Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsidé og Markedsplanen At presenteres 03.03

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsidé og Markedsplanen At presenteres 03.03"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsidé og Markedsplanen At presenteres 03.03
Hjemmeoppgave 2 Forretningsidé og Markedsplanen At presenteres 03.03

2 Forretningsplanen Enligt ”Fra idé til ny virksomhet” bør forretnings-planen bestå av : Sammendrag Forretningsideen Ledergruppen / medlemmer Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering Risiko

3 Forretningsidén og gruppen
I spesifiseringen av forretningsidén bør ni beskrive: Forretningsidén Hvordan ni ska skydda idén Kompetansene som ni har i gruppen

4 Spesifisering av forretningsidé
Ett måtte att beskriva forretningsidén på er att i enlighet med Dorf & Byers (s ) beskriva: Bakgrund – nuvarande situasjon og problem Utfordringer – utfordringer og konflikter til at løse problemet Resolution – beskriv løsningen til problemet I beskrivelse av forretningsidén bør det också stå at finne svaren på føljande spørsmål: Hvem er kunden / Hva er markedet? F.eks, er det bedrifter og i så fall hva for bedrifter (e.g. størrelse, industri). Eller er det personer og i så fall hva for personer (e.g. ålder 30-55, hurtiga) Husk at kunden behøver ikke vare brukeren! Hva er kundnyttan / hvilka problem løser du / hva er de unika fordelarna? Hvorfor vill kunden betala for produkten eller tjensten? Ska du salga en produkt, en tjenst, eller bægge? You can describe it in terms of: Background – Describe the current situation, characters and problem. Clearly explain the problem and emphasize the customer and their pain. Why do customers care. Challenge – Describe the challenges and conflicts that impede a coherent plan to solve the problem. Resolution – Portray a solution to the challenges and the problem and how the venture will succeed by resolving the problem. You do not need to have made a thorough market segmentation, but you need to have a fairly good first idea about who your customers are. Example: Had a masters oppgave where a consultancy company wants to start selling a software to the health care in Sweden. The users in these instances are doctors and nurses. The customer, however, are not the individual doctors and nurses but the hospitals often through the IT directors

5 Spesifisering av forretningsidé
En kort summering av dessa spørsmålen kalles for en bedrifts ”value proposition”. Nøkkelverdi kan ofta kategoriseras enligt (Dorf & Byers): Produkt: performance, kvalitet, features, merke, urvalg, anvændarvænlighet, sikkerhet Pris: Fair, visible, consistent, reasonable Tillgænglighet: Convenient, location, nearby, at-hand, easy to find, in a reasonable time Service: Ordering, leverans, retur, check-out Experience: Emotionell, respekt, atmosfær, kul, intimitet, relationer, social aktivitet Eksempel: The value proposition for Amazon.com could be described as: An easily accessible Internet site that is convenient all of the time to provide a wide selection of books, CDs, and videos at a fair price to the busy, computer-literate customer The value proposition defines the company to the customer (Dorf & Byers, The 5 here are example, there may be more. Often one value is selected to dominate the offer. And a second value is used to differentiate the offering. The remaining three are used to meet industry norms. The value proposition states who the customer is and describes the values offered to this customer. The value proposition for Amazon.com could be described as: An easily accessible Internet site that is convenient all of the time to provide a wide selection of books, CDs, and videos at a fair price to the busy, computer-literate customer Can be good in your frust work as well. Because whatever you find out, it is very seldom that you are the first. Then you could have this as a check list.

6 Skydd og kompetanser Ni trænger också at beskriva:
Hur ni ska skydda idén? F.eks., har ni patent, copyrights, hemlighållande osv Hur viktigt er det med patent/skydd i erat området, hur lett er det at førsvare seg mot intrång? såvæl som Litt om teknologi Utviklingsfas for er tjenst/produkt og Kompetansena i teamet og ansvarsområden Du og ev andre potentiella personer om idén er extern The two latter will be used later to provide the background for what you as a company need in order to realize your business idea.

