Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV, 29.03.2015Side 1 Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse  2007 – 2012  Bygger på erfaringer fra Vilje Viser Vei satsingen i NAV og opptrappingsplanen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV, 29.03.2015Side 1 Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse  2007 – 2012  Bygger på erfaringer fra Vilje Viser Vei satsingen i NAV og opptrappingsplanen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV, 29.03.2015Side 1 Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse  2007 – 2012  Bygger på erfaringer fra Vilje Viser Vei satsingen i NAV og opptrappingsplanen for psykisk helse  Et samarbeid mellom Arbeids og velferds- direktoratet (NAV) og Helsedirektoratet  En prioritert satsing fra departementenes side  Flere fagutviklingsprogram  1 (2) fylkeskoordinator for satsingen i hvert fylke

2 NAV, 29.03.2015Side 2 Veiledings – og oppfølgingsloser  Bistå personer med psykiske lidelser som ønsker å komme ut i arbeid og som har behov for – Sammensatte tjenester – Tett oppfølging  Skal utvikle ”ny” metodikk.  Skal sikre gode overganger mellom tiltak.  Være ressursperson på fagfeltet arbeid og psykisk helse på eget kontor.  42 loser i Norge.  I Troms ansettes en los i Harstad, og en i Tromsø

3 NAV, 29.03.2015Side 3 Jobbmestrende oppfølging  Oppfølging/behandling av personer gjennom kognitiv metodikk.  Bygger på erfaringer fra satsingen i Østfold.  For å kunne nyttiggjøre seg jobbmestrende oppfølging må en ha tett oppfølging på arbeidsplassen eller i tiltak.  Opprettes i tilknytning til NAV arbeidsrådgivning i det aktuelle fylke.  Leder (psykologspesialist) + 2 medarbeidere i Troms.  Teamet skal kunne bistå hele fylket, lokalisert til Tromsø.

4 NAV, 29.03.2015Side 4 Studier med støtte  Tett oppfølging i studiesituasjon (ikke fag).  De skal jobbe tett opp til Arbeid med bistand metodikk.  Bygger på erfaringer fra satsingen i Bergen.  Det blir ansatt 2 rådgivere ved Universitetet i Tromsø  Skal etableres i flere fylker.

5 NAV, 29.03.2015Side 5 Kompetanseheving og nettverksbygging Skal bidra til :  økt trygghet i jobben gjennom økt kunnskap/forståelse for arbeid og psykisk helse eller omvendt  åpenhet / ”alminneliggjøring” rundt psykisk helse – Vi skal være like ”offensiv” i møter med personer med psykiske lidelser som somatiske  nettverksbygging og økt samhandling.  mer fokus på mennesket enn diagnosen – se hele mennesket

6 NAV, 29.03.2015Side 6 Kompetanseheving og nettverksbygging Skal bidra til :  bevissthet rundt egen rolle  gode forberedelser / ikke forutinntagelser  Samtalen/møte med brukeren(e) i fokus  Fleksibilitet i møte med brukeren – innkallinger – møtearenaer – muligheter/begrensninger – rettigheter/plikter

7 NAV, 29.03.2015Side 7 Etablering / videreutvikling av arbeidsmarkeds- tiltak  Tverrfaglig samarbeid  Helhetlig oppfølging  Brukermedvirkning  Fokus på ”ordinært” arbeidsliv  Gode overganger (kritiske faser)  Tett oppfølging av tiltaket / tiltaksarrangør

8 NAV, 29.03.2015Side 8 Fokus på selvhjelp og brukermedvirkning i satsingen  Opplæring av ansatte i NAV og helsevesenet  Utvikling av nye tiltak  Jobbmestrende oppfølging undersøker muligheten for å kunne spille enda mer på selvhjelpsmetodikk – Erfaringer fra England  Veilednings- og oppfølgingslosene skal jobbe mye med kollegaveiledning


Laste ned ppt "NAV, 29.03.2015Side 1 Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse  2007 – 2012  Bygger på erfaringer fra Vilje Viser Vei satsingen i NAV og opptrappingsplanen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google