Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteoppsporing i helseinstitusjoner Brita Askeland Winje Rådgiver Divisjon for smittevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteoppsporing i helseinstitusjoner Brita Askeland Winje Rådgiver Divisjon for smittevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteoppsporing i helseinstitusjoner Brita Askeland Winje Rådgiver Divisjon for smittevern

2 Smitteoppsporinger hvorfor når omfang meldingsplikt hva finner vi

3 Leting etter smittede rundt smitteførende syke Syk

4 Smittsomhet etter organ, dyrkning og mikroskopifunn

5 Omfang av smitteoppsporinger Vurdere –smittsomhet laboratoriefunn, klinikk –varighet av kontakt ringprinsippet - hvem har vært mest sammen med pasienten hvor lenge har pasienten vært syk med symptomer –hva slags type kontakt risikoprosedyrer ? risikogrupper ?

6 Ringprinsippet: Tilfeldige kontakter > 8 timer akkumulert tid Nærkontakter Perifere kontakter med 2-8 timers akkumulert eksponeringstid

7 Meldingsplikt: Melding om smitteoppsporing rundt tuberkuløs/tuberkulosesmittet person Rapport om resultat av smitteoppsporing

8

9

10 Mottatte meldinger etter smittsomhetsgruppe

11 Hva finner vi? Smittsomhetsgrupper - lungetuberkulose –Smittsomhetsgruppe A: Mikroskopi på expektorat,indusert sputum eller larynksavstryk er positiv –Smittsomhetsgruppe B: Dyrkning på expektorat, indusert sputum eller larynksavstryk er positiv –Smittsomhetsgruppe C: Dyrkning på BAL eller andre materialer er positiv, eller smittsomhetsgruppe er ikke definert

12 Meldedekning etter smittsomhetsgruppe

13 Resultat av smitteoppsporing rundt 223 pasienter med lungetuberkulose meldt 2000 og 2001, etter kontaktgruppe

14 Resultat av smitteoppsporing rundt 223 pasienter med lungetuberkulose meldt 2000 og 2001, etter smittsomhetsgruppe

15 Stort omfang Liten vurdering av pasientens smittsomhet –ikke tolkning av smittsomhet –ikke tilgang på informasjon om smittsomhet –feil informasjon om smittsomhet Ringprinsippet ikke anvendt i stor nok grad Smittefrykt –omfang baseres smittefrykt, ikke på reell smittefare

16 Funn Finner får sekundærtilfeller ut i fra omfanget av smitteoppsporingene Sekundærtilfellene finnes hos husstands medlemmer og familie/omgangskrets Sekundærtilfeller finnes rundt de mest smitteførende pasientene –(ekspektorat prøver positive på direkte mikroskopi) Få settes på forebyggende behandling Helsepersonell testes i stort omfang

17 Muligheter for forbedringer: Økt målretting ! Økt vektlegging av antatt smittsomhet Smitteoppsporinger i større grad basert på ringprinsippet Økt meldedekning og riktigere bruk av meldeskjemaer vil gi mer korrekte data

18 Bedre målretting vil gi: Ressursbesparelse for helsetjenesten Økt kvalitet av resultatene Motarbeide smittefrykt –vi vil likevel finne sekundærtilfellene !!!


Laste ned ppt "Smitteoppsporing i helseinstitusjoner Brita Askeland Winje Rådgiver Divisjon for smittevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google