7 Markedsplanen Marked, konkurranse, og kontext Valg av målmarked
Markedstrategi Produkt Pris Plass Promotion Detta här är helt i linje med Fra idé til ny virksomhet. Marked og konkurranse – p Val av målmarked – p Markedstrategi – p Eks 157- To spørsmål må stilles når man planlegger markedsføringen: Hvilke fordeler blir kundene tilbudt Hvilke fordeler får bedriften i forhold til sine konkurrenter Markedsplanen er viktig, den må overbevise investoren at det finnes et marked for din forretningsidé. Det handler ikke om att gi en heldekkende, utenom å tydelig beskrive det forventede markedet osv. Det er ingen eksakt vitenskap. De største feilene som gjøres når en forretningsplan utarbeides, bli ofte gjort nettopp med markedsplanen. Det er to årsaker til det. For det første må du kunne sette deg inn i dine potensielle kunders situasjon. For det andre er det mange markedsfaktorer du ikke kan påvirke direkte, du må utarbeide prognoser i stellet.

8 Markedsplanen Marked, konkurranse og kontext Markedets størrelse
F. eks. antall kunder, produserte enheter og total omsetning. Markedets vekst (5 nærmeste åren) Reelle tall, trender Konkurransesituasjon Industri Vad for andre bedrifter finns som gjør samme o liknende produkter som ni. Hvi mange konkurrenter finns det, hva ær deres størrelse, markedsandel, strategier … Kontext (regleringar med mera) Det ær selvføligt vanskelig å vurdere markedet for et helt nytt produkt. Du må vurdere markedets størrelse og sannsynelige utvikling fra antall potensielle kunder eller kundesegmenter. Sunt førnuft ær et bra rettesnøre Gå ut fra kjente fakta. Tenk logisk. En prognose må kunne verifiseres på logisk grunnlag. Det ær vanskeligt: Ex.: YouTube, førsta datorene Konkurransesituasjon: Industrin: Ær industrin ny eller ikke Direkte: De som gjør samme sak Indirekte: Substitut, de som uppfyller samme funksjon men på annet sett (ex. Stearinlys og glødlampe, CD og vinyl). Kontext: Solceller – mye viktigt med statlige bidrag. Analys av konkurrenterna hjælper at visa på vad og hur som ni kan vara bættre æn dom. Vad finns det før barriærer till att gå in i industrin.

9 Konkurransesituasjon
Eks s. 158, kap 4. i Dorf & Byers (pratar om 6 krafter) The bargaining power of customers buyer concentration to firm concentration ratio; bargaining leverage; buyer volume; buyer switching costs relative to firm switching costs; buyer information availability; ability to backward integrate; availability of existing substitute products; buyer price sensitivity; price of total purchase The bargaining power of suppliers supplier switching costs relative to firm switching costs; degree of differentiation of inputs; presence of substitute inputs; supplier concentration to firm concentration ratio; threat of forward integration by suppliers relative to the threat of backward integration by firms; cost of inputs relative to selling price of the product; importance of volume to supplier The threat of new entrants the existence of barriers to entry; economies of product differences; brand equity; switching costs; capital requirements; access to distribution; absolute cost advantages; learning curve advantages; expected retaliation government policies The threat of substitute products buyer propensity to substitute; relative price performance of substitutes; buyer switching costs; perceived level of product differentiation The intensity of competitive rivalry number of competitors; rate of industry growth; intermittent industry overcapacity; exit barriers; diversity of competitors; informational complexity and asymmetry; brand equity; fixed cost allocation per value added level of advertising expense Porters 5 force-model Dorf & Byers skriver lite om detta i kap. 4 (samt adderar en kraft)

10 Konkurransesituasjon
Porters 5-kraftsmodell går i korthet ut på att se hur lönsamheten i en bransch är. Detta bestäms av hur de 5-krafterna ser ut: The bargaining power of customers – f.eks buyer concentration to firm concentration ratio; buyer volume; buyer switching costs The bargaining power of suppliers – f.eks supplier switching costs; presence of substitute inputs; threat of forward integration by suppliers relative to the threat of backward integration by firms; The threat of new entrants – f.eks the existence of barriers to entry; capital requirements; access to distribution; absolute cost advantages; learning curve advantages; expected retaliation The threat of substitute products – f.eksrelative price performance of substitutes; perceived level of product differentiation The intensity of competitive rivalry – f.eks number of competitors; rate of industry growth; exit barriers; brand equity Beroende av styrka och riktning (+/-) av krafterna så påverkas lönsamheten antingen positivt eller negativt i branschen

11 Industricykel Nyetablerad – artificiella organ, nanoteknologi, genomics Tillvæxt – medicinsk teknologi, mjukvara, elektronik Mognad - elektriska apparater, bilar, biografer Nedgång - Stål, bowlinghallar

