Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles regnskap og lønn Langesund 10. mars 2005 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles regnskap og lønn Langesund 10. mars 2005 "— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles regnskap og lønn Langesund 10. mars 2005 

2 Prosjektets mandat vurdere ulike former for felles anvendelse og drift (…) realisere effektiviseringsgevinster for kommunene sluttdato – 1. august 2005 prosjektet omfatter alle 9 kommunene sluttrapporten skal spesifisere en anbefalt løsning til felles regnskap og lønn, herunder overordnet fremdrifts- og implementeringsplan

3 PricewaterhouseCoopers side 3 Oversikt 20 % menn og 80 % kvinner Årsverk på regnskap Årsverk på lønn Ant årsverk regnskap og lønn Ansatte på regnskap Ansatte på lønn Ant ansatte regnskap og lønn Andebu1,70,82,5314 Hof1,41,22,61,5 3 Horten8,14,312,49514 Nøtterøy4,5610,59817 Re2,42,85,23,52,56 Stokke3,52,86,3448 Tjøme21,53,5224 Tønsberg75,912,97714 ALLE:30,625,355,9393170

4 PricewaterhouseCoopers side 4 Antall årsverk i kommunen pr årsverk regnskap/lønn

5 PricewaterhouseCoopers side 5 Antall regnskapsbilag pr. årsverk regnskap

6 PricewaterhouseCoopers side 6 Antall lønnsbilag pr. ansatt lønn

7 PricewaterhouseCoopers side 7 Utdanning samlet fra 8 kommuner Ansatte regnskap / Lønn

8 Rutiner og intervjuer Rutiner lønn Rutiner regnskap Intervjuer

9 Rutiner lønn Rutiner regnskap Intervjuer Rutiner og intervjuer

10 Rutiner lønn LikheterUlikheterKommentarer Mye manuelle rutiner, både ved registrering av fast og variabel lønn Anvisning og attestasjon Grensen mellom lønn og regnskap Bruk av tilleggs- moduler, automatiske rutiner, personalsystemer Produksjon av lønnslipper og bruk elektroniske lønnslipper Grensen mellom lønn og personal Tilleggsoppgaver Tre kommuner bruker NLP/IBM Tre bruker Unique lønn To bruker Agresso Halvparten av kommunene ”kjører” lønn selv

11 Rutiner lønn Rutiner regnskap Intervjuer Rutiner og intervjuer

12 Rutiner regnskap LikheterUlikheterKommentarer Registreringsrutinen for hovedbokbilag Intern oppfølging av fakturaer Vedlikehold av kontosystem, økonomireglement ”Superbrukere” på økonomissystemet Attestasjon og anvisning/intern- kontroll Registreringrutinen for fakturabilag Innsamling av data til/utarbeiding av regnskapsrapporter Grensen mellom funksjonen regnskap og budsjettarbeidet Sentral ”help-desk” og støtte til etatene/ virksomhetsledere KOSTRA- rapportering/ registrering Tilleggsoppgaver Fem kommuner kjører regnskap lokalt Tre kjører sentralt Fire Unique, to Agresso og to MasterPiece Fakturering holdt utenfor. Likevel avdekket at dette håndteres veldig ulikt jf. kartleggingen

13 Rutiner lønn Rutiner regnskap Intervjuer Rutiner og intervjuer

14 Intervjuer – rådmenn og økonomisjefer LikheterUlikheterKommentarer Regnskap/lønns- kompetanse, real og formell kompetanse Tillit til, og tro på, kommunens kompetanse på området Ser potensialet i prosjektet, både innsparingsmessig og kompetanse- messig Kunnskap om funksjonene Oppfatning om arbeidsbelastning Avstand til beslutningen / prosjektet (”vi”/”de”) Oppfatning av hvor stort potensiale prosjektet har Fremtidig organisering Samtlige 8 rådmenn og 6 økonomisjefer, 1 regnskapssjef og 1 konst. øksjef ble intervjuet Det er laget en oppsummering som vil bli sendt ut og vektlagt i arbeidet videre

15 Oppsummering © 2005 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers.  Dataene i kartleggingen og intervjuene indikerer at regnskaps- og lønnsfunksjonene preges av: kommunens størrelse og organisering kommunens historiske evne til å prioritere disse funksjonene avhengighet til enkeltpersoners kompetanse rådmannens holdning og kunnskap til funksjonene MEN fortsatt gjenstår noe kartlegging og selve analysen !


Laste ned ppt "Felles regnskap og lønn Langesund 10. mars 2005 "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google