Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek

2 ”Kulturen antar forskjellige former gjennom tid og rom. Dette mangfoldet kommer til uttrykk i særegenheten og mangfoldet i identiteten til de grupper og samfunn som til sammen utgjør menneskeheten”. UNESCOs universelle erklæring om kulturelt mangfold

3 ”Land behøver ikke velge mellom nasjonal enhet og kulturelt mangfold. Undersøkelser viser at de to hensynene kan sameksistere og faktisk gjør det”. FNs ”Human Developement Report” for 2004

4 Soria Moria-erklæringen: ”Regjeringen vil synliggjøre det flerkulturelle perspektivet på alle felter i kulturlivet og skape bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer”.

5 Kulturfeltet er et av de viktigste områdene for å skape fullverdig deltakelse i et flerkulturelt samfunn. Foto: Marit Anna Evanger/ ”Fruen fra Det indiske hav”, Oslo Nye

6 Et mangfoldsår Skape bevissthet om kulturelt mangfold. Sikre at nødvendige tiltak for å fremme kulturelt mangfold blir gjennomført. Foto: Lesley Leslie-Spinks/ ”Peer Gynt”, Det Norske Teatret

7 Kulturelt mangfold – hva gjøres i dag? Noen eksempler:

8 Rikskonsertene tilbyr barn og unge et variert tilbud av musikkuttrykk Foto: Ola Sæter, Rikskonsertene

9 Fondet for lyd og bilde: ca 2,5 mill. kroner årlig til prosjekter med relevans for kulturelt mangfold. Foto: Kassandra Production/ Stamsund internasjonale teaterfestival

10 Norsk kulturråd: ca 20 mill. kroner årlig til ulike tiltak for kulturelt mangfold. Foto: Nordic Black Express

11 Samisk språk og kultur har i mange år hatt en spesiell plass i arbeidet med å styrke kulturelt mangfold. Foto: Norsk Folkemuseum

12 ABM-utvikling: ca 2 mill. kroner årlig til prosjekter med tilknytning til minoritetsgrupper. Foto: Hans Ole Madsen/ Scanpix

13 Romaniavdelingen på Glomdalsmuseet ble åpnet i april. Foto: Heiko Junge/ Scanpix

14 Riksteatret satser på å rekruttere kunstnere med minoritetsbakgrunn og å nå nye publikumsgrupper. Foto: Stein Jarle Nilsen / ”Peer Gynt”, Riksteatret

15 Utfordringer Hvordan legge til rette for at minoriteter kan delta i og videreutvikle egne kulturaktiviteter? Hvordan kan det etablerte kulturlivet i økende grad reflektere det flerkulturelle samfunnet? Hvordan legge til rette for nyskaping basert på det kulturelle mangfoldet? Foto: Lesley Leslie-Spinks/ ”Peer Gynt”, Det Norske Teatret

16 Hvilke virkemidler: - kvotering ? - spesielle programmer? - integrering i etablerte ordninger og institusjoner ? Foto: Lesley Leslie-Spinks/ ”Peer Gynt”, Det Norske Teatret

17 Mangfoldsåret 2008 Skal øke mulighetene til å oppleve mangfoldet av kulturuttrykk. Foto: Marit Anna Evanger/ ”Fruen fra Det indiske hav”, Oslo Nye

18 Skal utvikle arenaer og tiltak som stimulerer kulturaktørene i majoritets- og minoritetskulturer til å samhandle. Foto: Stein Jarle Nilsen / ”Peer Gynt”, Riksteatret

19 Kulturelt mangfold skal bli et markant trekk ved norsk kulturpolitikk. ”Mela” Foto: Tone Georgsen / Scanpix

20 Organisering En prosjektgruppe skal samordne planleggingsarbeidet for et kulturmangfoldsår i 2008. Gruppen skal bestå av: - institusjoner og organisasjoner som representerer minoritetskulturer - etablerte kulturinstitusjoner og –organisasjoner, utdanningsinstitusjoner fra ”majoritets-Norge”

21 Prosjektgruppen tar utgangspunkt i kulturinstitusjoners og organisasjoners erfaringer og engasjement for å fremme kulturelt mangfold. Foto: Foto: Ola Sæter, ”Sakura”/ Rikskonsertene

22 Erfaringene fra det svenske ”Mångkulturåret” i 2006 skal vurderes nøye i forberedelsene til det norske mangfoldsåret i 2008.

23 Mål for mangfoldsåret: Stimulere nye og eksisterende miljøer som arbeider med å fremme kulturelt mangfold. Foto: Marit Anna Evanger/ ”Fruen fra Det indiske hav”, Oslo Nye

24 Styrke etablerte kulturinstitusjoners samhandling med utøvere og publikum med minoritetsbakgrunn. Utvikle det flerkulturelle perspektivet innenfor tiltaks- og tilskuddsordninger. ”Mela” Foto: Dan Petter Neegaard/ Scanpix

25 Etablere arenaer der de ulike aktørene kan utfordre hverandre. Se mangfoldsåret i sammenheng med Norges utenrikskulturelle aktiviteter. Bidra til nyskaping i hele kulturfeltet. Foto: Molly Gobel/ ”The Death of Little Ibsen”

26 Videre arbeid Prosjektgruppen etableres så snart som mulig. Prosjektgruppen skal presentere foreløpige planer sine på en nordisk konferanse om kulturelt mangfold i januar 2007.

27 Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek


Laste ned ppt "Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google