Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vågsfjord videregående skole Heggen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vågsfjord videregående skole Heggen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vågsfjord videregående skole Heggen
Toppidrett Velkommen! Vågsfjord videregående skole Heggen

2 Vågsfjord videregående skole Heggen

3 Programfag Toppidrett
Gjennom ”Toppidrett” skal dere få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vågsfjord videregående skole Heggen

4 Hovedområder i Toppidrett
Treningsplanlegging Basistrening Ferdighetsutvikling 5 uketimer (Fagdag hver 6. uke) Vågsfjord videregående skole Heggen

5 Vågsfjord videregående skole Heggen
Treningsplanlegging Mål: Vurdere, og kjenne kravene til livsstil som stilles til en toppidrettsutøver. Vurdere, og kjenne betydningen av restitusjon, kosthold og væsketilførsel for prestasjonsutviklingen i spesialidretten. Forklare hovedtrinnene i ei utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i spesialidretten, og lage ei egen trapp for egen ferdighetsutvikling. Utarbeide kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling i spesialidretten. Utarbeide planer i spesialidretten med utgangspunkt i idrettens krav, og egen kapasitet. Gjøre rede for relevante tester i spesialidretten. Føre treningsdagbok, og registrere resultater og observasjoner. Analysere en treningsperiode med hensyn til gjennomført trening og måloppnåelse. Utarbeide en plan for skadeforebyggende trening. Vågsfjord videregående skole Heggen

6 Vågsfjord videregående skole Heggen
Basistrening Mål: Vurdere og utvikle basisegenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten, og som gir grunnlag for økt treningsbelastning. Utvikle basisegenskaper som gir grunnlag for økt treningsbelastning i spesialidretten, og gjennomføre skadeforebygging i spesialidretten. Vågsfjord videregående skole Heggen

7 Vågsfjord videregående skole Heggen
Ferdighetsutvikling Mål: Gjennomføre og vurdere resultatet av systematisk og målrettet trening i spesialidretten. Vise ferdigheter i spesialidretten. Opptre i samsvar med normer som kreves av en toppidretts-utøver. Anvende gjeldende regelverk i spesialidretten. Utvikle ferdigheter som er sentrale for prestasjonsevnen i spesialidretten. Anvende relevante tester, og analysere observasjoner av egne ferdigheter og egenskaper i spesialidretten. Vise ferdigheter i spesialidretten i konkurranse med andre. Vågsfjord videregående skole Heggen

8 Vågsfjord videregående skole Heggen
Gjennomføring Toppidrettsgruppa ledes av lærer/skole. All teori knyttet til treningsplanlegging og basistrening gjennomføres av lærer/skole. Ferdighetsutvikling gjennomføres i et samarbeid med trener i egen klubb. Treneren engasjeres i et samarbeid mellom utøverne og skolen. Lærer/skole er karakteransvarlig, og setter karakter på eleven i samarbeid med trener. Vågsfjord videregående skole Heggen

9 Vågsfjord videregående skole Heggen
Innhold Treningsplanlegging: Mål. Målprosess Lagorganisering Kultur, verdier/samspillregler Systematisk trening Utarbeide egen treningsplan med økt treningsbelastning. Utarbeide mål for egen utvikling. Målprosess: Planer, prioriteringer, delmål, hovedmål. Lagorganisering: Handler om å sette det enkelte individ i en slik situasjon som gjør det maksimalt i stand til å bidra til fellesskapet. Kultur, verdier/samspillregler: Holdninger, verdier, normer og atferd. Verdiene/samspillreglene påvirker tanker, følelser, atferd og motivasjon. Grunnlaget for å prestere ligger i kulturen og verdiene/samspillreglene. Systematisk trening: God systematikk gir et rammeverk og en arbeidsform som sikrer at du trener på de viktige tingene, at du trener riktig, og utnytter tiden rasjonelt. Vågsfjord videregående skole Heggen

10 Vågsfjord videregående skole Heggen
Innhold Basistrening: Styrke. Spenst. Balanse. Koordinasjon. Smidighet. Vågsfjord videregående skole Heggen

11 Vågsfjord videregående skole Heggen
Innhold Ferdighetsutvikling: Trene systematisk og målrettet i egen idrett for å bedre egen ferdighet. Jobbe med å bedre/endre/tilpasse seg(?) kulturen, verdiene/samspillreglene. Det skal trenes mye. Vågsfjord videregående skole Heggen

12 Vågsfjord videregående skole Heggen
Teori – litteratur Treningslære Asbjørn Gjerset m/flere Idrett, kosthold og ernæring: emnehefte Norges idrettsforbund Ferdighetsutvikling i fotball – handlingsvalg og handling Andreas Morisbak m/flere Vågsfjord videregående skole Heggen

13 Vågsfjord videregående skole Heggen
Vurdering Olympiatoppens treningsdagbok på nett. Tilgjengelig for faglærer, klubbtrener og ferdighetstrener. Prøver i teori og ferdighet. Holdning. Kan trekkes ut til teoretisk/praktisk eksamen. Vågsfjord videregående skole Heggen

14 Vågsfjord videregående skole Heggen
Deltakere 24 stk har valgt Toppidrett Følgende idretter er valgt: Fotball: 17 stk 6 stk fra Medkila IL (2 jenter/1 keeper) 11 stk fra Harstad IL. Innebandy: 4 stk (1 jente). Håndball: 3 stk (2 jenter/1 keeper). 4 eller 5 treningsgrupper? Vågsfjord videregående skole Heggen

15 Vågsfjord videregående skole Heggen


Laste ned ppt "Vågsfjord videregående skole Heggen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google