Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter i.... SITUASJONSSAMTALEN (LIFE-SPACE INTERVIEW) Mål: krise-mestring, affektiv bearbeiding - spontan og undersøkende kommunikasjon - kreativ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter i.... SITUASJONSSAMTALEN (LIFE-SPACE INTERVIEW) Mål: krise-mestring, affektiv bearbeiding - spontan og undersøkende kommunikasjon - kreativ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpunkter i.... SITUASJONSSAMTALEN (LIFE-SPACE INTERVIEW) Mål: krise-mestring, affektiv bearbeiding - spontan og undersøkende kommunikasjon - kreativ og individualisert kommunikasjon - to eller flere personer som tar del i en problemløsende situasjon

2 Betingelser: * finne fram til fellesskap (felles interesser) * skape samspill * gjensidig identifisering

3 barnets oppfatning fordreininger? plan oppklaring implementering aktuell situasjon realistisk urealistisk

4 *få tak i barnets oppfatning av problemet *barnets forsvar forteller oss noe om barnet *taust barn: monolog fra miljøterapeut *dialog mellom to miljøterapeuter ? ?

5 hvordan oppklare fordreininger?: * ta en kronologisk gjennomgang * skaffe til veie tilleggsinformasjon om situasjonen - sider som barnet ikke har klart for seg - eller som det "glemmer"

6 * gjøre rede for hvordan det så ut for den voksne eller for andre "utenforstående" * oppfordre barnet til å analysere hvordan det kan ha blitt opplevd av andre involverte i konflikten * gjøre en konkret rekonstruksjon

7 Barns defensive manøvrer: 1 fysisk uro 2 bråk 3 banning 4 spille verdensmester

8 5 manipulering - forandrer tema - forførende sjarm-anger - rolle-bytte - projeksjon - "tjue spørsmål", "du gjetter" - problemflom

9 6 redsel, tilbaketrekking 7 forlegenhet, skam

10 Planlegging framover *barnet må være delaktig i planen *det må gjøres helt klart - hvilke valgmuligheter og hva valget innebærer *"back to normal" - utfordringer *forenklede prosedyrer for umodne barn

11 Advarsler og begrensninger: - upassende episode/situasjon - upassende rolle - upassende humør - upassende omstendigheter

12 Pass opp hvis... - oppmerksomheten forsterker negativ atferd - den voksne "liker" konflikter og utagerende atferd - det er den voksne som har behov for samtalen

13 -det kommer i konflikt med den ordinære virksomheten - situasjonssamtalen blir en teknikk framfor en tilnærming/filosofi -situasjonssamtalen blir et mål (og ikke en metode / et middel)

14 - vi ikke er klar over "tvangs"-aspektet som knyttes til samtalen - situasjonssamtalen "skyver" annen aktivitet i bakgrunnen


Laste ned ppt "Hovedpunkter i.... SITUASJONSSAMTALEN (LIFE-SPACE INTERVIEW) Mål: krise-mestring, affektiv bearbeiding - spontan og undersøkende kommunikasjon - kreativ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google