Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt NTNU 5. November.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt NTNU 5. November."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt NTNU 5. November 2003 Bjørn Buan

2 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (1) KITH, hva er det ? Hvorfor strukturert informasjon Anvendelser og betydning Eksempel kodeverk og terminologier Utfordringer, krav og oppgaver for et driftsmiljø

3 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (2) Hva er KITH ? KITH ble opprettet som offentlig eid AS i 1990 Eiernes forventninger: -Standardiserte IT-løsninger for å fremme utvikling og bruk av IT innen og mellom aktører i sektoren - Koordinering av tiltak Ca 30 ansatte vesentlig IT og helsefag, de fleste i Tr heim Utvikling og drift av et felles begrepsapparat for sektoren er i høy grad et nasjonalt anliggende. KITH er tildelt denne oppgaven som p t krever 7-9 faglige ansatte Oppdragsgivere kodeverk og terminologier: SHdir, HD, Htil, Rr, RTV, RHF/HF, 6FP

4 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (3) Gjenbruk av informasjon har avgjørende betydning for klinikere, administratorer, planleggere og politikere Stikkord: EPJ, elektronisk samhandling, helseregistre, statistikk, finansieringsløsninger Eks på kliniske anvendelsesområder: Beslutningsstøtte, dokumentasjon, resultatvurdering, samarbeid mellom helsepersonell, læring/fagutvikling/kvalitetsutvikling Gjenbruk ift pasienthåndtering så vel som administrativ styring, planlegging og overvåkning skal baseres på informasjon som er aktuell, relevant, presis og pålitelig

5 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (4) Kodeverk, klassifikasjoner og begrepskataloger tilbyr struktur og definisjoner som øker gjenbruksverdi Begreper i fagspråket (nomenklaturer) kodifiseres, evt klassifiseres, Koder i kodeverk: Interlingua Veldefinerte begreper bygges inn i avtalte datamodeller (f eks i hht standarder fra NS/CEN/ISO) som særlig skal tillate gjenbruk mellom aktører og over tid. I helsevesenet skal et meget stort antall aktører fra ulike juridiske enheter kommunisere elektronisk

6 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (5) Eksempler på kliniske anvendelser: Krefttype hos pasient må klassifiseres korrekt før rett behandlingsprotokoll kan iverksettes og slik at effekt av behandling og prognoser skal bli pålitelige Svar på analyse av blodprøve må gjenspeile metode for prøvetaking, analysemetode og måleenhet Mangelfull og feil koding av diagnoser og behandlinger gir direkte feil utbetalinger til (via Regionale helseforetak) sykehus

7 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Spesialister Universitetssykehus Helsenettverk Lokalsykehus Primærleger RTV Apotek Booking Sykemelding Resept Labrekvisisjon Henvisning Epikrise Velkommen til helsenettet Samarbeid mellom aktører i helsevesenet

8 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (7) Eksempel kodeverk: ICD-10 (sykdommer) NCSP (operasjoner) ICPC (kontaktårsaker) SNOMED (patologifunn) NKKKL (laboratoriesvar) NORAKO (radiologi u s) ATC (medikamenter) SNOMED CT ”Alt” Eksempel terminologier: Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus A d k for helsestasjoner A d k for psykiatri A d k for allmenlegetj. A d k for pleie- og omsorgstjenesten Kategorier: Faglige kodeverk, (Små) administrative kodeverk, Administrative begrepskataloger

9 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (8) Noen utfordringer for et nasjonalt driftsmiljø: Alle aktører skal benytte gyldig versjon samtidig Kode- og klassifikasjonssystemer skal anvendes likt Overlappende domener for ulike kodeverk, homonymi/ synonymi Kunnskap utvikles, begreper endres/nye definisjoner utvikles Relasjoner mellom begreper innen og mellom kodeverk Ulike IT-leverandører integrerer kodeverk og oppdaterer på ulik måte (tekniske løsninger, rutiner, roller) Mylder av kodeverk og termsamlinger, hvordan finne fram ?

10 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (9) Krav til driftsmiljø: Bemanning: Tverrfaglig kompetanse (teknologi, språk, helsefag), kontinuitet og robusthet IT-verktøy for utvikling, tilrettelegging (integrasjon mm), vedlikehold (versjonskontroll !) og publisering (bok, registre, elektroniske oppslagsverk/søkesystemer mm) Rutiner: Sikre forutsigbarhet på oppdateringer og leveranser, kildekontroll/endringsdokumentasjon, ”produksjonslinjer”. Oppdateringsprosess kommuniseres ift brukermiljø med tanke på medvirkning Roller: Arbeidsdeling: Redaktør, sekretær, redaksjonskommite, (konsensus)

11 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (10) Driftsapparatets oppgaver Oppdatering og videreutvikling av produkter Tilrettelegge for/ integrere produkter mot IT-løsninger Publisering/distribusjon av produkter Brukerstøtte, opplæring, motta/håndtere forslag til forbedringer, feil, mangler Internasjonalt samarbeid (WHO, CEN, ISO mm)

12 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt (11) Foreløpig konklusjon Driftsansvar fordrer kompetanse og gjennomføringsevne, det gir kontakt med sektoren, legitimitet og vesentlig problemforståelse kompetanse ift (videre-)utvikling Drift reiser en rekke spennende, men også spesielle utfordringer, både teknisk, språklig og helsefaglig Driftskompetanse åpner for bred medvirkning i helsefaglige og –administrative prosesser Driftsansvaret har gitt KITH sentral rolle også som utvikler De følgende presentasjoner vil gi et par aktuelle eksempler på utfordringer i grenselandet mellom drift og utvikling


Laste ned ppt "Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen NTNU 5. November 2003Bjørn Buan Kodeverk og terminologier i helsevesenet Innledning og oversikt NTNU 5. November."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google