Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)? Espen Liland Bjørnsen Rådgiver IMDi Midt-Norge 29.03.2015 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)? Espen Liland Bjørnsen Rådgiver IMDi Midt-Norge 29.03.2015 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)? Espen Liland Bjørnsen Rådgiver IMDi Midt-Norge 29.03.2015 1

2 Hva er NIR? Dataregister som skal dokumentere kommunenes tilbud og innvandrernes deltakelse i Introduksjonslovens ordninger. ”Formålet med NIR er å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene… Personregisteret er nødvendig for at kommunene skal kunne gjennomføre ordningene i introduksjonsloven, for utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap og til evaluering av ordningene i introduksjonsloven.” Forskrift om NIR § 1. 29.03.2015 2

3 Hvem skal registreres? Alle personer som har en rett og/eller plikt i henhold til introduksjonsloven. 29.03.2015 3 Rett og PliktRettPlikt Unntak 16 – 55 år 55 – 67 år16 – 55 år Gratis Betaling Asyl og Off Studenter Humanitært grunnlag Au pairer og andre med midlertidig opphold Kollektiv beskyttelse FAM (A/O;Hum og Kol) FAM(norske eller nordiske borgere) Nordiske borgere Arbeidsinnvandrere - ikke opphold etter EFTA/EØS- regelverket Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverk FAM(Arbeidsinnvandrere)

4 29.03.2015 4 Hva skal registreres? Overordnet: dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven - Sentrale datoer knyttet til personers deltakelse Søknad/krav fremsatt kommunens tilbud om program/norskopplæring Oppstart og avsluttet program/opplæring Gjennomførte prøver Vedtak fattet i kommunen Time- og fraværsføring på norskopplæring Innhold i introduksjonsprogram Omfang av fravær fra introduksjonsordningen

5 Hva registreres (forts.)? Påmeldinger til norskprøver Norsktilskudd (per capita) Resultattilskudd Norsk for asylsøkere Hva kan hentes ut? Rapporter Resultater, målgrupper med og uten tilbud, osv… Tilskudd. Datakonsistens – oversikt over manglende/feil registreringer. …Osv 29.03.2015 5

6 Hvem skal registrere? Hvert ”sted” i hver kommune skal velge én superbruker og én vara. Superbrukere får passord av IMDi og kan selv opprette andre brukere i sin kommune. Enhetsleder er ikke nødvendigvis mest naturlig som superbruker. Superbruker er kontaktperson med IMDi og ansvarlig for oppretting, opplæring og oppdatering av brukere, og support. 29.03.2015 6

7 Når skal det registreres? Innen 2 mnd. Viktig å etablere rutiner for fortløpende registrering. … og Hvor? https://www.nir.imdi.no 29.03.2015 7

8

9 9 Hjelpemidler for NIR Rapporter – Datakonsistens – individnivå Viser hvilke personer som mangler registreringer og hva som mangler. Hjelpebilder – Sider med informasjon og hjelp til hvert skjermbilde i NIR. www.imdi.no E-læringsprogram – Et interaktiv opplæringsprogram som gir innblikk i både oppbygningen og bruk av NIR Veiledninger FAQ – ofte stilte spørsmål http://kompis3.computas.com/Nir Brukernavn dere kan bruke: -BJO Passord: test1234 Duf-nummer for testperson: 200306170011


Laste ned ppt "Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)? Espen Liland Bjørnsen Rådgiver IMDi Midt-Norge 29.03.2015 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google