Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Artikkelens tre deler: 1) Maxwell Jones 2) Miljøterapi i Norden 3) Miljøterapi vs hverdagsvirkeligheten Sosial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Artikkelens tre deler: 1) Maxwell Jones 2) Miljøterapi i Norden 3) Miljøterapi vs hverdagsvirkeligheten Sosial."— Utskrift av presentasjonen:

1 (Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Artikkelens tre deler: 1) Maxwell Jones 2) Miljøterapi i Norden 3) Miljøterapi vs hverdagsvirkeligheten Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske modellen § 12 hjem (i Sverige) Tom Main og Maxwell Jones

2 Felles mål Frivillighet Demokrati Åpen kommunikasjon Nye personal- og klientroller Symptomtoleranse Realitetskonfrontasjon Gruppeteknikker Maxwell Jones prinsipper for ”det terapeutiske samfunn”

3 Demokratiprinsippets funksjoner: a) bli hørt -> bli sett -> få verdi (verdighet) b) unngå undertrykking c) bred kunnskap om situasjonene d) fler-ledelse/kollektiv ledelse

4 Rekrutteringsproblemer – aktivitetsassistenter + veiledning Dialog og diskurs Følelsesmessig engasjement Sammensatt gruppe Nordiske miljøterapeuter Leve-, oppleve-, læresituasjoner Et ”passe” følelsesnivå Umiddelbar konfrontasjon

5 Avvikende atferd som kommunikasjon Innlæring som en subjektiv erfaring – emosjonell innsikt (jf. psykoanalysen) Kriser analyseres i en gruppesituasjon Å snakke om hverandres væremåte Ego-psykologien: Balanse mellom frustrasjon og støtte Konfrontasjon – to typer av situasjoner: LL-situasjoner og krisesituasjoner

6 Passiv pasientrolle vs. aktiv deltaking i egen behandling Å se seg sjøl i den andre – og den andre i seg sjøl Å diskutere en annen persons væremåte bryter mot våre kulturnormer Institusjonen som laboratorium Avlæring, relæring og innlæring Nøkkelsituasjoner og rutiner Framveksten av miljøterapien i Norden (*) Miljøterapi vs. psykoterapi

7 Miljøterapi som psykologisk orientert behandling Miljøet som projeksjonsskjerm Miljøterapi – sosialpedagogikk (Natorp, Pestalozzi) Hjemmet som modell (jf. fosterhjemmet) Barns problematiske forhold til foreldre overføres til barnas forhold til miljøterapeutene Det offentlige hjemmet bygger på ”rasjonalitet” - barnet tilpasser seg for å få det det trenger/ønsker Det private – det offentlige – dobbelthetene Personalets kontinuerlige veiledningsbehov Miljøterapeutens egne verdier og hverdagslivsutforming (røyking) NB! I Norge er miljøterapi ikke knytta til tvang

8 Åpenhet og urørbarhetssonen Den sosialped. Relasjonen: samfunnsmessig styrt – personrelasjon Klienters brede livserfaring (miljøterapeutens?) Mange ulike planer pga mange miljøterapeuter gir rom for manipulering Kriser i institusjoner Åpenhet - hemmelighet – looping Teoriens plass – å gjøre noe – og å tru på det man gjør


Laste ned ppt "(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Artikkelens tre deler: 1) Maxwell Jones 2) Miljøterapi i Norden 3) Miljøterapi vs hverdagsvirkeligheten Sosial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google