Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Båtsfjord 2100 innbyggere, alle kan fisk Alle bor på et sted, 90 km til neste sted med 1000 innbyggere Tette bånd mellom industri og det offentlige Utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Båtsfjord 2100 innbyggere, alle kan fisk Alle bor på et sted, 90 km til neste sted med 1000 innbyggere Tette bånd mellom industri og det offentlige Utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Båtsfjord 2100 innbyggere, alle kan fisk Alle bor på et sted, 90 km til neste sted med 1000 innbyggere Tette bånd mellom industri og det offentlige Utdanning hadde ikke høy nok status 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 1

2 Det 13 årige skoleløp Kommunal videregående skole i Båtsfjord fra 2002 Lokal pedagogisk plattform Se elevene gjennom hele skoleløpet Se lærerkollegiet gjennom hele skoleløpet Bedre kontakten mellom skole og hjemmet Bedre kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 2

3 Hva vant vi? Vår egen skole ga oss muskler til å snakke om viktigheten av skolegang Økte karrieremuligheter for lærerne Mindre frafall, flere besto videregående skole Enda tettere bånd mellom det offentlige og næringslivet Privat videregående skole, en stedegenbasert aktivitetspedagogikk 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 3

4 Tidlig innsats 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 4

5 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 5 Gutter i Finnmark - et prosjekt i regi av Fylkesmannen, hvor målet er å bidra til å heve skolemotivasjonen for gutter i Finnmarksskolen. Lokalt utgangspunkt: - Gutter har stor andel av ressurser til spesialundervisning, har dårligere resultater når de avslutter grunnskole og videregående skole, og har lavere skolemotivasjon enn jenter. - Gutter skårer i tillegg lavest på kartleggingsprøver i lesing og matematikk, og gutter har størst frafallsprosent på skolenivå.

6 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 6 Fortsettelse…. Hvorfor deltar barnehagene? - for at barna skal være bedre rustet til å takle overgangen fra barnehage til skole. - barna i Båtsfjord kommune skal ha mest mulig likt utgangspunkt før skolestart. - for å fremme en helhetlig tanke om at barnehagen hører inn under samme læringsarena som skolen.

7 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 7 Barnehage og skolestruktur Klausjorda barnehage - 4 avdelinger, 58 barn Nordskogen barnehage - 3 avdelinger, 47 barn Nordskogen skole - 1- 4 skole, ca 120 elever Båtsfjord skole - 5 – 10 skole, ca 170 elever Båtsfjord VGS - 3 årig studiespesialisering gjennom LOSA Ca 30 elever

8 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 8 Fokus i barnehagen Systematisk arbeid språksprell eksperiment Biblifilial forutsigbarhet trygghet motorikk begreper skolebesøk snakkepakke

9 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 9 Fra barnehage til skole Skoleklubb/Tannlausklubb for 5/6 åringene - faste skoledager - periodeplan over 4 uker Flere samarbeidsmøter med skole Besøk på SFO Kartlegging av motoriske ferdigheter Utarbeidet en arbeidsperm og et overgangsskjema som følger barna inn i skolen

10 Erfaringer fra barnehagen Tryggere barn Bedre samarbeid med skolen Mer variert hverdag Mer læring gjennom lek i klubben Større foreldremedvirkning Større yrkesstolthet blant barnehagepersonalet 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 10

11 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 11 Erfaringer i småskolen Begynneropplæringen tidligere i gang Kan tallene og bokstavene Elevene har større begrepsforståelse Mer selvstendig Mer arbeidsro

12 Samarbeidet barnehage - skole Felles strategi på hva barna skal kunne når de er ferdig med barnehagen. Samarbeidsmøter i forhold til klassedeling Overgangsskjema Buss Barnehagen med på Den kulturelle skolesekken Ansvarsdeling vedtatt. 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 12

13 Hva må til? Se barna/eleven gjennom hele skoleløpet Strategiplaner må tydeliggjøres og legges frem ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår. Planer og tiltak MÅ forankres politisk Det må bli regelen at man ” klekker ”” ut de gode løsningene lokalt 3/29/2015 Båtsfjord det 18 årige skoleløp 13


Laste ned ppt "Båtsfjord 2100 innbyggere, alle kan fisk Alle bor på et sted, 90 km til neste sted med 1000 innbyggere Tette bånd mellom industri og det offentlige Utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google