Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk – Narvikregionen 2014 Status og utviklingstrekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk – Narvikregionen 2014 Status og utviklingstrekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk – Narvikregionen 2014 Status og utviklingstrekk

2 Utarbeidet av Holbø Consulting og finansiert av:

3

4

5 5

6 6

7 7 Folketilvekst= +Fødselsoverskudd +Netto innvandring +Nettoinnflytting innland

8 «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen" Befolkningsutvikling i Narvik kommune hittil i år (2014 per K3) Antall innbyggere i Narvik har økt med: 111 Antall innvandrere i Narvik har økt med: 191 Innenlands innflytting/innenlands utflytting: 524/600 (-76) Antall innbyggere i Narvikregionen har økt med: 130 Antall innvandrere i Narvikregionen har økt med: 221 Fødselsoverskudd: -4 i Narvik -13 i Tysfjord -8 i Tjeldsund -9 i Evenes -6 i Ballangen Narvikregionen: -40 Antall arbeidsplasser går ned!

9

10 10 -317 -189 -173 -303 -317 -98 -224 -2013 -1863 -14 174 -24 258 -887 -958 +114 293 +765 +2 010 +4 559

11 11

12 Barn i skolepliktig alder (6 – 15 år) i Narvik: 484 færre enn i 1986 I 2040 vil det være 184 flere enn i dag

13

14 14

15 15

16 16 Utvikling i statlig og fylkeskommunal sysselsetting 2000 - 2013 Byer i Nord Norge INDEKS: år 2000=100

17 «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen" Reduksjon i sysselsetting 2008 – 2013 Sysselsatte med arbeidssted Narvik 2008-2013: Privat sektor: - 506 sysselsatte Kommune: +139 syss. Stat/fylke: +93 syss. Netto: -274 syss.

18 18

19

20 «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen" Dagens situasjon Kunstig åndedrett eller grunnlag for fremtidig vekst?

21 «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen" Dagens situasjon «Alle» tror det går bedre enn det faktisk gjør. Nedgang i antall arbeidsplasser. Befolkningsutviklingen. Lavere omsetning og lavere lønnsomhet. Færre investeringer. Mindre penger i bruk. Mindre til sponsing og «samfunnsengasjement». Lavere skatteinngang – dårligere tjenestetilbud.

22 «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen"

23 Dette må (bl.a.) til Etablere felles virkelighetsoppfatning. Holdningsendring: Fra nei til ja! Holdningsendring: Positiv tilnærming – bli løsningsorientert. Bruke planer og regelverk for å finne løsninger. Regulere og klargjøre næringsareal. Strategisk næringsplan som forplikter. Kommunene må samarbeide bedre om næringsutvikling. Arbeidsplasser er viktigst! Kan ikke si nei til arbeidsplasser.

24 «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen"

25

26 Dagens situasjon Kommunens håndtering og praksis av spesielt bygge- og reguleringssaker samt «skjenkesaker» oppfattes i mange tilfeller som næringsfiendtlig. Narvik kommune oppfattes ikke som næringsvennlig Narvik kommune oppfattes som et hinder for utvikling av næringslivet og i arbeidet med å skape flere arbeidsplasser. Uttrykt ønske om å legge til rette for næringsutvikling er ikke i samsvar med det som praktiseres. Et holdningsproblem og et omdømmeproblem som rammer oss alle.

27


Laste ned ppt "Statistikk – Narvikregionen 2014 Status og utviklingstrekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google