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

4 Sosial- og helsedirektoratets oppgaver
Sosial- og helsedirektoratet skal være et forvaltnings- og kompetanseorgan og bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helse- og sosialsektoren Direktoratet skal drive rådgivning mot sentrale myndigheter, kommunene, helseforetakene, frivillige organisasjoner og befolkningen, og ha oppgaver knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten Forebygging og helsefremmende arbeid er blant direktoratets viktigste oppgaver der det overordnede mål er sosial trygghet og god helse for befolkningen | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

5 Hovedmål for statistikkarbeidet i direktoratet
Direktoratet skal være faglig premissleverandør for sosial- og helsestatistikken, og gjennom dette sørge for god styringsinformasjon og formidle relevant informasjon av allmenn interesse. Gjennom utøvelse av denne rollen skal direktoratet bidra til sosial trygghet og god helse | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

6 Vi trenger data til planlegging og drift
Forebygging målrettet planlegging og gjennomføring av tiltak Helsetjenester planlegging og drift samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten Statistikk. Nasjonal og internasjonal produksjon Forskning | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

7 Datakilder Data om skader fra: hjem fritid,sport og idrett arbeid
trafikk brann og eksplosjoner Melding om skader fra: Primærhelsetjenesten Sykehus og poliklinikker Arbeidstilsynet Politiet Veimyndighetene Forsikringsselskap | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

8 Status for skadestatistikk
Fraksjonert Ikke samordnet Mangler nasjonalt skaderegister Ufullstendig, manglende rapportering Uklarhet om bruk av kodeverk og klassifikasjoner | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

9 Hva må vi gjøre? Fastslå hva vi trenger data til
Fastslå hvilke data vi trenger til dette Etablere et apparat for å skaffe disse data ved rutineregistrering og bruk av IT-teknologi (EPJ) Sikre datakvaliteten gjennom prosedyrer for innhenting og behandling Sikre kvaliteten på statistikk ved riktig valg og bruk av kodeverk, klassifikasjoner og termer | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

10 Aktuelle kodeverk Bruke hele kapittelet
ICD-10. Kapittel XX. Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall Bruke hele kapittelet Forkortet norsk utgave av Kap. XX NCECI. NOMESKO Classification of External Cauces of Injuries. Under revisjon ICECI. International Classification of External Cauces of Injuries. Foreligger i utkast fra WHO | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir

11 Forslag til bruk av kodeverk. Diskusjonsgrunnlag
Bruke ICD-10, Kap. XX, forkortet norsk utgave til innsamling av rutinestatistikk fra sykehus og poliklinikker ordningen gjøres obligatorisk legges inn i elektronisk pasientjoural Bruke revidert utgave av NCECI til mer utdypende studier og forskning | Gardermoen 6. mai Asbjørn Haugsbø, SHdir


Laste ned ppt "v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google