Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.03.2015 Hanne N Hollekim Etisk kompetanseheving i Stange kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.03.2015 Hanne N Hollekim Etisk kompetanseheving i Stange kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.03.2015 Hanne N Hollekim Etisk kompetanseheving i Stange kommune

2 29.03.2015Hanne N Hollekim Starten ”Fra etisk refleksjon og palliasjon til implementering av etisk refleksjonsgrupper”

3 29.03.2015Hanne N Hollekim Ottestad sykehjem Bygget i 1999 48 pasientrom Tilbud om langtidsopphold og korttidsopphold Somatiske enheter og enhet for personer med demens. 29.03.2015Hanne N Hollekim

4 29.03.2015Hanne N Hollekim Ottestad sykehjem deltok i ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” pulje 2 på vegne av Stange kommune Prosjektet ble knyttet tett sammen med prosjektet ”Implementering av palliativ standard ved Ottestad sykehjem ”Prosjektperiode: vår 2009 – høst 2010 Etisk refleksjon og palliasjon Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 29.03.2015Hanne N Hollekim

5 29.03.2015Hanne N Hollekim Målsetting for prosjektet: På Ottestad sykehjem: Etablering og implementering Av etiske refleksjonsgrupper på avdelingsnivå på tvers av avdelingene Metoder og verktøy for systematisk etisk refleksjon blir brukt. Etikk på dagsorden i daglige refleksjoner rundt pasienttiltak Kompetanseheving på områdene etikk og etisk refleksjon

6 29.03.2015 Organisering:  Egen ressursgruppe i etisk refleksjon 5 ressurspersoner Satt sammen på tvers av avdelingene 1 avdelingssykepleier i gruppa 3 av ressurspersonene vært på 3 dagers veilederkurs Nordpå Prosjektleder vært modell/støtte/veileder etter behov 29.03.2015Hanne N Hollekim

7 29.03.2015Hanne N Hollekim Kompetansehevende tiltak:  Veilederkurs i etisk refleksjon  KICK OFF/ FAGDAG 3.12.09  Internundervisning  Videreutdanning  ”Med fokus på etisk refleksjonsveiledere” 29.03.2015Hanne N Hollekim

8 29.03.2015Hanne N Hollekim Hvilken betydning kan etisk refleksjonsveiledning ha for opplevelse ev egen kompetanse i etiske spørsmål?

9 29.03.2015Hanne N Hollekim Refleksjonens betydning

10 29.03.2015Hanne N Hollekim Etikkens betydning

11 29.03.2015Hanne N Hollekim Veiledningens betydning

12 Metoder og verktøy 29.03.2015  Refleksjonsgrupper på tvers av avdelinger  Sekvensiell samtale rundt: Refleksjonskort Praksis Musikk / lyrikk  E-læringsprogram  Etisk refleksjonsmodell  Løsningsfokusert problembehandling  Refleksjonsgrupper på avdelingene  Etikk-kalendere  Verdiforum

13 29.03.2015 Metoder / verktøy Refleksjonskort Fra KS Fra UnniK Ottestad sykehjems egne kort (ligger også ute på KS’s nettside) ”Det finnes ingen håpløse situasjoner. Håpløshet er forutsetningen for håp” Etisk refleksjon og palliasjon Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark ”Det finnes ingen håpløse situasjoner. Håpløshet er forutsetningen for håp” Etisk refleksjon og palliasjon Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 29.03.2015Hanne N Hollekim

14 29.03.2015Hanne N Hollekim Målsetting: I Stange kommune: Spredning av kompetanse og hjelp til opprettelse av etiske refleksjonsgrupper i andre virksomheter i kommunen Opprettelse av etisk komite i Stange kommune

15 Fortsettelsen.. 29.03.2015

16 Hanne N Hollekim RÅDMANN 3 KOMMUNALSJEFER OPPVEKST 9 barneskoler 3 ungdomsskoler 1 opplærings- og aktivitetssenter 1 barnehagevirksomhet 9 kommunale 10 private 3 private familie- 1 åpen- HELSE OG OMSORG 3 Pleie –og omsorgsdistrikt 2 sykehjem Tjeneste for funksjonshemmede 13 bofellesskap 1 bofellesskap tilpasset mennesker med fysisk funksjonshemming Helse og rehabiliteringsavdeling Barn og familie NAV SAMFUNNSUTVIKLING Plan -, bygg- og oppmålingsavdeling Landbrukskontor Kommunalteknisk avdeling Eiendomsavdeling Jus / politisk sekretariat Kultur- og fritid Organisasjons- Og informasjonsavdeling Økonomi- og administrasjonsavdeling

17 Forberedelse  Invitasjon og påmelding  Oppstartssamtale med deltagende virksomhetsleder /avdelingsleder(e) og ressurspersoner i forkant av oppstart. Aktuelle tema i samtalen: Hva ønsker virksomheten å ha et spesielt fokus på? Er det spesielle etiske utfordringer i akkurat denne virksomheten? Hvordan ser virksomheten ut og hvor mange ressurspersoner er det nyttig å ha ut ifra virksomhetens struktur og størrelse? Avtale om inspirasjons-/motivasjonssamarbeid Nødvendig informasjon før oppstart. 29.03.2015

18 Opplæring  Deltagende virksomheter identifiserer sine egne ressurspersoner som blir innlemmet i ei kommunal nettverksgruppe.  3 nettverkssamlinger i løpet av våren, a’ 3-4 timers varighet. Fokus: Opplæring og trening på etisk refleksjon og etisk refleksjonsveiledning Hvordan starte opp /drive etisk refleksjon Mål: Kunne organisere/veilede etisk refleksjonsgrupper i egen avdeling/virksomhet. 29.03.2015

19 Etikk-nettverk  Nettverkssamlinger x 4 pr år (90 min varighet) Erfarings utvekslin g i forhold til organisering implementering av etisk refleksjonsgrupper veilederrollen dele metoder og verktøy. Faglig påfyll  Etikk-side på kommunens intranettside 29.03.2015

20 Felles etikkseminarer for kommunenes ansatte: Vår 2011 Dato: 12.4.2011 Tema: Organisasjonsetikk og ledelse Pernille Næss/Per Kristian Vareide KS Målgruppe: Ledere /ressurspersoner Høst 2011 Dato: Ikke fastsatt Tema: Etisk refleksjon/etisk verksted Målgruppe: Ressurspersoner /ledere 29.03.2015

21 ”Ingen kan lære deg noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring. Læreren som med sitt følge går inn i tempelets skygge, gir ikke så mye av sin visdom som av sin tro og kjærlighet. Hvis han virkelig er vis, ber han deg ikke komme inn i sin visdoms hus, men leder deg til din egen forstands dørterskel”. Kahlil Gibran


Laste ned ppt "29.03.2015 Hanne N Hollekim Etisk kompetanseheving i Stange kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google