Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø. | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Formålet med konferansen Komme fram til konsensus om hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø. | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Formålet med konferansen Komme fram til konsensus om hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø

2 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Formålet med konferansen Komme fram til konsensus om hvordan relevant og riktig statistikk kan danne grunnlaget for god forebygging av skader og ulykker

3 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Fire hjørnesteiner Forebygging Data-innsamling Statistikk IT-strategi Kodeverk Klassifikasjoner

4 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Sosial- og helsedirektoratets oppgaver Sosial- og helsedirektoratet skal være et forvaltnings- og kompetanseorgan og bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helse- og sosialsektoren Direktoratet skal drive rådgivning mot sentrale myndigheter, kommunene, helseforetakene, frivillige organisasjoner og befolkningen, og ha oppgaver knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten Forebygging og helsefremmende arbeid er blant direktoratets viktigste oppgaver der det overordnede mål er sosial trygghet og god helse for befolkningen

5 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Hovedmål for statistikkarbeidet i direktoratet Direktoratet skal være faglig premissleverandør for sosial- og helsestatistikken, og gjennom dette sørge for god styringsinformasjon og formidle relevant informasjon av allmenn interesse. Gjennom utøvelse av denne rollen skal direktoratet bidra til sosial trygghet og god helse

6 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Vi trenger data til Forebygging målrettet planlegging og gjennomføring av tiltak Helsetjenester planlegging og drift samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten Statistikk. Nasjonal og internasjonal produksjon Forskning

7 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Datakilder Data om skader fra: hjem fritid,sport og idrett arbeid trafikk brann og eksplosjoner Melding om skader fra: Primærhelsetjenesten Sykehus og poliklinikker Arbeidstilsynet Politiet Veimyndighetene Forsikringsselskap

8 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Status for skadestatistikk Fraksjonert Ikke samordnet Mangler nasjonalt skaderegister Ufullstendig, manglende rapportering Uklarhet om bruk av kodeverk og klassifikasjoner

9 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Hva må vi gjøre? Fastslå hva vi trenger data til Fastslå hvilke data vi trenger til dette Etablere et apparat for å skaffe disse data ved rutineregistrering og bruk av IT-teknologi (EPJ) Sikre datakvaliteten gjennom prosedyrer for innhenting og behandling Sikre kvaliteten på statistikk ved riktig valg og bruk av kodeverk, klassifikasjoner og termer

10 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Aktuelle kodeverk ICD-10. Kapittel XX. Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall Bruke hele kapittelet Forkortet norsk utgave av Kap. XX NCECI. NOMESKO Classification of External Cauces of Injuries. Under revisjon ICECI. International Classification of External Cauces of Injuries. Foreligger i utkast fra WHO

11 | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Forslag til bruk av kodeverk. Diskusjonsgrunnlag Bruke ICD-10, Kap. XX, forkortet norsk utgave til innsamling av rutinestatistikk fra sykehus og poliklinikker ordningen gjøres obligatorisk legges inn i elektronisk pasientjoural Bruke revidert utgave av NCECI til mer utdypende studier og forskning


Laste ned ppt "Innledning v/seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø. | Gardermoen 6. mai 2003. Asbjørn Haugsbø, SHdir Formålet med konferansen Komme fram til konsensus om hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google