12 Markedsplanen Valg av målmarked Markedsandel Kundsegmentering
Hva som kjennetegner dine kunder, e.g. ”early adopters”, geografiske faktorer, demografiske faktorer, etc. Porter’s generiska strategier Posisjonering i forhold til konkurrentene Markedsandel Innenfor det totale markedet må du altså finne den gruppen kunder som har størst nytte av din vare eller tjeneste, som er enklest å nå, og som burde være villig til å betale for det du har å tilby. En av de vanligste feilene er å ikke definiere det faktiske markedet for et produkt tilstrekkelig grundlig, og dermed overvurdere eller undervurdere behovet. Markedandel Segmentets størrelse, segmentets vekst, overensstemmelse mellom produkt og kundebehov innenfor et visst segment, mulighet til å differensiere eget produkt i forhold til konkurrerende produkter, segmentets betalningsvilje Posisjonering: Hæer kommer mye av de som ni skrivet om i affærsidé, dvs. unique selling proposition. Differentiering, t.ex. Volvo - sikkerhet Differentiering: operational excellence, produkt eller service kvalitet, features, tillgänglighet, lågkostnad, effektivitet, kundrelation osv.

13 Adoptionskurvor Late majority/ conservatives
Early adopters/ visionaries Often a difficult gap to cross Chapter 11 Dorf & Byers Innovators want to be on the leading edge of business and are eager to try new things Early adopters are more of visionaries. The early majority adopts just ahead of the average of the population. They are pragmatists. Difficult to reach because they demand proven results. The late majority adopts innovations because of economic necessity and pressure from peers. Chasm because early majority demand proven results, because of network externalities, Innovators Early majority/ pragmatists Laggards Källa: Geoffrey Moore ”Crossing the Chasm”

14 Crossing the chasm ”There is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to handle then to initiate a new order of things. For the reformer has enemies in all who profit by the old order, and only luke warm defenders in all those who profit by the new order. This luke warmness arises partly from the incredulity of mankind, who do not truly believe in anything new until they are actual experience of it.” Machiavelli, The Prince, 1513.

15 Markedsplanen Markedsstrategi Produkt Pris
Spesifiser litt mer; 1 for alle segment eller flere … Pris Prisstrategi (e.g. kostnads-, verdi-, markedsbasert; penetrerings- vs skimming; pusher (i.e. dela ut gratis forst å sen ta betalt ) Plass (distribusjonskanaler) Veien til kund (selv eller via återførsæljare?) Promotion (hvordan man bearbeter kunden) De tidigere punktene hænger i hop med de hær. Strategi ær en plan eller en vægbeskrivelse av de steg som en bedrift ska ta før att uppnå sina mål. Men den ær ikke statisk. Gjør det klart hvilke tiltak du har tenkt å gjennomføre for å nå de målene du har satt opp i markedsplanen, og som til slutt vil vise seg i omsetningstallene. Tiltakene kan grovt inndeles i markedsføringens 4P. Produkt: Hvilken egenskaper må ditt produkt ha for å tilfresstille det aktuelle kundebehovet? (litt mer spesifikt æn forretningsidén) Pris: Hvilken pris kan du forlange for produktet, og hva vil du oppnå med din prisstrategi? Pleier til å skilja mellom 3 måtte at sætte pris på, kostnadsbasert, verdibasert eller, markedsbasert / konkurransbasert. Penetrerings (ny standard, positiva externaliteter) / skummingsprissetting. Relateras till en diskussion om marginaler och volym. Plass: Hvordan når du ut til kundene? (beror av hvis kundene ær bedrifter eller privatpersoner, innkjøpsmønster,…). Olika kanalser ær for eksempel detaljister, agenter, franschising, postorder, internet, … Kan variera mycket inom en industri. Dell t.ex. salger direkt til kund medan HP sæljer via återførsæljare så som varuhus. Viktigt at ikke ha før mange kanaler før de kan komme i konflikt med varandre. Promotion: Hvordan skal du kommunisere fordelene ved ditt produkt til dine potensielle kunder

16 Ex. Pris Pris Uppfattad kvalitet Finnes i Dorf & Byers Høgt Motsægelse
Premium / Upscale De som vill ha det beste og betaler for det Undvik denna kvadrant Pris Fynd Verdi For de vurdere lågt pris mer æn kvalitet For de som leter etter det beste verdi for pengene Mer før konsumentvarer skulle jeg tro. Lågt Lågt Høgt Uppfattad kvalitet


Laste ned ppt "Forretningsidé og Markedsplanen At presenteres 03.03"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google