Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for kompetanse og rekrutteringsbehov i pleie og omsorg 2011-2021 Analysegrunnlag: Faktatall Årsverksutvikling Turnover Demografi SSB og forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for kompetanse og rekrutteringsbehov i pleie og omsorg 2011-2021 Analysegrunnlag: Faktatall Årsverksutvikling Turnover Demografi SSB og forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for kompetanse og rekrutteringsbehov i pleie og omsorg 2011-2021 Analysegrunnlag: Faktatall Årsverksutvikling Turnover Demografi SSB og forskning

2 Økonomiplan 2011-2014 Mål Hovedmålet er å sikre kompetent og tilstrekkelig personell innen pleie og omsorg, i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv (10 år). Delmål Med bakgrunn i prognoser og analyser av framtidig bemanningsbehov, er det utarbeidet en strategisk rekrutteringsplan for pleie og omsorg.

3 Forhold som har betydning for rekruttering Demografiske endringer som vil ha betydning for framtidens tjenester Endrede krav til tjenestenes innhold som vil påvirke ressurs og arbeidskraftsbehov, eks. samhandlingsreformen Økt etterspørsel etter ulike tjenester Utdanningskapasitet Strukturelle betingelser som faglig utvikling, kompetanse, karrieremuligheter.

4 Samhandlingsreformen I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med: Forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging. Hvilken kompetanse trenger vi?

5 Alderssammensetning for helsefag- arbeidere og høyskolegrupper. Utfordring: Generasjonsutveksling

6 Turnover Turnover %200820092010 Konsern9,39,410,5 Pleie og omsorg6,66,87,4 Ansattgrupper 2010 Turnover %Gjennomsnitt pensjon/ sykdom Avgang av andre grunner Assistenter9,4 %60,2 år33,4 år Fagarbeidere6,4 %56,9 år36,2 år Høyskoleutd11,9 %61,9 år38,5 år Turnover for tre grupper pleierettet personell

7 Strategier for kommende rekrutteringsutfordringer Tre hovedstrategier for å møte nye utfordringer på en offensiv måte gjennom: 1.Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde 2.Strategi for samhandling med utdanningsinstitusjonene 3.Strategi for velferdsteknologi (framtiden)

8 Rekruttering lærlinger 20112012201320142015 40 (*33)47 (*44)525762 Økning med 7Økning med 5 ? Øk plan 2012 (rådmannens forslag) Budsjettøkning 0,7 mill kr Budsjettøkning med 0,7 mill kr Drammen kommune - forslag til opptrapningsplan for helsefagarbeidere

9 Rekruttering av høyskolepersonell Utfordring: For få nyutdannede sykepleiere fra HiBu som begynner i Drammen kommune. God utdanningsdekning på sikt / stort nedslagsfelt: Sykepleiere: Underdekning mot 2025 Vernepleiere: Studiekapasiteten er god/ung gruppe Ergoterapeuter: Overskudd Fysioterapeuter: Kan få underdekning mot 2030 Ferdige Kandidater HiBuHiODiakonhj.LovisenbergHiVe 201012436811414596


Laste ned ppt "Strategi for kompetanse og rekrutteringsbehov i pleie og omsorg 2011-2021 Analysegrunnlag: Faktatall Årsverksutvikling Turnover Demografi SSB og forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google